Gå til hovedindhold

Museet og den immaterielle kunst

Museet og den immaterielle kunst er et tværdisciplinært symposium, som sætter fokus på krydsfeltet mellem bevaring, forskning og formidling i museers arbejde med flygtige og temporale værker. Symposiet finder sted på Louisiana Museum of Modern Art fredag d. 8. september 2017.

Introduktion

Kunstens forandring påvirker museerne og deres rolle. De flygtige og nye medier er en betydningsfuld og stadig voksende side af kunsten, som institutionerne skal forholde sig til, og det har været og er løbende en udfordring for kunstmuseerne at håndtere denne kunst. Den tidsbaserede og immaterielle kunst skaber nemlig særlige problemer for såvel præsentationen og formidlingen af værkerne som for deres konservering og bevaring. Konsekvensen er, at denne kunst på langt de fleste museer ikke fremstår som en væsentlig del af kulturarven for museets brugere. Det er den problematik, symposiet ønsker at italesætte og konfrontere.

EMNET FOR SYMPOSIET

Symposiets formål er at åbne for en såvel teoretisk som praktisk baseret diskussion af, hvordan museerne kan agere i den umiddelbare konflikt mellem en konventionel genstandsbaseret og historisk funderet museumspraksis og den tidsbaserede og immaterielle kunst.

Den tidsbaserede og immaterielle kunst udfordrer centrale æstetiske parametre som nærvær, materialitet og autenticitet. Almindeligvis er værkers 'materialitet' et væsentligt omdrejningspunkt for deres betydning, æstetik og stoflighed. Hvilke dilemmaer opstår i forhold til forståelsen af værkers betydning i bred forstand og mere snævert den kunstneriske intention, når materialiteten er flygtig, foranderlig eller helt fraværende? Hvad stiller vi op med materielle rester, som f.eks. dokumentation og relikvier, og hvilken status og betydning kan vi tillægge dem? Hvad betyder kunstnerens intention eller direkte nærvær for autentificeringen af et værk, der har åbne eller porøse grænser? Kan museerne overtage og videreføre en autentificering og hvordan? Og er autentificering det samme som autenticitet?

SYMPOSIET

Symposiet er af én dags varighed og er bygget op som to koncentrerede sessions: 

I formiddagens session vil tre inviterede keynote-speakers sætte en række spørgsmål på spidsen for at diskutere de ontologiske, epistemologiske og institutionelle perspektiver og konsekvenser, der opstår af relationen mellem den tidsbaserede og immaterielle kunst og museet.

I eftermiddagens session vil et tværfagligt panel af kunsthistorikere, konservatorer og kunstnere med hver deres specialiserede praksis- og teoribaserede viden åbne yderligere for samtalen om de muligheder og udfordringer, der knytter sig til arbejdet med de flygtige og temporære værker, og om potentialet ved bevidstgørelsen af feltet. Dagen afsluttes med en aktuel case, Marina Abramović-udstillingen på Louisiana.

Formiddagens session foregår på engelsk; eftermiddagens på dansk.

Program

  • Formiddags-session (på engelsk)

09.15-9.45 Ankomst og registrering. Kaffe.

09.45-10.00 Velkomst og introduktion ved Birgitte Anderberg, Seniorkurator, museumsinspektør, SMK.

10.00-11.00 Immaterial Objects and Institutions. Graham Harman, Professor of Philosophy at SCI-ARC, The Southern California Institute of Architecture, L.A.

11.00-11.30 Kaffepause.

11.30-12.00 Is the museum world capable of sustaining the life of immaterial and interactive artworks? Gaby Wijers, Director of LIMA, Amsterdam, international platform for sustainable access to media art.

12.00-12.30 What is immateriality and can it be recreated? Vivian van Saaze, Assistant Professor at the Faculty of Arts and Social Sciences at Maastricht University and Managing Director of the Maastricht Centre for Arts and Culture, Conservation and Heritage (MACCH).

12.30-13.00 Diskussion med alle keynotes. Moderator: Morten Søndergaard, Associate Professor and Curator, Aalborg University.

13.00-14.00 Frokostpause.

  • Eftermiddags-session (på dansk)

14.00-15.30 Paneldiskussion: Louise Cone, Konservator for samtidskunst og skulptur, SMK; Mads Kullberg, ph.d., Det Kgl. Danske Kunstakademi; Marianne Torp, Overinspektør, SMK; Mathias Danbolt, adjunkt, Institut for Kunst og Kulturvidenskab, Københavns Universitet; Mogens Jacobsen, Kunstner; Goodiepal, Kunstner. Moderator: Camilla Jalving, Museumsinspektør, ARKEN Museum of Modern Art.

15.30-16.00 Case: Præsentation af Marina Abramović-udstillingen ved Tine Colstrup, Museumsinspektør, Louisiana.

16.30-18.00 Reception og mulighed for at besøge udstillingen og museet.

18.00-22.00 Middag i Bådehuset, Louisiana.

TILMELDING

Der er lukket for tilmelding. 

Tilrettelæggelse

  • Birgitte Anderberg, Seniorkurator, museumsinspektør, SMK
  • Tine Colstrup, Museumsinspektør, Louisiana Museum of Modern Art
  • Louise Nicole Cone, Konservator for samtidskunst og skulptur, SMK
  • Mads Kullberg, Ph.d., Det Kongelige Danske Kunstakademi
  • Miriam Watts, Forskningskoordinator, SMK


Spørgsmål vedrørende symposiet kan rettes til Birgitte.Anderberg@smk.dk

Symposiet er et samarbejde mellem Statens Museum for Kunst, Louisiana Museum of Modern Art og Museet for Samtidskunst. Symposiet er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen.