Gå til hovedindhold

Organisation

LOUISIANA MUSEUM OF MODERN ART er en selvejende institution. Som privat statsanerkendt museum er Louisiana underlagt museumsloven. Museet modtager omkring en fjerdedel i driftsstøtte fra det offentlige. Resten finansieres gennem egenindtjening og sponsorer.

MUSEETS BESTYRELSE

  • Lars Henrik Munch, bestyrelsesformand (formand)
  • Dorte Mandrup-Poulsen, arkitekt MAA (næstformand)
  • Michael Pram Rasmussen, bestyrelsesformand
  • Minik Thorleif Rosing, professor
  • Inge Berneke, konsulent
  • Anders Byriel, adm. direktør


DIREKTION

Den daglige ledelse varetages af direktør Poul Erik Tøjner

JOBS, PRAKTIK MM.

Ansøgninger vedr. praktikplads, erhvervspraktik, job med løntilskud m.v. sendes til: msa@louisiana.dk