Gå til hovedindhold

FOCUS: FELDMANN

Værker fra Louisianas samling

1.3.2019 - 2.6.2019

I den ene ende af Sydfløjen kan man nu nyde gensynet med den tyske kunstner Hans-Peter Feldmann (f. 1941), hvis værker de senere år har fået status af "ny-klassikere" i Louisianas samling.

Den varme og humor, der ligger til grund for Hans-Peter Feldmanns kunst, blev længe ikke taget alvorligt i kunstverden. Hans produktion blev ofte betraget som banal, og han var i mange årtier relativt ukendt. Det billede har ændret sig, og han er efterhånden blevet en klassiker, ikke bare i Louisianas samling, men i historien om efterkrigstidens avantgarder.

Feldmann er interesseret i hvilke billeder og tanker, mødet med kunsten afstedkommer hos os – og han gør det bl.a. ved at at sløre, kortslutte og vende tingene på hovedet, ikke bare i sine værker - men helst også i videre forstand.

Samtlige Feldmann-værker i Louisianas samling vises her. Det gælder installationen 100 år – fotografier af personer, enten fra Feldmanns familie eller fra hans omgangskreds, i alderen 0-100 år. Med suiten fortælles et århundrede som det har afsat sig i ansigter på forskellige mennesker. Desuden vises de særlige bearbejdninger af ældre malerier, hvor Feldmann leger med konventionerne og de forventninger, vi har til mødet med kunsten – ikke mindst på et museum. Også eksempler på Feldmanns tidlige kunstnerbøger præsenteres, ligesom man kan se et Louisiana Channel interview med kunstneren.

Arven fra avantgarden

I 1990’erne begyndte Feldmann at fremstille de bearbejdede malerier, som vi møder i udstillingen, til at begynde med ved at klistre udklippede øjne ovenpå et maleri. I dag sker det ved at han selv eller en anden udfører de ret enkle ændringer på typisk ældre værker, han køber på auktioner. 

Den danske kunstner Asger Jorn og kredsen omkring Situationistisk Internationale arbejdede i slutningen af 1950’erne med lignende strategier for ændringer af eksisterende billeder, men her var målet mere entydigt et angreb på kapitalistisk konsum- og billedkultur.

Feldmanns modificerede malerier lægger sig i forlængelse af avantgardens tradition for at bearbejde den bestående kunst, så den fremstår som et nyt kunstnerisk udtryk. Men samtidig mener Feldmann ikke at han skaber kunstværker i endegyldig forstand - de sker først i mødet med os, betragterne.

OM KUNSTNEREN

Hans-Peter Feldmann studerede maleri på Kunstuniversität Linz i Østrig i 1960’erne. Fra 1968 af begyndte han at producere reproducerbare kunstneriske objekter i skikkelse af kunstnerbøger og fotografier. Feldmann blev en vigtig repræsentant for datidens konceptuelle kunstmiljø, hvor særligt de ydmyge formater som kunstnerbogen blev hans særkende.

På samme måde er Feldmanns senere bearbejdelser af malerier ved første øjekast mindre, beskedne greb - som dog ved nærmere eftersyn afstedkommer nye perspeketiver og synsvikler.

Feldmann har udstillet på bl.a. Venedig Biennalen (2003, 2009), Museo Centro de Arte Reina Sofía (2010) og Solomon R. Guggenheim Museum i New York (2011).

LOUISIANA CHANNEL FELDMANN

"Kunst skal ikke overvurderes, det er en normal del af livet ligesom mad, sport og søvn..."

"Når gnisten springer fra én person til en anden, så bliver dét til kunst."