Gå til hovedindhold

Om Louisianas Samling

Louisianas Samling tæller godt 4.000 værker og har både internationalt perspektiv og format. Den tager afsæt i tiden fra 1945 og frem til i dag og indeholder stort set alle genrer – med hovedvægt på maleri og skulptur. 

Louisianas Samling er alt for omfattende til at blive vist i sin helhed. Ud over enkelte, markante holdepunkter, der som regel kan ses, vil man derfor opleve Samlingen i udvalgte, skiftende præsentationer. Dels for at give plads til Louisianas udstillinger, men også for vise værkerne på nye måder og i andre konstellationer.

1 minut i Louisianas Samling

Henry Moore

Sam Francis

Thomas Struth

Aberto Giacometti

Dan Graham

Juan Muñoz

Hans-Peter Feldmann

Francesca Woodman

Asger Jorn

GIACOMETTI KUSAMA JORN

Selv om Louisianas Samling er i stadig bevægelse og udvikling, rummer den naturligvis en række fikspunkter, der som regel kan ses. Hertil hører ikke mindst Giacometti-salen, Jorn-rummet og Kusamas installation Gleaming Lights of the Souls. Steder af vidt forskellig karakter, der hver især har opnået en helt særlig og, fristes man til at sige, nærmest mytisk status. Uomgængelige pejlemærker for et Louisiana-besøg.

FOKUSPUNKTER I SAMLINGEN

Det har aldrig været et mål for Louisiana at skulle repræsentere hele den kronologiske linie gennem den moderne kunst. Samlingen centrerer sig i stedet om mere fortættede grupper af værker og kunstnere, som de besøgende kan skabe sig et dybere indblik i.

Det gælder i særlig grad kunstnere som netop Giacometti og Jorn, der begge er repræsenteret med adskillige og meget fornemme værker. Det gælder også en række kunstneriske perioder, den europæiske Nouveau Réalisme med Yves Klein, den amerikanske popkunst med Warhol og Lichtenstein, tysk kunst i 1980’erne med Kiefer og Baselitz samt videokunst fra 1990’erne og frem.

Der arbejdes hele tiden på at forny samlingen og lukke "huller", hvor det er muligt. Museet har f.eks. på den klassisk moderne front kunnet tilføje navne som Louise Bourgeois, Philip Guston og David Hockney, ligesom der er erhvervet en række hovedværker fra samtidskunstens internationale scene.

I bogen 'Mit Louisiana-liv' fra 1993 formulerede museets grundlægger, Knud W. Jensen, principperne for Samlingen således:

"Det gælder om at skabe nogle tyngdepunkter, der giver det enkelte museum dets særpræg. Undertiden bebrejdes det de moderne museer, at de interesserer sig for de samme navne. Det hævdes, at deres samlinger bliver for ensartede, komponeret efter samme opskrift. Det er en uretfærdig beskyldning, for nok går de samme navne igen, men i ulige sammensætninger med tyngdepunktet snart i den ene snart i den anden bevægelse."

EUROPÆISK KUNST EFTER 1945

Louisianas Samling tager sit udgangspunkt i årene efter 2. Verdenskrig. På det tidspunkt flyttede danske kunstnere som Robert Jacobsen og Richard Mortensen til Paris og kom i forbindelse med beslægtede billedhuggere og malere, som nu er repræsenteret på museet. Som eksempler kan nævnes Vasarely, Herbin, Dewasne, Albers, Soto samt andre kunstnere, der står konstruktivismen nær, f.eks. Gabo, Bill, Rickey og Calder.

To store donationer har styrket Louisianas samling af konstruktivistisk kunst væsentligt: I 1986 modtog museet fra The Riklis Collection of McCrory Corporation i New York ca. 200 amerikanske og europæiske værker fra tiden efter 1945, og fra Celia Ascher, New York, har Louisiana modtaget en studiesamling af tegninger og gouacher fra den tidlige russiske og europæiske konstruktivisme.

COBRA-bevægelsen, der blev dannet i 1948,
som et samarbejde mellem danske, hollandske og belgiske kunstnere, er repræsenteret i samlingen med mange arbejder – ud over Jorn og Heerup og andre af de danske COBRA-kunstnere – gælder dette også værker af Appel, Alechinsky, Corneille og Lucebert. Andre sider af husets samling af europæisk kunst fra 1950'erne er blevet udbygget med skulpturer af Giacometti og Richier samt arbejder af Dubuffet, Tàpies og Bacon, der ikke mindst i et nordeuropæisk perspektiv indtager en særlig rolle.

