Gå til hovedindhold

Olafur Eliasson

RIVERBED

20.8.2014 - 11.1.2015

Nærvær. Sansning. Engagement. Museet som et åbent, levende sted, der involverer krop og sjæl. Og hvor vi som gæster må træde i karakter, tage aktivt del og sætte os selv i spil. Dét er, kort fortalt, blandt de kodeord og tanker, der ligger til grund for Olafur Eliassons første soloudstilling på Louisiana.

Den dansk-islandske kunstners udstilling griber radikalt ind i Louisianas rum og arkitektur – i særlig grad med selve Riverbed installationen, der fylder hele Sydfløjen - og tager dermed museet som institution og lokalitet op til diskussion. Grænserne mellem inde og ude, kultur og iscenesat natur flimrer og brydes ned og sættes dermed også til diskussion.

Udstillingen er støttet af Ny Carlsbergfondet, Realdania samt Kvadrat

MED OLAFUR I RIVERBED

I denne samtale med Louisiana Channel kan du tage på "udflugt" i Riverbed sammen med Olafur Eliasson. Hør mere hans tanker og ideer om denne særlige udstilling, om Louisiana, om vores forhold til natur, kultur og sociale mønstre - og om at stole på, at museumsgæsten tager ejerskab og bruger udstillingsoplevelsen til selv at blive kreativ.

Bevægelsen er i fokus

Olafur Eliassons udstilling på Louisiana er stedsspecifik i den forstand, at den tager udgangspunkt i museets særlige identitet. Udstillingen består af fire dele, der hver tematiserer mødet mellem Eliassons kunst og Louisiana som sted, både i fysisk, arkitektonisk og institutionel forstand. Netop bevægelsen er i fokus i mødet mellem Eliasson, Louisiana og gæsten.

Værkerne er spredt til tre adskilte lokaliteter på Louisiana, så man nødvendigvis må vandre museet rundt. Ved indgangen til udstillingen findes et oversigtskort, der angiver værkernes placering, som besøgende kan tage med sig rundt på museet. 

Riverbed

Udstillingens centrale værk, Riverbed (2014), er et kæmpe landskab, der udfolder sig gennem hele museets Sydfløj. Værket er skabt specifikt til Louisiana, og tager afsæt i den særlige forbindelse mellem natur, arkitektur og kunst, som er karakteristisk for stedet. Riverbed transformerer stedet med ét omfattende, kunstnerisk greb; et stenet flodleje, der fylder hele museets Sydfløj.

En overflade af sten dækker gulvene som leje for en strøm af vand, der bugter sig gennem udstillingsrummene. Eliassons værk drejer sig om at gå, men det berører også mere fundamentale spørgsmål om, hvilket spillerum arkitektoniske og institutionelle rammer udstikker for brugerne. Hvilken adfærd lægger museet op til, hvilke konventioner og vaner forbinder vi med det at gå på museum?

Video still fra Movement microscope, 2011

 

 

Courtesy of the artist; neugerriemschneider, Berlin; and Tanya Bonakdar Gallery, New York
© 2003 Olafur Eliasson

Video still fra Your embodied garden, 2013.

 

 

Courtesy of Fondation Louis Vuitton
© 2013 Olafur Eliasson 

3 nyere filmværker

Den plastiske, nærmest skulpturelle tilgang til kroppens bevægelse i rum er også omdrejningspunktet for tre nyere filmværker, der vises som del af udstillingen på Louisiana: Innen Stadt Aussen (2010), Your embodied garden (2013) og Movement microscope (2011). I sidstnævnte film bevæger dansere (eller som de omtales af Eliasson ”movement experts”) sig gennem Eliassons atelier i Berlin.

Model Room

Udstillingens tredje station, værket Model room (2003), er et nøgleværk i Eliassons produktion, der altid versioneres til den konkrete udstillingssituation. På Louisiana er Model room et stort bord fyldt med ca. 400 geometriske modeller, som har været brugt i udviklingen af kunstværker. 

Mange af modellerne er udviklet i samarbejde med arkitekten og geometrikeren Einar Thorsteinn, og de finder deres former i Möbius-bånd, kvasikrystaller, Penrose-fliser og andre strukturer hentet fra naturvidenskaben, hvor geometriske former anvendes til at undersøge fx rumlige forhold eller konstruktionsprincipper.

Contact is Content
Studio Olafur Eliasson, 2014. 

Contact is Content
Studio Olafur Eliasson, 2014. 

Contact is Content
Studio Olafur Eliasson, 2014. 

Contact is Content
Studio Olafur Eliasson, 2014. 

Contact is content

Som udstillingens fjerde station har Olafur Eliasson indrettet et lille bibliotek i Panorama Rummet, som findes i forlængelse af Riverbed installationen. Har ligger flere eksemplarer af den nyligt udkomne kunstbog Contact is content, der indeholder landskabsfotografier taget af Olafur Eliasson i Island fra 1986 - 2013. 

3 FORFATTERE OM RIVERBED

"Not just a very good idea - but something genuinely beautiful." Følg med, når tre forfattere tager turen gennem Riverbed-landskabet og reflekterer over værket og over, hvad de får ud af det. I denne video fra Louisiana Channel kan du opleve Daniel Kehlmann, amerikanske James McBride samt Sjón, som selv er fra Island og synes det minder om en drøm, hvor tingene virker bekendte, men alligevel ikke stemmer.

Anmeldelser

Berlingske

"Sædvanligvis må man ikke berøre de udstillede værker på et museum – og da slet ikke gå på dem. I Olafur Eliassons hovedbidrag til udstillingen på Louisiana er man nødt til at gøre det. Det sker i et gigantisk islandsk landskab af sten og grus, der breder sig gennem adskillige sale og fylder hele museets sydfløj."

Politiken

"Det første møde er overvældende, alene ved synet af dette massive landskab indendørs, hvor det slet ikke burde være."

Børsen

"Førsteindtrykket er en ren aha-oplevelse, hvor sindet bliver stemt og sanserne skærpet. Sidenhen undrer man sig over hele den tekniske side af totalinstallationen og især over, hvordan de mange vognladninger af sten er blevet transporteret hele vejen fra Island til Louisiana for til sidst at indgå i Olafur Eliassons spektakulære iscenesættelse af et sagalandskab."

KUNSTEN.NU

"...Riverbed en tankevækkende udstilling, der får os til at opleve Louisianas kendte arkitektur på en helt ny måde og samtidig giver os lejlighed til at erkende naturens storhed, her begrænset af rummenes dimensioner."

Weekendavisen

"...denne udstilling, der er lavet specielt til Louisiana og passer kongenialt med dette naturskønne sted, går pointen rent ind både fysik og intellektuelt."