Gå til hovedindhold
Louisiana On Paper

Lucian Freud

3.9.2015 - 29.11.2015

Med Lucian Freud - A Closer Look vises en udsøgt samling af Lucian Freuds grafiske værker. De giver os en sjælden mulighed for at komme helt tæt på én af Englands mest indflydelsesrige og interessante kunstnere.

Lucian Freud (1922-2011) er menneskemaler, hans billeder er ublufærdige og skærer til benet, når det handler om manden og kvinden som kødelige væsener, og springet ind i grafikken kan måske lyde underligt, al den stund det netop er maleriet, der kan forløse det legemlige blik på kroppen.

Men det er med Freud som med Edvard Munch, der også var en rent ud mesterlig grafisk kunstner: Kødet forsvinder måske, men kroppen bliver ved med at være der, og ikke mindst ansigtet vinder i styrke, når farven er reduceret væk, og tegningen tager over. Freuds grafiske arbejder er derfor umiskendeligt freudske – stærke, konfrontative, umulige ikke at forholde sig til, som var det et andet menneske, der havde trængt én op i en krog.

I 2007 præsenterede museet en retrospektiv udstilling med hovedvægt på Freuds malerier. Denne udstilling, i serien Louisiana on Paper, har fokus på Freuds grafiske produktion fra perioden efter 1982, hvor Freud for alvor tog fat på arbejdet med ætsninger. Det er en meget stor del af dette sene engagement, 52 værker i alt, museet har fået mulighed for at låne fra UBS Art Collection. Værkerne har ikke før været præsenteret samlet for offentligheden.

DET STÆRKE SØGENDE BLIK

Lucian Freud står som en af de mest markante kunstnere fra perioden efter krigen. Hans fravalg af sociale og tidstypiske kontekster omkring sine figurer er radikal og understreger, i hvilken grad hans kunst er og bliver kunst. De få genstande i atelieret og papirets hvide bund er for ham verden i dens fulde udstrækning, og dertil kommer hans til tider dramatiske beskæringer af billedudsnittet.

Hvor radikalt Freuds blik end må forekomme, som fastholdt det noget eller nogen under en glasplade, er det langt fra nøgternt, men altid også søgende og udfordrende.

Selv har han engang sagt: “Jeg tænkte, at jeg gennem iagttagelse kunne gøre noget til mit eget, som ikke tidligere var set eller bemærket på samme måde.”

UBS ART COLLECTION

De viste værker er – med ganske få ekstra indlån – alle del af en af verdens største private samlinger, UBS Art Collection. Samlingen tæller over 30.000 emner inden for alle medier med vægt på både den nyeste samtidskunst og de største navne fra kunstscenen gennem de seneste fem årtier. Den hører til den globale, finansielle virksomhed UBS, der aktivt støtter kulturelle og kunstneriske formål rundt om i verden, og som siden 2014 har været været sponsor for Louisiana Learning – museets tilbud om lærerige aktiviteter for både børn og voksne.

UBS Art Collection

LOUISIANA ON PAPER

Louisiana on Paper er en serie, som museet dedikerer til kunstneres grafiske arbejder, tegninger og andre arbejder på papir. Det er ofte små, intense udstillinger, som kalder på fordybelse, fordi de går tæt på kunstnerens skabelsesproces eller idé-register. Serien støttes af C.L. Davids Fond og Samling og har bl.a. omfattet værker af Josef Albers, Vija Celmins, Ellsworth Kelly, Joseph Beuys, David Hockney, Picasso og senest George Condo.

GRAFISKE TEKNIKKER

Hvad betyder akvatinte og gouache? Hvad er forskellen på f.eks. fotogravure og litografi eller radering? På denne pdf får du en kort og nyttig introduktion til flere af de begreber, som er i spil i serien Louisiana on paper.

ANMELDELSER

JYLLANDS-POSTEN

"Fantastisk udstilling... Man skal måske helt tilbage til Rembrandt for at opleve en tilsvarende inderlighed og kompromisløshed. Den engelske kunstners portrætter af sin gamle mor har den samme smertefulde indlevelsesevne som den ældre Rembrandts selvportrætter. Vel er teknikken mesterlig hos begge, men dette rækker langt ud over håndværksmæssige færdigheder. Dette har noget med instinkt, livserfaringer og sjælekræfter at gøre."

Berlingske

"Lucian Freuds billeder handler om at se. Louisianas intense udstilling med grafik af den nu afdøde britiske billedkunstner handler om at se, hvad han så. Det er ikke nødvendigvis kønt. Men det er fremragende."

KRISTELIGT DAGBLAD

"Lucian Freud lægger ikke fingrene imellem. Alt bliver taget med. Hvis det er almindelig god opdragelse at holde sig lidt tilbage med hensyn til at sige hele sandheden til folk, så efterlever han ikke dette. Hos Freud er der ingen nåde eller formildende omstændigheder. Det, vi ser, er mennesket i dets mest rå og usminkede udgave."

Information

"Viser, at Lucian Freuds mesterlige evne til at udpensle kødet og huden som overflader med uanede dybder også lod sig overføre til grafik... De grafiske arbejder indeholder også en stærk psykologisk realisme i form af en nøgen udlevering af den eksistentielle forbandelse ved at blive gjort til et billede."

KATALOG

Udstillingskatalog på engelsk med tekster af kritikeren Richard Cork og af kurator Anders Kold, Louisiana, samt gengivelse af de udstillede værker