1960’ernes europæiske kunst i Louisianas samling har et styrkepunkt inden for bevægelsen Nouveau Réalisme med værker af franske, italienske og schweziske kunstnere som Arman, Yves Klein, Fontana, Tinguely, César og Raysse. Også flere europæiske kunstnere, der gjorde sig gældende fra 1960'erne og satte en markant kunstnerisk dagsorden i 1970'erne, er repræsenteret. Det gælder bl.a. tyske Joseph Beuys, italienske Mario Merz og englænderen Richard Long.

I begyndelsen af 1980’erne brød det nye, vilde maleri igennem som en international bevægelse, der bredte sig fra Italien til Tyskland og USA. Maleriets potentiale blev på ny udfordret, og det figurative og ekspressive udtryk genintroduceret. Italienerne Cucchi og Paladino, tyske kunstnere som Penck, Immendorf, Lüpertz, Baselitz, Polke, Richter, Kiefer og danske Kirkeby er alle repræsenteret på Louisiana med markante værker.

PABLO PICASSO
En ophængning i Sydfløjen af museets tre Picasso-malerier. Fra venstre Kvinde og fløjtespiller III, 1956, Frokost i det grønne, 1961 og Kortspiller II, 1971. Donationer fra Ny Carlsbergfondet, Louisiana-Fonden og Picasso-Fonden.

PABLO PICASSO / VASILLY KANDINSKY
T.v. Picassos Kortspiller II fra 1971, en donation fra Ny Carlsbergfondet. T.h. et maleri af Vasilly Kandinsky. Figuren i midten er af Oskar Schlemmer.

VICTOR VASARELY / JOSEF ALBERS
Præsentation af en række konstruktivister i Samlingen. T.v. Victor Vasarely, Zilah, 1957 og Josef Albers, Homage to the Square, Yellow Climate, 1961. I midten Naum Gabo Søjle, 1923/75 og t.h. en skulptur fra ca. 1959 af Robert Jacobsen.

RICHARD MORTENSEN / ROBERT JACOBSEN
Ophold i Paris efter 2. Verdenskrig bragte de to danskere i forbindelse med bl.a. den konstruktivistiske kunst. Her t.v. Richard Mortensens, Evisa 1960, og t.h. Opus Normandie, 1955. Jernskulpturer af Robert Jacobsen fra 1958-59.

YVES KLEIN

JEAN TINGUELY

LUCIO FONTANA

FRANCIS BACON / ALBERTO GIACOMETTI

GERHARD RICHTER / A.R. PENCK

ANSELM KIEFER

GEORG BASELITZ

WOLFGANG TILLMANS / SIGMAR POLKE

PER KIRKEBY

AMERIKANSK KUNST EFTER 1945

En række markante værker har givet Louisianas Samling en særlig tyngde inden for de amerikanske bevægelser fra 1950'erne og 1960'erne som Popkunst og Minimalisme samt Color Field. Navne som Warhol, Lichtenstein, Rauschenberg, Dine og Oldenburg sikrer Popkunsten en fornem tilstedeværelse på museet, mens den minimalistiske bevægelse er repræsenteret af Sol Lewitt, Ryman, Judd og Flavin

Gruppen af amerikanske Color Field-malere er ligeledes velrepræsenteret. Museet ejer med ni store og fire mindre arbejder (hvoraf de fleste er doneret af Marcella Louis Brenner) en betydelig samling af malerier af Morris Louis, der suppleres med værker af Reinhardt, Rothko, Noland, Kelly og Stella.

Derudover rummer samlingen værker af flere amerikanske kunstnere, der gjorde sig markant gældende allerede i 1960'erne og som også i 1970'erne skabte et rigt og nuanceret værk – det gælder f.eks. Kienholz, Oppenheim og Tuttle. Også 1980’ernes amerikanske New Image-malere som Salle, Fischl og Jenney finder man repræsenteret på Louisiana med markante værker.

Med midler fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal blev det i 2007 muligt at erhverve A Closer Grand Canyon (1998) af David Hockney. Dette 2 x 7,5 m store hovedværk placerede med et slag Hockney, hvis kunstneriske karriere på mange måder har rod i den amerikanske tradition, helt centralt i museets samling. 

ANDY WARHOL
Formand Mao som pop-ikon. Andy Warhol, Mao, akryl og silketryk på lærred, 1972. Deponering: Museumsfonden.

 

ROY LICHTENTSTEIN / ROBERT RAUSCHENBERG
T.v. Roy Lichtensteins Figures in a Landscape, 1977, og t.h. Robert Rauschenbergs Tideline fra 1963. I midten den engelske pop-pionér Richard Hamiltons The Gold Guggenheim, 1965-66.

