Gå til hovedindhold
Louisiana On Paper

DEA TRIER MØRCH

IND I VERDEN

17.1.2019 - 28.4.2019

Louisiana-året åbner med en præsentation af grafiske værker fra Dea Trier Mørchs eget arkiv. Her rettes et nyt, fokuseret blik på denne markante, engagerede og politiske kunstner, hvis enkle og nærværende skildringer fra både intimsfæren og samfundslivet prægede særligt 1970'ernes Danmark.

For mange vil der være tale om et nostalgisk gensyn, mens mødet med Dea Trier Mørch (1941-2001) for andre vil være nyt og øjenåbnende. Trier Mørch begyndte som billedkunstner – som 16-årig blev hun optaget på Kunstakademiets malerskole – men fik sit folkelige gennembrud som forfatter med Vinterbørn. Desuden var hun medstifter af kunstnerkollektivet Røde Mor i 1969. De grafiske værker på udstillingen er udvalgt i kunsterens efterladte arkiv og viser hendes engagement i både den nære og fjerne verden, tidens samfundspolitiske agenda og globale begivenheder.

Med Vinterbørn (1976) og billederne af fødsler og fødende kvinder føjede Trier Mørch en helt ny dimension til en billedkultur, hvor dette almenmenneskelige vilkår har været forbløffende ufortalt. Hvor døden er et udbredt tema i billedkunsten, er livets begyndelse et motiv, som først får større kunstnerisk bevågenhed med feminismen.

Dea Trier Mørchs værker er aldeles ikke berøringsangste, når det kommer til kroppen som menneskets udgangspunkt. Der er en respekt i hendes billeder fra fødegangen, hvor kvindernes perspektiv kommer i centrum for billederne. Samme værdighed rummer hendes grafiske arbejder i deres samtidsskildringer, hvor vægten ligger på det sociale og kollektive, og hvor dagliglivet bliver indgang til refleksioner over livet – fra fødsel til død. 

Udstillingen, der vises i Buegangen, præsenterer ca. 50 af kunstnerens grafiske værker.

C. L. Davids Fond og Samling støtter Louisiana on Paper.