Gå til hovedindhold

Anselm Kiefer

10.9.2010 - 9.1.2011

Storslået, tankevækkende, gribende. Louisiana præsenterede næsten 90 værker fra fire årtier af en af efterkrigstidens vigtigste tyske kunstnere. Udstillingen var inddelt i fem centrale temaer, der til sammen dannede et stærkt og sammensat billede af en af de helt store nulevende klassiske kunstnere.

Anselm Kiefer (født 1945) kan med god ret kaldes "en levende klassiker". Han er en i høj grad aktiv og meget produktiv kunstner, der allerede i mange år har indtaget en helt central plads i Louisianas samling og for museets gæster, bl.a. med skulpturen Jason, det store bombefly, lavet af bly. Derfor havde Louisiana længe ønsket at vise "det store billede" af denne kunstner.

På udstillingen blev man mødt først af en række Nye værker, skabt af Anselm Kiefer netop i denne anledning: dels en række monumentale landskabsmalerier, hvori han bl.a. har stukket huller og aftegnet stjernekonstellationer. Dels skulpturen Solskibet, fem sarkofager, stablet oven på hinanden med et væld af solsikker strittende ud til alle sider.

Kiefers nye værker stod først, fordi udstillingen ikke var opbygget kronologisk, men ønskede at tegne et større og mere dybdegående billede af en kunstner, der repræsenterer et af de mest markante brud i efterkrigstidens Tyskland. Foruden de Nye Værker kredsede udstillingen om Landskabet som myte, Verdenstid  Livstid, Billedstrid og Bogen. Fem løst afgrænsede temaer, der dog til sammen viste hvordan motiver, tanker og spor flyder sammen og krydser hinanden gennem årene i Kiefers kunstneriske virke.

Udstillingen var blevet til med støtte fra OAK FOUNDATION Denmark og dertil supplerende støtte fra Den Danske Forskningsfond

HER OG NU & KOBLET OP
TIL BÅDE FORTID OG FREMTID

"Han taler ikke kun til intellektet, men i høj grad også til kroppen og dens sanser, og det er et vigtigt udsagn om Kiefer, at han rammer os alle steder". Hør udstillingens kurator, museums-
inspektør Anders Kold, fortælle om tre af Anselm Kiefers værker.

TÆNKNING OG MATERIALITET

Som kunstner i den klassiske tradition insisterer Anselm Kiefer på relevansen af store fortællinger, myter og legender. Hans værker indeholder både klassisk og historisk materiale, mange litterære referencer og direkte brug af ord eller hele digtstrofer. Dermed bliver ordene også et af de mange lag, Kiefer benytter sig af. For han er mere end en stor tænker, han er i høj grad også meget materiel og arbejder med f.eks. bly, korn, hår, tænder og tørrede planter, som han påfører sine lærreder.

De 90 værker, Louisiana præsenterede, spændte fra Kiefers tidligste år efter kunstakademiet i Kalsruhe i 1969 og frem til i dag. Udstillingen var den første større visning af hans værk i Skandinavien, og den afrundede samtidig museets visning af efterkrigskunstens tyske fire-bande: Polke, Richter, Baselitz og altså Kiefer.

Louisiana Biograf viste en ny film om Kiefer med titlen Over Your Cities Grass Will Grow” , skabt af Sophie Fiennes. Filmen dokumenterer Kiefers arbejdsprocesser og kan opleves som en personlig rejse til det univers, Kiefer siden 2000 har opbygget i bjergene i det sydlige Frankrig.

ARTIST TALK MED KIEFER

Anselm Kiefer blev interviewet af den engelske kunsthistoriker Tim Marlow i Louisianas Koncertsal ved åbningen af udstillingen. I klippet her taler han om kunst og religion.
Se flere klip fra interviewet med Kiefer.
1) Om sine arbejdsprocesser & 2) Om sit studio
& 3) Om historien og menneskeheden