CLAES OLDENBURG / JIM DINE 
Amerikansk popkunst.
T.v. Claes Oldenburgs Lunch-Box, 1961, i midten Jim Dines White Bathroom, 1962, og t.h. Andy Warhols Close Cover before Striking, 1962.

ANDY WARHOL
Four Marlons, silketryk/lærred, 1966, Flowers, silketryk på papir, 1970, Jackie, silketryk på lærred, 1964 og Portrait of Joseph Beuys, silketryk og diamantstøv på lærred, 1979.

KENNETH NOLAND FRANK STELLA
Amerikansk Minimalisme. I midten Kenneth Nolands Up Cadmium, 1966, og t.h. Frank Stellas Bam, 1966. Mellem disse hænger Ellsworth Kellys Yellow Black, 1968.

MORRIS LOUIS

FRANK STELLA

SAM FRANCIS

DAVID HOCKNEY

DANSK KUNST

Da Louisiana åbnede i 1958 var det egentlig tænkt som et museum for moderne danske kunst. Museets stifter, Knud W. Jensen, havde i en årrække selv samlet på værker af danske modernister, som han ønskede at præsentere i Humlebæk. Men allerede året efter, på den store Documenta II-udstilling i Kassel i Tyskland, blev han ramt af dét, han siden kaldte et "Documenta-chok". Knud W. Jensen besluttede her at ændre Louisianas kurs, og han så det nu som sin og museets klare mission at formidle den internationale kunst i Danmark. 

Skønt museet i en årrække fortsatte med at erhverve værker af danske kunstnere, blev fokus med tiden rettet udelukkende på de danske kunstnere, som havde en international karriereAsger Jorn og Per Kirkeby for eksempel. Langt senere, fra omkring årtusindskiftet, er dette fokus dog igen blevet bredere, efterhånden som den danske samtidskunst er kommet til at spille en stadigt stigende rolle uden for landets grænser.

Louisianas Samling af dansk kunst frem til omkring 1960 rummer en lang række hovedværker i den danske kunsthistorie, der fortjener at blive vist hyppigere, end det er muligt i Humlebæk. Derfor besluttede museets direktør Poul Erik Tøjner i 2010 at gennemføre en større plan for uddeponering og tilbød alle de statsanerkendte danske museer at vælge billeder og skulpturer fra en pulje på omkring et hundrede værker. Valgene skulle være begrundet i de sammenhænge, som de enkelte museer allerede havde i deres samling. 

På den måde kan Louisianas danske værker ikke alene komme frem i lyset, de kommer tilmed
"i bedre og mere meningsfuldt selskab", lød begrundelsen. En lang række af disse værker – af bl.a. Karl Isakson, Vilhelm Lundstrøm, Harald Giersing, Erik Hoppe, Sonja Ferlov Mancoba, Carl-Henning Pedersen, Richard Mortensen, Henry Heerup, Ejler Bille og Egill Jacobsen – blev derfor i sommeren 2010 vist samlet på Louisiana inden de "rejste" til deres respektive destinationer, udlånt foreløbig for en periode af ti år.

UDLÅNTE VÆRKER FRA LOUISIANAS DANSKE SAMLING

HARALD GIERSING / KARL ISAKSON
T.v. i billedet ses en Opstilling fra 1923 af Harald Giersing. T.h. Karl Isaksons Portræt af fru Bertha Brandstrup og (t.h.) Stående Model set fra ryggen, begge fra 1918-1920.

 

VILHELM LUNDSTRØM / ASTRID NOACK
Vilhelm Lundstrøms Frokost i det grønne (t.v.), 1920, Opstilling (i midten) fra 1934 og to af hans modeller, malet i sidste halvdel af 1920'erne. Astrid Noacks figur af stående pige er fra 1937.

RICHARD MORTENSEN
Det ni meter lange værk Opus Normandie af Richard Mortensen er fra 1955. Knud W. Jensen erhvervede det, så det kunne fremvises ved museets åbning i 1958.

HENRY HEERUP
Flere skulpturer og objekter og (t.h.) maleriet Rembrandt Fantasi fra 1956.

ASGER JORN
En af museets ældste sale, oprindelig kaldet Lanterne-rummet, er i dag ramme om Louisianas fornemme samling af Jorn-malerier.

