Gå til hovedindhold

Hilma af Klint

ABSTRAKT PIONER

7.3.2014 - 6.7.2014

Historien om den svenske kunstner Hilma af Klint (1862-1944) er fascinerende og ukendt for de fleste. Hun var en kunstner med et stort mod og en klar fornemmelse af, at hun først ville blive forstået længe efter sin egen levetid.

Hilma af Klints omfattende værk er skabt i et åndeligt rum af spiritisme og andre parapsykologiske bevægelser – parallelt med, hvad der sker hos Kandinsky omkring år 1900. Hilma af Klint kæder indre erfaring og symbolsprog sammen i banebrydende og pioneragtige abstrakte malerier, som aldrig blev vist offentligt i hendes levetid, hvor hun udelukkende udstillede sine figurative billeder. Hun fastslog i sit testamente, at de abstrakte malerier først måtte vises mindst 20 år efter hendes død.

Denne udstilling præsenterede den hidtil største præsentation af Hilma af Klints værker og blev vist første gang på Moderna Museet i Stockholm i foråret 2013. Siden har den abstrakte pioner vakt stor international opmærksomhed bl.a. på Venedig Biennalen.

BESØG OGSÅ HILMA AF KLINT UDSTILLINGSSIDE

Udstillingen blev organiseret af Moderna Museet, Stockholm i samarbejde med Hamburger Bahnhof, Berlin, Museo Picasso, Málaga og Louisiana Museum of Modern Art, Humlebæk. Kurator: Iris Müller-Westermann, Assisterende kurator: Jo Widoff.
Udstillingen blev til med støtte fra C.L. Davids Fond og Samling.

Lecture

Thierry de Duve. Oplev den anerkendte kunstteoretiker på Louisiana.

FRA URKAOS TIL ALTERBILLEDER

Hovedvægten i udstillingen – markeret i hver ende af Sydfløjen med en farvet, halvt rundet væg – udgjorde en række serier af abstrakte malerier, som blev til i årene 1906-1915, og som Hilma af Klint samlet betegnede som Malerierne til templet. De udgår fra serien Urkaos, der handler om den fysiske verdens opståen og delen sig i en henholdsvis femin og maskulin del, der som de to grundlæggende poler skaber spænding, fremdrift og udvikling.

Via den store, betagende suite om menneskets aldre, De Ti Største, gik man på udstillingen videre til serierne Evolution, Svanen og Duen for så - øverst i Sydfløjen – at nå frem til de tre gigantiske Alterbilleder. Undervejs i udstillingen fornemmede man klart, at Hilma af Klint er en kunstner, der hele tiden skifter stil og som meget gerne blander det abstrakte med det figurative.

Grundlæggende handler det for hende om at beskrive en trinvis bevægelse mod en højere og højere indsigt i, hvordan verden hænger sammen. Faktisk ville Hilma af Klint gerne selv have ladet opføre en spiralformet tempelbygning – bl.a. havde hun planer om, at det skulle være på Hven – hvor det ville blive muligt at samle Malerierne til templet og vise dem frem som en – også i fysisk forstand – opadstigende oplevelse.

HUN VOVEDE AT SATSE ALT

I denne video fortæller kurator Iris Müller-Westermann fra Moderna Museet i Stockholm om Hilma af Klints arbejde, metoder og om de strømninger i samtiden, der påvirkede hende. Men også om en kvindelig kunstner med et stort mod og en klar fornemmelse af, at hun først ville blive forstået længe efter sin egen levetid.

DEN STÆRKE KRAFT  DE STORE FORMATER

"Jeg er så lille, jeg er så ubetydelig, men inden i mig vælder en sådan kraft, at jeg må fremad." Hilma af Klint betragtede selv sine tidlige abstrakte værker som bestillingsarbejder – en form for budskaber, som hendes spirituelle guider kanaliserede gennem hende, og hvor hun altså selv fungerede som medium for højere bevidsthedsformer.

Netop i denne kraft og kontakt til et helt andet plan er det nærliggende at finde forklaringen på, at Hilma af Klint arbejder i formater, der ikke ligner noget, man ellers finder på denne tid – serien De Ti Største er over tre meter høje. Men også en forklaring på, hvorfor hun udelukkende arbejder i serier.

Det enkelte billede er ganske enkelt ikke væsentligt i sig selv – her er ikke noget med at arbejde sig frem til det særlige mesterværk, for Hilma har en helt anden mission. Serierne er visualiseringer af universelle principper og skal som sådan skildre bevægelsen fra det jordbundne mod en stadig større åndelig bevidsthed. En trinvis opstigen mod en højere, universel sandhed.

OKKULT OG NØGTERN

Man kan ikke nøjes med at betragte Hilma af Klint som en okkult malerinde, optaget af spiritistiske seancer og kontakter til høje mestre. Hun var nemlig samtidig en dygtig naturalist, kyndig observatør og hele hendes livsværk vidner om, at hun havde en klart struktureret, metodisk tilgang til sine undersøgelser af det ukendte. Alle observationer blev noteret og analyseret, og hun efterlod sig 25.000 siders notes- og skitsebøger, der først nu er ved at blive gransket.

 

ET HELT UNIKT UNIVERS

"I billedkunsten findes der ingen forbilleder for Hilma af Klints store malerier", forklarer museumsinspektør Tine Colstrup, der har forestået udstillingen på Louisiana, "hun træder ganske enkelt sin helt egen sti ind i det abstrakte." Værkerne er unikke i deres motiver og formater, men også "fordi Hilma af Klint forlader den naturalistiske farveskala til fordel for en "ikke-jordisk palet” af pasteller og klare farver.

ANMELDELSER

Børsen

"Det er en sjælden fin oplevelse at se hele Hilma af Klints værk foldet så bredt ud, som det er tilfældet i salene på Louisiana."

Politiken

"I disse år får Hima af Klint sin renæssance med en velkomponeret udstilling, der nu vises på Louisiana."

Jyllands-Posten

"Billederne taler for sig selv og kan forstås intuitivt af enhver, der giver sig tid. Gør man det, belønnes man af en kunstoplevelse ud over det sædvanlige."

Weekendavisen

"Nu er der gået 70 år siden Hilma af Klint døde, og tiden er inde til det store og udfordrende møde - en stærk og sær oplevelse."