Gå til hovedindhold

AFRIKA

ARKITEKTUR, KULTUR OG IDENTITET

25.6.2015 - 25.10.2015

Ved at blande arkitektur, kunst og kultur spejlede udstillingen mangfoldigheden og kompleksiteten i den del af Afrika, der ligger syd for Saharaørkenen. Og gav os et mere nuanceret og inspireret billede af kontinentet.

Gennem en række projekter fordelt over det afrikanske kontinent fortaltes om forskellige regioners ny arkitektur – med bud på, hvordan man kan omfatte lokale traditioner og skabe løsninger for fremtiden. Udstillingen præsenterede bl.a. en sanselig arkitektonisk scenografi og en række installationer - hvor arkitekturens rum, skala og form kunne fornemmes 1:1. Livet omkring bygningerne var også en del af arkitekturen. I udstillingen skabte kunst, fotografi, film med mere perspektiv til arkitekternes bestræbelser - og var samtidig med til at nuancere vores blik på denne del af verden.

AFRIKA var det tredje og sidste kapitel i Louisianas store fortælling om arkitektur, kultur og identiteter. I 2012 var museet ramme om udstillingen NEW NORDIC, der omhandlede den nordiske byggekultur – og i 2014 rettedes blikket mod den arabiske verdens hurtigt voksende Babels-byer med udstillingen DET ARABISKE NU. 

Udstillingsserien Arkitektur, kultur og identitet blev støttet af Realdania

EN UDSTILLING MED SYV TEMAER

  • Om at høre til
  • Sameksistens
  • Byerne vokser
  • At skabe rum
  • At genopbygge
  • Nye fællesskaber
  • At bygge fremtider

TEMA: OM AT HØRE TIL

At høre til. Hvad vil det sige? Udstillingen åbner med en rig flerstemmighed af bud på dette spørgsmål, hvor 25 fremtrædende kunstner, designere, forfattere og arkitekter hver giver et indblik i deres verden og diskuterer tilhørsforhold i Afrika her og nu.

Hør bl.a. den nigerianske kunstner Emeka Ogbohs lydværk, hvor et igbo-sagn oplæses simultant på både engelsk og igbo - eller lad blikket gå på opdagelse i den sydafrikanske kunstner Athi-Patra Rugas smukke håndvævede kort over opdigtede landområder. Eller læs den somaliske fofatter Diriye Osmans fortælling om at vokse op som homoseksuel i Somalia og Kenya.

NYT FOKUS PÅ KULTUR FRA AFRIKA

Den ghanesiske arkitekt Joe Osae-Addo holdt udstillingens åbningstale. Her fortalte han om, hvordan Louisianas udstilling stadfæster det vendepunkt, der nu finder sted for kultur fra det afrikanske kontinent: ”For the first time in my living memory, there are African artists, architects, musicians and other creatives, who can engage at the higher level and have the work to back it up”.

Joe Osae-Addo er arkitektet og formand for ArchiAfrica - en organisation, der udvikler, kortlægger og formidler kontemporær arkitektur og kultur i Afrika. Hans base er Ghanas hovedstad Accra, og dertil har han et omfattende kendskab til den nye arkitektur i Afrika og de arkitekter fra kontinentet, der er med til at bære den frem.

I udstillingstemaet 'Om at høre til' kan man også opleve Osae-Addos fortælling om ’Kente’. Kente er et traditionelt ghanesisk klædestof i stærke brændte farver. Ifølge Osae-Addo har klædestoffet som kunsthåndværk en særlig identitetsskabende rolle for ghaneserne - og er dermed et eksempel på hvordan et kulturelt udtryk skaber tilhørsforhold og fælles identifikation.  

Foto: Fra udstillingens åbning, med Osae-Addo i midten, den burkinske arkitekt Francis Kéré til venstre, og til højre; den nigerianske arkitekt Kunlé Adeyemi.

TEMA: Sameksistens

Sameksistens er et centralt begreb på tværs af regioner i Afrika. Udstillingen 
stiller skarpt på, hvordan sameksistens af tilsyneladende paradoksale modsætninger er et livsvilkår og af fundamental betydning for de enkelte samfund.

