Gå til hovedindhold

Persondatapolitik & Donationer

Louisiana Museum of Modern Art tager som dataansvarlig beskyttelsen af dine personoplysninger alvorligt. Vi har derfor vedtaget følgende retningslinjer omkring behandling og beskyttelse af persondata i forbindelse med Louisiana donationer.

Vores privatlivsbeskyttelsespolitik gælder naturligvis også i forhold til de donationer, vi modtager til støtte for museets arbejde med erhvervelse af ny kunst til samlingen. Her fortæller vi dig, hvilke oplysninger vi indsamler i den forbindelse, og hvad vi bruger dem til. Vi informerer om retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger og om de rettigheder, du har. Samtidig sikrer vi, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Dataansvarlig for behandlingen af personoplysninger om dig er: Louisiana Museum of Modern Art. Du kan finde oplysninger om, hvordan du kontakter os nederst i dette dokument.

Vi indsamler, behandler og opbevarer dine persondata til bestemte formål:

  • Vi indsamler og anvender oplysninger om dit navn, din adresse, donationens størrelse, samt eventuelle vilkår for donationen for at kunne opfylde og administrere vores aftale om donationen.
  • Vi anvender også dit navn og e-mail for i øvrigt at kunne komme i kontakt med dig.

Retsgrundlaget for denne behandling er Databeskyttelsesforordnings art. 6, stk. 1 litra b

  • Vi beder dig oplyse dit CPR-nummer, hvis vi skal indberette din donation til SKAT, således at du kan modtage fradrag for din donation.

Retsgrundlaget for denne behandling er Databeskyttelsesforordnings art. 6, stk. 1 litra c

  • Vi videregiver kun oplysninger om dit navn og CPR-nummer samt donationens størrelse til SKAT.

Derudover videregiver vi ikke dine oplysninger til tredje part, medmindre vi ved lov eller myndighedspålæg måtte blive forpligtet hertil, eller vi har aftalt det med dig.

  • Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling. Dokumentations og opbevaringskrav efter Skattelovgivningen og Regnskabsloven indebærer, at vi i hvert fald skal gemme oplysninger om donationen i 5 år jf. bogføringsloven.

Vi beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed

Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at gå tabt eller blive ændret, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem. Oplysninger om CPR.-nummer opbevares og sendes kun i krypteret form.

Vi henviser i øvrigt til vores eksterne persondatapolitik

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål vedrørende vores behandling af dine persondata, eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder kan du kontakte:

Louisiana Museum of Modern Art 
Gl Strandvej 13, 3050 Humlebæk 
CVR: 21358010
Telefonnr.: 49190719 
IT Chef Anders Moss Bentzen
Mail: amb@louisiana.dk