Gå til hovedindhold

Louisianas Historie

Da Louisiana åbnede dørene i 1958, var det stifteren Knud W. Jensens tanke, at museet skulle være et sted for moderne dansk kunst. Allerede efter et par år skiftede han dog spor, så Louisiana ændrede sig fra at være en overvejende dansk samling til at blive et internationalt museum med talrige internationale hovedværker.

Netop den tætte kontakt til
og samarbejdet med det internationale kunst- og kulturmiljø har siden været en af Louisianas største styrker. Og en af hovedårsagerne til, at det gennem alle årene har været muligt at præsentere et udstillingsprogram, der i den grad har vakt genklang. Louisiana har derved opnået status som et af verdens mest respekterede udstillingssteder og vil også fremover kunne tiltrække udstillinger og kunstnere på et niveau, som få andre danske – og internationale – museer har mulighed for.

Han lærte danskerne
at se på kunst

Louisianas grundlægger Knud W. Jensen ønskede at skabe et museum, hvor danskerne kunne se den moderne kunst, som indtil da ikke havde nogen særlig plads på de hjemlige museer. I de efterfølgende årtier var han gennem intens udstillingsvirksomhed med til at lære den danske befolkning at se på kunst.

Knud W. Jensen satte handling bag mange af tidens visionære tanker om moderne museumsdrift, deriblandt et ønske om at kunst skal have et bredt publikum. Det har altid været synspunktet på Louisiana, at kunst ikke blot er for en elite, men at den rummer erfaringer og visioner for de mange.

Fra starten var det Knud W. Jensens vision at skabe et museum med sjæl, hvor kunsten kunne komme publikum i møde – ikke højstemt, men som noget, der taler direkte til beskueren. Og han understregede det vigtige i behovet for "supplerende indhold", som kunne medvirke til at levendegøre og berige miljøet. "Jo flere oplevelsesmuligheder programmet rummer," skriver han i forbindelse med museets 40 års jubilæum i 1998, "des mere lever Louisiana op til sin idé - at være et "musisk mødested" og samtidsengageret miljø."

DET VARME MED DET KOLDE

Louisiana er især blevet kendt for Knud W. Jensens såkaldte saunaprincip. Han inddelte udstillingerne i varme og kolde udstillinger: De varme talte de kunstnere, som gæsterne i forvejen kendte – de store, moderne klassikere – mens de kolde gav plads til de navne, gæsterne aldrig havde hørt om – de svært tilgængelige, ofte samtidige, kunstnere.

Tricket er at koble de to sammen, så de populære udstillinger tiltrækker gæster, der ved samme lejlighed får noget andet at se, som de ikke af sig selv ville være kommet for. Saunaprincippet går i al sin enkelhed ud på at møde gæsterne i øjenhøjde ud fra opfattelsen, at enhver henvendelse må have lidt fat dér, hvor mennesket allerede ér for at vække genklang.

LOUISE, LOUISE & LOUISE

Hvorfor det hedder Louisiana? Mange, ikke mindst udlændinge, undrer sig over museets navn, og den korte forklaring lyder: En adelsmand og hans tre koner. Knud W. Jensen valgte nemlig at "overtage" navnet fra det landsted, han efterfølgende omdannede til museum. Ejendommen blev opført og navngivet i 1855 af Alexander Brun (1814-1893), der var officer, hofjægermester og gift med tre kvinder, som alle hed Louise. Her på sit Louisiana blev han foregangsmand inden for biavl og dyrkning af frugttræer.

DET UDVIDEDE UDSTILLINGSBEGREB 

Fra starten lænede Louisianas udstillingstradition sig op ad MoMA, Museum of Modern Art i New York, der i første halvdel af 1900-tallet var blevet berømt – og berygtet – for at have udvidet viften af moderne kunst til også at omfatte arkitektur, design, fotografi, film m.m. For egen regning har Louisiana også suppleret den moderne kunst med kulturhistoriske og etnografiske udstillinger og lagt vægt på alsidighed i programmet ved at betone samspillet og interaktionen mellem de forskellige kunstarter.

