Gå til hovedindhold
Louisiana On Paper

Joseph Beuys

7.3.2014 - 9.6.2014

Med et sjældent tværsnit gennem hele hans karriere fra 1940’erne til 1980’erne, viste denne udstilling hvorledes Joseph Beuys' værk grundlægges i de små formater.

Joseph Beuys (1921-1986) var tegner, inden han blev så meget andet – billedhugger, installations- og performancekunstner, kunstteoretiker og lærer mm. Beuys lavede skitser og materiale-eksperimenter, visuelle dagbogsblade blander sig med observationer og klassifikationer i bedste videnskabelige forstand – og samlet fik man her et blik ind i en kunstnerisk skaberkraft, som bærer ud over den enkelte tegning.

Denne udstilling med Josef Beuys anslog dermed en anden tone end den, man finder hos kunstneren på de fleste museer, hvor det er hans installationer og mytologiske opstillinger, som dominerer billedet. 

Louisiana on Paper er en serie, som museet dedikerer til kunstneres værker på papir. En serie mindre udstillinger, som kalder på fordybelse – ofte i kunstnerens skabelsesproces eller idé-register. De støttes af C.L. Davids Fond og Samling

Et radikalt møde mellem
tradition og avantgarde

Joseph Beuys’ personlige livsbane og hans kunst tegner et forløb, hvor tiden efter Anden Verdenskrig – han deltog selv i felttoget i Øst – udgjorde en slags brutal nulstilling af alle erfaringer. For ham blev krigens afslutning en helt ny start, menneskeligt såvel som kunstnerisk. Den billedfornægtelse, som dele af den tyske efterkrigskunst valgte at følge, blev aldrig hans spor.

Det historiske lag i hans kunst ligger ikke blot i referencer til før-historiske tilstande og myter. Også kunstens egen historie kan ses i Beuys’ håndtering af de forskellige teknikker, i farvevalg og materialer. Hans udtryk er ofte reduceret til ganske enkle tegn eller et fåtal af materielle effekter, men billeddannelsen er desto mere frodig og suggestiv.

Joseph Beuys er på samme tid en opretholder af ældgamle håndværk og en eksperimentator. Han er på én gang en radikal fortolker af traditionen og renlivet avantgarde, og det er i dette møde, tegningernes dybe originalitet – og mærkværdighed – opstår. 

GRAFISKE TEKNIKKER

Hvad betyder akvatinte og gouache? Hvad er forskellen på f.eks. fotogravure og litografi eller radering? På denne pdf får du en kort og nyttig introduktion til flere af de begreber, som er i spil i serien Louisiana on paper.

BEUYS OG LOUISIANA

Joseph Beuys besøgte Louisiana flere gange, her er han i 1981 i forbindelse med opsætningen af det værk, museet havde købt til Samlingen: Honningpumpe på arbejdspladsen. Det er en installation med bl.a. en elektromotor, der pumper honning rundt i forskellige rum via plastrør og slanger. Den åndelige udvekskling mellem de mennesker, der betragter og samtaler om sådan et værk, kaldte Beuys "Den Sociale Skulptur".