Gå til hovedindhold

Jorn, Giacometti & Kusama

Selv om Louisianas Samling er i stadig bevægelse og udvikling, rummer den naturligvis en række fikspunkter. Hertil hører ikke mindst Giacometti-salen,
Jorn-rummet og Kusamas installation Gleaming Lights of the Souls. Steder af vidt forskellig karakter, der hver især har opnået en helt særlig og, fristes man til at sige, nærmest mytisk status. Uomgængelige pejlemærker for et Louisiana-besøg.

Bemærk at Jorn-rummet er inddraget i præsentationen af Celia Aschers donation frem til 21. april. Flere af Jorns hovedværker vises til gengæld i glaskorridoren lige før Jorn-rummet.

Giacometti salen

Alberto Giacometti udgør et absolut tyngdepunkt på Louisiana. Museets endog meget stor samling af hans originale skulpturer – også målt på internationalt plan – fungerer nemlig i et nærmest mirakuløst samspil med Bo og Wohlerts arkitektur. Salen i to plan, der rummer hovedparten af de store Giacometti-figurer, er oprindelig ikke bygget til formålet, men alligevel føles det faktisk, som om de her er "kommet hjem".

Alberto Giacometti (1901-1966) anses for at være en af 1900-tallets mest indflydelsesrige og betydningsfulde kunstnere. Han levede og skabte sin kunst i Schweiz, Italien og Frankrig, og selv om han er blevet knyttet til surrealismen, formalismen og ekspressionismen, er han umiskendeligt sin egen.

På vej gennem Nordfløjen til Giacometti-salen støder Louisiana-gæsten på to vigtige værker fra hans surrealistiske periode, nemlig Skekvinde og Gående Kvinde. I selve salen derimod (og i de små "skitser", der står bag glas i muren ind mod Børnehuset) venter mødet med den mere modne Giacometti og de skulpturer, der på samme tid virker sært moderne og meget, meget gammeldags.

De trækker på en tradition, skriver Poul Erik Tøjner i bogen 'Louisiana abc', der går helt tilbage til etruskerne eller ligner noget, der har været gennem Vesuvs udbrud, hvorved de samtidig skaber associationer til mennesker i en postatomar ødemark: "Der er altså noget dybt arkaisk over deres tilstedeværelse på et nutidigt museum, men samtidig har de et hudløst moderne udtryk, når det gælder den menneskelige tilstedeværelse."

Poul Erik Tøjner kalder Giacometti for "en møjsommelighedens apostel", der destruerede det ene udkast efter det andet, ødelagde, rettede, startede forfra igen og igen og næsten plagede livet af sine modeller - men som kun sjældent gav op. "I hans værk kan vi følge sporene fra arbejdet, sårene og arrene fra kampen. Også dette bidrager uvægerligt til de manges fascination af Giacometti. Vi får lov at se processen."

Jorn rummet

Asger Jorn var en gigant i den danske og europæiske efterkrigs-kunst. Hans produktion var vidtfavnende, men i en Louisiana sammenhæng er Jorn først og fremmest maler. 

Museet har i mange år ejet en række væsentlige værker, men først med en stor donation fra Jytte og Dennis Dresing kunne Louisiana mønstre så fornem en samling, at den berettigede til etableringen af det permanente Jorn-rum.

Asger Jorn (1914-1973) er en af de helt centrale personer i det 20. århundredes danske kunst. Han var en på alle måder grænseoverskridende kunstner – både hvad angik det internationale kunstliv, COBRA-bevægelsen, Situationistisk Internationale med meget mere, men også i forhold til sine tanker om kunstnerens position i samfundet.

Hans udfordringer af kunstens stof, af materialerne, var legendarisk og livslang. Han arbejdede med og bearbejdede samtlige kendte kategorier inden for billedkunsten, og havde et særligt øje for netop at sprænge kategoriseringer, hvis det overhovedet var ham muligt.

Asger Jorn vidste mere om kunstens historie end de fleste kunstnere, og i skrifter af vidt forskellig karakter såvel som i værkerne lå sammenhænge på kryds og tværs ham på sinde. På tværs nok i særdeleshed, som når han skrev hele den nordiske folkekunst sammen koblet op med en ufattelig belæsthed inden for de humanistiske videnskaber og skønlitteraturen. Til tider øjenåbnende og med stor betydning for formidlingen af kunst i overordnet forstand, andre gange mærkeligt, eksotisk og på kanten af det obskure.

På Louisiana er det maleren Asger Jorn, der er i fokus. Museet havde i mange år ejet en række væsentlige værker, men takket været en banebrydende donation på i alt elleve værker fra ægteparret Jytte og Dennis Dresing – givet i to omgange i 1999 og i 2004 – fik museets Jorn-samling så meget tyngde, at den "krævede" sit eget, permanente rum.

Siden har museet endvidere været heldig at kunne føje yderligere tre Jorn-værker til Samlingen. Det drejer sig om to olier på lærred fra begyndelsen af 1960'erne, bl.a. hovedværket Etwas bleibt, samt en såkaldt modifikation Nocturne III fra 1959.

KUSAMAs funklende lys

Yayoi Kusamas Gleaming Lights of the Souls (Sjælenes funklende lys) fra 2008 er et af museets mest elskede værker. Installationen udgøres af et rum, hvor vægge og lofter er beklædt med spejle, gulvet er et vandspejl, og man står midt i vandet på en platform. Et helt igennem lyrisk værk.

Ned fra loftet hænger hundrede lamper og et relæ får lyset til at skifte farve i rolige overgange - det er en installation, hvis rytme af farveskift indsætter beskueren midt i værkets rummelige dybde, puls og univers.

POLKAPRIKKET KOSMOS

I dette interview med Louisiana Channel fortæller – og synger – Yayoi Kusama om sit liv og sine forældre, der var modstandere af hendes kunstneriske ambitioner.

Hør om hendes arbejdsproces, hvor hun lukker alt andet ude, og værket Gleaming Lights of the Souls, hvor hun søger en kosmisk vision og fornemmelse af en uendelighed af polkaprikker.