Gå til hovedindhold

Louisiana partnere og sponsorer

Louisiana er et privat museum, der modtager statsstøtte. Langt den overvejende del af museets økonomi sikres dog gennem egen indtjening - og ikke mindst med støtte fra partnere, sponsorer og fonde som A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Augustinus Fonden, C.L. Davids Fond og Samling, Realdania og Ny Carlsbergfondet.

 

Louisiana ville ganske enkelt ikke kunne eksistere uden sponsorernes dedikation og generøsitet. Det er med andre ord støtten udefra, der gør det muligt at bevare den særstatus, som Louisiana har opnået gennem årene, både hvad angår museets samling og kvaliteten i udstillingerne.

At være sponsor på Louisiana vil sige at indgå i et levende samarbejde med institutionen med respekt for almindelige armslængdeprincipper og med lyst til at bruge museets enestående faciliteter.

 

REPUBLIC OF FRITZ HANSEN er
Main Corporate Partner for Louisiana i perioden 2017-2020 og støtter dermed museets drift, aktiviteter og den fortsatte udvikling af Louisiana.

OM REPUBLIC OF FRITZ HANSEN

 

NØRGAARD PAA STRØGET er Main Corporate Partner for Louisiana i perioden 2017-2019 og støtter dermed museets drift, aktiviteter og den fortsatte udvikling af Louisiana.

 

UBS er sponsor for Louisianas udstillingsprogram.

UBS, som har hjemsted i Zürich og Basel, er en global finansiel virksomhed, der leverer ydelser til private, erhvervskunder og institutionelle kunder. UBS har en lang tradition for aktivt at støtte til kulturelle og kunstneriske formål med fokus på at udbrede, samle og oplyse om moderne kunst.

UBS’ KUNSTSPONSORATER
UBS har en lang række sponsorater, hvoraf de vigtigste er samarbejdet med den prestigefyldte Solomon R. Guggenheim Foundation siden april 2012 samt mangeårig støtte til de fornemme Art Basel-kunstmesser i Basel, Miami Beach og Hongkong.

Art Basel og søsterarrangementerne i Miami Beach og Hongkong omfatter hver 250-300 førende gallerier fra Nordamerika, Latinamerika, Europa, Asien og Afrika. Ved disse tre årlige events udstilles værker af ca. 2.000 kunstnere, fra de store mestre inden for moderne kunst til den nyeste generation af stjerneskud.

Solomon R. Guggenheim Foundation og UBS samarbejder om Guggenheim UBS MAP Global Art Initiative. Målet med dette ambitiøse 5-årige initiativ er at identificere og støtte et netværk for kunst, kunstnere og kuratorer fra Syd- og Sydøstasien, Latinamerika, Mellemøsten og Nordafrika i et vidtspændende program, der omfatter kunstnerophold, indkøb til Guggenheims samling, internationale rejsende udstillinger og mange forskellige undervisningsaktiviteter.

UBS’ globale kunstsponsorater suppleres med adskillige regionale platforme og partnerskaber, herunder Nouveau Musée National de Monaco, Wolfsberg Arts Forums og Fondation Beyeler i Schweiz samt Art Gallery of New South Wales i Sydney. Desuden har UBS sponseret en lang række udstillinger på førende museer over hele verden.

UBS’ KUNSTSAMLING
UBS er også selv en ivrig samler af moderne kunst og har en omfattende samling af malerier, fotografier, tegninger, tryk, videokunst og skulpturer af talentfulde kunstnere fra 1960’erne og frem. Samlingen anses i vide kredse for at være en af verdens betydeligste virksomhedsejede samlinger af moderne kunst.

UBS ART COMPETENCE CENTER
Som kunstsamler gennem mange år ved UBS, at det kræver ekspertise og indebærer visse risici at købe, eje og sælge kunst. Derfor har virksomheden oprettet UBS Art Competence Center, som stiller indgående ekspertviden og rådgivning i alle kunstspørgsmål til rådighed for kunder og deres rådgivere.

UBS Arts Forum
UBS Arts Forum giver kunder og særlige gæster enestående muligheder for at deltage i samtaler om moderne kunst via arrangementer med internationalt anerkendte kunstnere, museumsledere og kunstspecialister.


REALDANIA
har gennem flere år støttet Louisiana, bl.a. den store modernisering 2003-2006. Fonden støtter museets udstillinger om arkitektur, senest:

Arkitekturens Værksteder
fra 2017-
Arkitekturens Grænser I - IV i årene 2007-2011
Arkitektur, Kultur og Identitet i årene 2012-2015
Realdania ydede særlig støtte til Olafur Eliasson Riverbed udstillingen i 2014

OM REALDANIA


C.L. DAVIDS FOND & SAMLING
har over årene ydet substantiel støtte til Louisianas udstillingsprogram og aktiviteter. Blandt meget andet støttes fast:

LOUISIANA LIVE
LOUISIANA LIBRARY
LOUISIANA LITERATURE

LOUISIANA ON PAPER

OM C.L. DAVIDS FOND OG SAMLINGAUGUSTINUS FONDEN
har over årene været en
af Louisianas mest trofaste og generøse støtter,
både når det handler om erhvervelser til Samlingen
og om museets fysiske rammer - nybygning såvel
som modernisering.

OM AUGUSTINUS FONDEN

 

 

NY CARLSBERG FONDET har gennem det meste af Louisianas historie generøst støttet museets erhvervelser til Samlingen. Fondet har også ydet en særlig støtte i forbindelse med realiseringen af Olafur Eliassons omfattende Riverbed udstilling i 2014.

OM NY CARLSBERG FONDET

 

NORDEA-FONDEN har støttet Louisiana Channel lige siden lanceringen i 2012. Støtten skal ses som et markant og ambitiøst udtryk for, at fonden arbejder på at "fremme ny og involverende formidling af kunst og kultur til mange mennesker." NORDEA-FONDEN støtter generelt projekter, der fremmer gode liv inden for fire områder: Sundhed, motion, natur og kultur.

OM NORDEA-FONDEN


DET OBELSKE FAMILIEFOND
har bl.a. til formål at "at støtte førende klassiske ensembler, musikfestivaler og koncertarrangører i deres bestræbelser på at præsentere de bedste kunstnere fra ind- og udland."

Fondet har i en årrække støttet:

LOUISIANA KONCERTER

OM DET OBELSKE FAMILIEFOND

 

Panduro har siden år 2000 været sponsor af materialer til Louisiana Børnehus og Louisiana Learning og dermed bidraget afgørende til de mange kreative aktiviteter, der dagligt tilbydes især børn og unge på museet. Panduro Hobby A/S er en familiedrevet virksomhed, der er i dag er ledende indenfor hobbymaterialer i Europa med 114 butikker fordelt på 6 lande. OM PANDURO


KNUD HØJGAARDS FOND
har gennem årene støttet flere af museets store udstillinger – senest Emil Nolde (2014) og Eye Attack (2016). Fonden støtter også museets flygtningebørnsprojekt Med kunsten som rejsekammerat, som Louisiana har udviklet siden 2006. Flygtningebørn besøger Louisiana og aktiveres kreativt gennem forskellige undervisningstilbud.

OM KNUD HØJGAARDS FOND

 

OLE KIRKS FOND har gennem årene støttet Louisianas flygtningebørnsprojektet Med kunsten som rejsekammerat samt den ledsagende publikation Med blyanten i baglommen, som giver uledsagede flygtningebørn mulighed for at besøge og arbejde med kunsten på Louisiana. Der findes endvidere en lærervejledning, således at det er muligt at arbejde videre med materialet og erfaringerne ude i flygtningecentrene. OM OLE KIRKS FOND