ASGER JORN
Der føjes stadig nyt til museets Jorn-samling, f.eks. Etwas Bleibt fra 1963 (t.h.). Først vist på Pink Caviar i 2012 og erhvervet med midler fra C.F. Davids Fond og Samling.

POUL GERNES

PER KIRKEBY

PER KIRKEBY

SAMTIDSKUNST 1990 OG FREM

1990’ernes kunst er rigt repræsenteret med værker af bl.a. Mona Hatoum, Pipilotti Rist, Sam Taylor-Wood, Sherrie Levine, Gary Hill, Paul McCarthy og Mike Kelley. Louisianas Samling ajourføres ved indkøb og donationer, så den også afspejler de nyeste tendenser og medier i samtidskunsten.

De seneste erhvervelser spænder over vidt forskellige medier og kunstneriske udtryk med værker af bl.a. Jonathan Meese, Julie Mehretu, Tal R, John Armleder, Thomas Demand, Wolfgang Tillmans, Olaf Breuning, Rineke Dijsktra, Superflex, Elmgreen og Dragset, Isa Genzken, Candice Breitz, Runa Islam, Jesper Just, Aernout Mik, Doug Aitken og Bill Viola.

DOUG AITKEN
i am in you
Video- og lydinstallation med 5 projektioner og lyd i pavillon fra 2000. Erhvervet med med støtte fra Sven Rosquist.

BILL VIOLA
The Raft (Flåden) videoprojektion, farve, 5 kanals surround sound, 2004. Erhvervet med støtte fra Ny Carlsbergfondet.  

GARY HILL
Viewer
5-projektions video, 1996. Erhvervet med støtte fra Ny Carlsbergfondet.

SAM TAYLOR-WOOD
Atlantic
3-projektions video, 1997. Donation: Louisiana-samlingens venner.

JUAN MUNOZ
WOLFGANG TILLMANS
PETER DOIG

MICHEL MAJERUS

AI WEIWEI

YAYOI KUSAMA

ERWIN WURM

ELMGREEN & DRAGSET

SHILPA GUPTA

THOMAS STRUTH

CINDY SHERMAN

THOMAS DEMAND

TOVE STORCH

ALLEN RUPPERSBERG

TAL R

Skulpturparken

Ud over de skulpturer, der er placeret inden døre på museet, præsenteres omkring 60 værker i parken. Nogle er opstillet, så de forholder sig til bygningerne, og derfor tager sig bedst ud, når man ser dem indefra. Andre har deres egne præcise rum i skulpturgårdene. Og så er der endelig de skulpturer, der kræver rum omkring sig og er placeret frit i parken. Her findes værker af kunstnere som Arp, Calder, Ernst, Heerup, Miró og Moore. Endelig har kunstnere som Serra, Trakas, Cucchi og Karavan skabt stedbestemte skulpturer til Louisianas park.

LÆS MERE OM SKULPTURPARKEN

NOT VITAL
Den schweiziske kunstner Not Vitals skulptur House To Watch The Sunset (2015) er et værk, der på symbiotisk vis spejler den omgivende natur og årstidernes skiften i sin blanke ståloverflade.

RICHARD SERRA
Porten i slugten er udtænkt specifikt til denne placering af den amerikanske billedhugger Richard Serra. Det to delte værk i stål er fra 1983-86.

ALEXANDER CALDER
Fra Calder-terrassen foran Louisiana Cafe ses her t.v. Almost Snow Plow, 1964/76, og t.h. mobilen Little Janey-Waney. Deponering: Museumsfonden.

JOAN MIRÓ
En populær størrelse på plænen foran Louisiana Cafe, Joan Mirós Figur i bronze fra 1970. Deponering: Museumsfonden.

MAX ERNST
Ud for Nordfløjen står tre af den surrealistiske mesters figurer: Det store geni (forrest), frøen Den store hjælper og Den store skildpadde. Alle fra 1967/76. Donation: Max Ernst.

HENRY HEERUP
Ud for en af Nordfløjens glaskorridorer finder man en samling finurlige granitskulpturer af Heerup, der synes at være vokset lige op ad jorden. 

JEAN DUBUFFET
Manoir d'Essor (Dynamisk herresæde) hedder den store figur af Dubuffet fra 1969/1982. Placering ud for Jorn-rummet og Louisiana Cafe. Deponering: Museumsfonden.

NOBUO SEKINE
Phases of Nothingness fra 1970 står i Skulpturgården bag Sydfløjen. Materialerne er rustfrit stål og marmor. Donation: The Japan Foundation.