Det kan være i kraft af et kunstværk, der behandler sameksistensen mellem en lokal virkelighed og en global popkultur. Det kan være et arkitekturprojekt, som i sin kerne er et billede på forsoningen med en stadig meget nærværende og smertefuld fortid. Eller det kan være et fotografi, der viser sameksistensen mellem synlige og usynlige familiemedlemmer.

TEMA: Byerne vokser

Subsaharisk Afrika er et af de steder på kloden, hvor byerne vokser mest. Udstillingen sætter fokus på de seks ekspansive byer: Dakar, Lagos, Nairobi, Kinshasa, Maputo og Johannesburg. Alle er de vigtige knudepunkter på kontinentet – og repræsenterer en geografisk, kulturel og kolonihistorisk sammensathed, som giver sig udslag i forskellige måder at bo.

Via forskellige cases stilles skarpt på de ’uformelle bydele’, dem som folk så at sige selv bygger, med dertil hørende uformelle økonomier; der er cases om utopiske arkitektoniske fremtidsvisioner, om boligbyggeri til den voksende middelklasse og om kolonitidens arkitektur, der i dag endnu står som levn fra det forgange.

By-temaet er iscenesat af den sydafrikanske arkitekt Heinrich Wolff.

SEKS STORBYER, ÉN SANSELIG URBAN SCENOGRAFI

Den sydafrikanske arkitekt Heinrich Wolff har skabt scenografien til det afrikanske bygalleri. De afrikanske storbyer Dakar, Lagos, Nairobi, Kinshasa, Maputo og Johannesburg er hver tildelt en 'celle', hvori en kurateret karakteristik af hver by udfoldes.

Udsigten fra scenografiens balkon. Herfra har man et udblik, som var man i en høj bygning i et urbant rum.

By-scenografiens 'indre' rum. Her kan man også se filmen 'Kinshasa Symphony' af Claus Wischmann og Martin Baer.

Installationshot fra 'Kinshasa-delen', med dokumentation, kunstværker, fotografi og film fra DR Congos hovedstad. 

Installationshot fra 'Johannesburg-delen' med Mikhael Subotzky og Patrick Waterhouses kunstneriske dokumentationsprojekt 'Ponte City', 2008-2010 i baggrunden.

TEMA: At skabe rum

På tværs af kontinentet bygger folk deres egne huse og byer - og denne traditionsbaserede arkitektur er nu med til at danne forlæg for forskelligt nyt byggeri, præget af en given regions særpræg. Som 1:1 eksempel på hvordan arkitekter i dag arbejder med traditionen, viser sektionen en stor installation af Diébédo Francis Kéré, som er blevet verdensberømt for sit arbejde med at bygge nyt i landsbyen Gando i Burkina Faso, hvor han kommer fra. Kérés installation på udstillingen bygger på en analyse af hans landsby.

Som en del af rummets tema vises dertil to installationer i Skulpturparken - Louisiana Hamlet af selgascano studio - som også står for Serpentine Pavilion i London i år – og Louisiana Spine af de unge namibiske arkitekter Droomer & Christensen.

ARKITEKTUR SOM WAKE-UP CALL

Den burkinske arkitekt Francis Kéré forstår arkitektur som en social proces. Kéré er født og opvokset i landsbyen Gando i Burkina Faso og uddannet i Berlin. Som en del af hans arkitekturpraksis, har han gjort det til sit livsprojekt at ‘løfte’ Gando via ny arkitektur bygget i lokale materialer som ler og træ. I udstillingen kan Kérés store installation Louisiana Canopy opleves, der er inspireret af træets funktion som socialt samlingssted i Gando. Hør om hans tilgang til arkitektur i Louisiana Channels video.

ARKITEKTURPROJEKTER I SKULPTURPARKEN

Den luftige, farverige pavillon er bygget af de spanske arkitekter selgascano og opført af helloeverything. Pavillonen Louisiana Hamlet er et integreret byggesystem, som går på tværs af kontinenter, dels som værende en skole i Nairobi, dels en udstillingspavillon på Louisiana. 

Når konstruktionen til Louisiana Hamlet efter endt udstilling i Danmark fragtes videre til Kenya, anvendes projektets generiske byggestillads-komponenter til at producere en ny mobil arkitektur - i form af en skole i slumområdet Kibera i Nairobi.

