Gå til hovedindhold
Arkitekturens Værksteder

WANG SHU

AMATEUR ARCHITECTURE STUDIO

9.2.2017 - 30.4.2017

Den kinesiske arkitekt Wang Shu står sammen med sin kone Lu Wenyu i spidsen for Amateur Architecture Studio. Som tegnestuens navn antyder, har parret en vision om at lade spontanitet, forhåndenværende materialer og lokal kultur og byggetradition danne grundlag for deres arkitektur.

Wang Shu modtog i 2012 Pritzker-prisen, der kaldes arkitekturens Nobelpris. Han og Amateur Architecture Studio har base i Hangzhou, sydvest for Shanghai. Udstillingen vil ud over at præsentere udvalgte projekter også omfatte en mere generel introduktion til traditionel kinesisk kultur og filosofi som er tydelige inspirationskilder for deres praksis. Desuden indgår deres installation At The Parallel Scene fra Venedig Biennalen 2016, hvor Wang Shu var et af hovednavnene.

Udstillingen er første del af Louisianas nye serie Arkitekturens Værksteder. Her præsenteres en ny generation af toneangivende og prisvindende arkitekter, der rundt om i verden forholder sig til og arbejder med såvel lokale som globale udfordringer. Arkitekter, der er socialt bevidste, kritiske og visionære og som tænker bæredygtigt og arbejder med traditionelle materialer og håndværk. 

Udstillingen er støttet af Realdania. Sponsor for Louisianas arkitekturudstillinger.

VÆGTER DET LOKALE

I en tid, hvor Kinas eksplosive urbanisering udhuler landområderne og overalt efterlader sig spor af billigt betonbyggeri, modarbejder Wang Shu tendensen ved at genbruge materialer fra bygninger, som myndighederne systematisk river ned for i stedet at bygge efter vestligt forbillede. Amateur Architecture vægter altså enkel funktionalitet over spektakulær form, restaurering over nyopførelse, tradition over modernisme.

Med projekter som Ningbo History Museum og China Academy of Art i Hangzhou insisterer Amateur Architecture således på at vende opmærksomheden mod kinesisk historie, filosofi, landskab og kultur.

Det er en praksis, der samtidig lægger afstand til den indflydelse fra vestlig kultur, der også i Kina er en tydelig konsekvens af globaliseringen.

EN ÆGTE OG MESTERLIG VIRTUOS

Wang Shu blev i 2012 tildelt den fornemste arkitektoniske hæder, Pritzker-prisen, for sin evne til at skabe arkiktektur, der "åbner nye horisonter og samtidig er gennemstrømmet af sans for sted og erindring." Juryen påpegede, at Wang Shus bygninger har en unik evne til at kalde fortiden frem, uden at benytte sig af direkte historiske referencer, og at hans arkitektur er eksemplarisk, når det gælder om at skabe kulturel kontinuitet og puste nyt liv i traditionerne.

Pritzker-pris juryen noterede sig desuden, at "nok kalder han sit studio for Amateur Architecture, men han arbejder som en sand og virtuos mester, der til fulde behersker arkitekturens virkemidler - form, skala, materiale, rum og lys. 2012 Pritzker-prisen gives til Wang Shu for hans bygningers exceptionelle egenskaber og kvalitet og for hans stadige engagement i en kompromisløs og ansvarlig form for arkitektur, der er rodfæstet i en stærk fornemmelse for kultur og sted."

FRA PRESTIGEPROJEKTER TIL NY BEVIDSTHED

Louisiana har i en årrække præsenteret store tema-udstillinger om arkitektur som f.eks. LIVING, New Nordic og AFRIKA. Med en række nye monografiske udstillinger tages tråden nu op fra serien Arkitekturens Værksteder, der blev vist i perioden 1998-2005 og som havde fokus på stjernearkitekter og deres prestigeprojekter – navne som f.eks. Norman Foster, Frank Gehry og Jean Nouvel.

Ambitionen med en ny runde af Arkitekturens Værksteder er at tegne et billede af den udvikling, der har været siden da og arkitekturens nye ståsteder. Hvordan arbejder en nye generation af toneangivende arkitekter? Hvordan forholder de sig til globaliseringen, sociale problemer, miljøet osv? Serien vises over en årrække og tæller ud over Wang Shu også navne som bl.a. Alejandro Aravena fra Chile (modtager af Pritzker Prisen 2016) og Tatiana Bilbao fra Mexico.