UDSTILLINGER GENNEM TIDEN  ET UDVALG

1961
BEVÆGELSE I KUNSTEN

1963
JACKSON POLLOCK

1968
YVES KLEIN

1974
ANONYM DESIGN

1976
HENRY MOORE

1977
POMPEJI A.D. 79

1978
BØRN ER ET FOLK

1981
HUSET SOM BILLEDE

1985
HOMO DECORANS

1989
TYRKIETS SKATTE

1991
OCEANIEN – KUNST FRA MELANESIEN

1995
JAPAN I DAG

1999
CITIES ON THE MOVE 4  

2000
VISION OG VIRKELIGHED

2001
DAVID HOCKNEY – MALERI 1960-2000

2002
ARNE JACOBSEN – ABSOLUT MODERNE

2003
LOUISE BOURGEOIS

2004
JØRN UTZON – ARKITEKTENS UNIVERS

2005
MATISSE – ET NYT LIV

2008
CÉZANNE & GIACOMETTI - TVIVLENS VEJE

2010
FARVEN I KUNSTEN

2011
LOUISIANA CONTEMPORARY: AI WEIWEI

2013
ARKTIS

2015
RICHARD MOSSE

2015
YAYOI KUSAMA – I EVIGHEDEN

MØDESTED OG LEVENDE KULTURHUS

Helt fra begyndelsen har Louisiana i høj grad været tænkt som et kulturelt mødested og debathus, og som sådan har museet gennem årene spillet en endog særdeles vigtig rolle i det danske kulturlandskab. Da museet i 2008, i forbindelse med 50 års jubilæet, indførte aftenåbent, var det netop for at kunne styrke og udvikle denne tradition og tankegang yderligere. De hjemligt imødekommende udstillingsrum, parkens rummelighed, muligheden for at lade sig forkæle i Cafe og Butik samt de mange koncerter, foredrag og debatter, der om aftenen finder sted i koncertsalen – alt sammen er det med til at gøre Louisiana til et kulturhus, i bred forstand.

DET SKETE PÅ LOUISIANA

1958
Louisiana åbner
- museets grundlægger Knud W. Jensen ses her med hustruen Vivi og den radikale undervisningsminister Jørgen Jørgensen.

1961
Jean Tinguely optræder i parken med sin selvdestruktive skulptur Skitse til verdens undergang – eksplosionen tager livet af en due og vækker skandale. Foto: Jørn Freddie.

1964
Henry Moore besøger Louisiana første gang.

1981
Joseph Beuys diskuterer opsætningen af sit værk Honningpumpen med museumsinspektør Kjeld Kjeldsen.

1982
Åbningen af Sydfløjen giver plads til at præsentere flere og større udstillinger og værker. Indvielsen får prominent besøg. Foto: Marianne Grøndahl.

1985
I forbindelse med udstillingen Homo Decorans – Det dekorerende menneske satte Keith Haring sin "signatur" på hele gangen.

1987
Kim Larsen
og hans band spiller på plænen ved fredsarrangementet "CAMPS" i maj.

1986
Knud W. Jensen introducerer en af tidens mest omtalte forfattere, Isabel Allende. Foto: Anders Bentzon.

1987
Fredsweekend med deltagelse af bl.a. punkens dronning Nina Hagen. Polfoto/Kim Agersteen.

1990
Seminar i Koncertsalen om omvæltningerne mod øst:  "Den skandinaviske vej og perestojka". Polfoto / Kim Agersteen.

1992
Salman Rushdie, der siden fatwaen i 1989 har måttet leve under jorden, dukker op til møde med bl.a. Günther Grass i museets Bådehus.

1998
Museets 40 års jubilæum fejres. Gæster samles på plænen for at høre Knud W. Jensen tale fra Den Gamle Villas veranda. Foto: Marianne Grøndahl.

2008
50 år efter indvielsen udvides rammerne for Louisianas med aftenåbent. En nyskabende mulighed for virke som kulturhus bl.a. med Louisiana LIVE. Foto: Jacob Boserup.

2010
Louisiana Literature afholdes for første gang med 40 internationale og danske forfattere. En ny tradition er født. Foto: Klaus Holsting.

2011
David Hockney
møder pressen på Calder-terrassen i forbindelse med åbningen af sin udstilling me draw on ipad. Foto: Kim Hansen.

2013
Yoko Ono
optræder i Koncertsalen ved åbningen af retrospektiv udstilling om hendes kunst. Foto: Bjarke Ørsted.

2014
Olafur Eliasson forvandler hele Louisianas Sydfløj til et islandsk stenlandskab, Riverbed. Foto: Anders Sune Berg.

2015
Udstillingen med Yayoi Kusama er med til at sikre Louisiana et rekordstort antal besøgende i 2015. Foto: Kim Hansen.

I DAG — EJERFORHOLD OG LEDELSE

Louisiana er et privat statsanerkendt museum, underlagt museumsloven. Den offentlige støtte dækker ca. en fjerdedel af driften, resten finansierer museet selv gennem egenindtjening og sponsorer.

Direktør siden 2000 er Poul Erik Tøjner
, f. 1959, lic.phil i nordisk filologi, tidl. kunst- og litteraturkritiker og kulturredaktør på Weekendavisen.

Poul Erik Tøjner er bl.a. forfatter til flere bøger Museernes bedste billeder, Per Kirkeby – Maler samt Munch med egne ord og Louisiana abc. På Louisiana har han også kurateret mange udstillinger: Cezanne & Giacometti, Warhol After Munch, Andreas Gursky, Arktis, Peter Doig m.fl.