De namibiske arkitekter Mieke Droomer og Andre Christensen står bag værket ’Louisiana Spine’ i Skulpturparken. Den dynamiske rygrad i landskabet fungerer som et hegn, der symbolsk indrammer AFRIKA udstillingen rundt om parkens største træ.

Droomer & Christensen har i deres projekt taget udgangspunkt i de mange funktioner, som hegnet har i den traditionelle namibiske landsby: Det skaber forbindelse, det er en sti, en grænse og et sted for aktiviteter. I 2014 byggede de den oprindelige version af det bølgende hegn, Dordabis Community Spine, i Namibia.

TEMA: At genopbygge

Med en historie om socialt forankret arkitektur udfoldes her en ganske anden historie om Rwanda, end den vi til stadighed, 21 år efter folkemordet, forbinder med landet. Arkitekterne Tomà Berlanda og Nerea Amorós Elorduy, der har været med til at grundlægge den social-aktivistiske tegnestue ASA, står for dette tema. Med udgangspunkt i Rwandas nyere historie, skaber de en fortælling gennem en en 1:1 struktur i mursten, der er et udsnit af en af de bygninger, som de sammen med ASA har opført flere steder i Rwanda.

 

TEMA: Nye fællesskaber

Her fokuseres på sociale byggeprojekter, som søger at skabe værdi for et lokalsamfund gennem deres forskellige funktioner, men også ved at indrage "brugerne" i forbindelse med opførslen. Det drejer sig f. eks. om skoler, børnehjem, hospitaler og kvindecentre. Disse initiativer er ofte privat initieret og ikke nødvendigvis støttet af de lokale regeringer. Projekternes succeskriterier er andre end arkitekturen normalt opstiller.

TEMA: At bygge fremtider

Udstillingens sidste tema handler om fremtiden eller ”fremtider”, som man har forestillet sig dem, og som man forsøger at skabe dem. Centralt i rummet står den nyligt afdøde congolesiske kunstner Bodys Isek Kingelez’ monumentale og smukke by-model 'Projekt for det tredje årtusindes Kinshasa, 1997. Kingelez’ værk er omkranset af fortællinger om forsøg på at skabe en ny verdens post-uafhængighed i de forskellige lande, både da uafhængigheden var helt ny og i dag. 

Bodys Isek Kingelez: 'Projekt for det tredje årtusindes Kinshasa', 1997. Modelby i temaet 'at bygge fremtider'.

Bodys Isek Kingelez: 'Projekt for det tredje årtusindes Kinshasa', 1997. Modelby i temaet 'at bygge fremtider'.

Bodys Isek Kingelez: 'Projekt for det tredje årtusindes Kinshasa', 1997. Modelby i temaet 'at bygge fremtider'.

Bodys Isek Kingelez: 'Projekt for det tredje årtusindes Kinshasa', 1997. Modelby i temaet 'at bygge fremtider'.

ONLINE AFRIKA KATALOG

Udstillingens katalog AFRIKA - Arkitektur, Kultur and Identitet (2015) er tilgængeligt som digital publikation.

Kataloget er rigt illustreret og indeholder essays af bl.a. udstillingens kuratorer, Kjeld Kjeldsen og Mathias Ussing Seeberg, faglig konsulent Morten NielsenAchille Mbembe og Edgar Pieterse. 263 sider. Den trykte udgave af kataloget er udsolgt.

ANMELDELSER

Børsen

"Louisianas nye udstilling viser både mangfoldigheden og håbene på det store kontinent"

Weekendavisen

"Louisiana udfordrer vanetænkningen om Afrika med mange begavede og overrumplende påfund... og mod til at portrættere kontinentet med velvalgte og voldsomme visuelle punktnedslag, der de fleste steder fungerer så overbevisende."

Politiken

"[Udstillingen] viser gode sider af den afrikanske samtid og peger på Subsahara som et kulturelt kraftcenter til global inspiration."

Kristeligt Dagblad

Stig Jensen, lektor ved Center for afrikastudier på Københavns Universitet: "Udstillingen er til et rent 12-tal. Den har blik for diversiteten og mangfoldigheden...Og så er udstillingen superflot kurateret."