JEAN ARP & HENRY MOORE
Det ikoniske kig over plænen med Jean Arps bronzer, fra 1956 og 1948, og Henry Moores skulptur Reclining Figure No. 5 (Seagram), 1963-64. Donationer: Ny Carlsbergfondet.

UDSTILLINGERNE SÆTTER SPOR

Louisiana lægger vægt på, at der er sammenhæng mellem de viste udstillinger og udviklingen af Samlingen. Det betyder, at mange udstillinger efterlader sig spor på museet. Dette sker gennem opkøb eller donationer, og midlerne til køb af kunst afhænger i høj grad af privatpersoners og fondes gavmilde velvilje.

DAVID HOCKNEY
I 2001 viste Louisiana David Hockney – Maleri 1960-2000 med bl.a. A Closer Grand Canyon. Det blev i 2007 en del af Samlingeb, takket været A.P. Møller Fonden. På udstillingen i 2001 hang det side om side med Hockneys A Bigger Grand Canyon (t.v.) der tilhører National Gallery of Australia.

PHILIP GUSTON
I 2007 viste Louisiana en udstilling af tegninger af den amerikanske kunstner Philip Guston i Østfløjen. Også enkelte malerier blev vist, som med midler fra C.L. Davids Fond og Samling blev erhvervet til museets samling. Det gælder Mirror to S.K. fra 1960 og her Division fra 1975.

OLAFUR ELIASSON
The color circle series, part 1-3, er en serie på 9 polymergravurer, der blev vist i forbindelse med udstillingen Farven i Kunsten i 2010. Erhvervet med støtte fra Augustinus Fonden.

SOPHIE CALLE
The Detachment fra 1996 viser en række sites i Berlin, der engang rummede monumenter for DDR, som siden er forsvundet. Vist som en del af Louisiana Contemporary udstillingen med Sophie Calle i 2010. Erhvervet med midler fra Nørgaard på Strøget.

ELLIOT HUNDLEY
The World is Yours
var titlen på den præsentation af ca. 24 markante samtidskunstnere fra hele verden, museet viste i 2009. Efterfølgende blev Elliot Hundleys A Cairn at Cynossema fra 2009 erhvervet med midler fra Augustinus Fonden.

MICHEL MAJERUS
Trods sin tidlige død i 2002 som kun 35-årig var også Michel Majerus repræsenteret på The World is Yours museets udstilling af samtidskunst i 2009. Hans maleri (t.h.) Untitled, akryl på bomuldslærred, 2000, blev siden erhvervet med midler fra Augustinus Fonden.

SHILPA GUPTA
Singing Cloud blev vist på The World is Yours i 2009. Med midler fra Augustinus Fonden blev både denne summende sky af mikrofoner og Shilpa Guptas annonceringsskilt Untitled - begge fra 2008 - siden en del af Samlingen.

YAEL BARTANA
Film-triologien And Europe Will Be Stunned er fra 2011 og blev året efter vist som et led i udstillingsserien Louisiana Contemporary. Yael Bartanas værk blev erhvervet til samlingen med midler fra Nørgaard på Strøget.

ILLUMINATION
ERHVERVELSER 2012-2015

Fra 2012-2015 erhvervede Louisiana 162 værker af 71 kunstnere gennem donationer og ved egne køb – og gav således den danske kulturarv et internationalt boost. Et udvalg af værkerne blev vist på Illumination (1.3-11.9 2016). Samlet set den største præsentation af ny kunst i samlingen i museets historie.

LÆS MERE

NYERHVERVELSER 2012-2015

I forbindelse med udstillingerne Illumination og Fire Under Snow udkom Nyerhvervelser 2012-2015 – den tredje i en serie på nu tre bøger, som samlet udgør et katalog over nye værker på Louisiana fra 2007 og frem til i dag. Teksterne er skrevet af Louisianas direktør Poul Erik Tøjner og museumsinspektørerne Anders Kold og Mathias Ussing Seeberg.

ERHVERVELSER
2009-2011

Tre års nye indkøb og donationer til Samlingen blev i sommeren 2012 præsenteret på udstillingen Pink Caviar

ERHVERVELSER 2009-2011

Fra Rosa Barba til Erwin Wurm: nye værker og kunstnere i Samlingen præsenteret i en lille bog af Poul Erik Tøjner

ERHVERVELSER
2007-2008

Louisiana viste i 2009 et fornemt opbud af nye erhvervelser og donationer: mere end 100 værker af ca. 40 kunstnere

ERHVERVELSER
2007-2008

Fra Darren Almond til Andy Warhol: nye værker og kunstnere i Samlingen præsenteret i en lille bog af Poul Erik Tøjner