Gå til hovedindhold
Foto: Frederik Højfeldt Nielsen
Foto: Frederik Højfeldt Nielsen
Foto: Alexander Menzel

Ungdomsuddannelser

Louisiana Learning tilbyder undervisning til ungdomsuddannelser. Besøg museet i 1 eller 2-timers undervisningsforløb eller kom på egen hånd. Før og efter besøget kan du benytte dig af vores gratis undervisningsmaterialer til at arbejde med hjemme i klassen.

Louisiana Learning lægger vægt på fælles undren, diskussion og eksperimenter i mødet med kunsten. Al undervisning er dialogbaseret og foregår altid foran værkerne med kreative øvelser undervejs. Med et 2-timers undervisningsforløb kan klassen også besøge vores værksted og udfolde sig kreativt i en anden skala. Vælg mellem forløb i de aktuelle udstillinger eller faste forløb med afsæt i museets samling.

I er altid velkomne til at kontakte os, hvis I har projektuge, udvekslingsklasser eller ideer til et spændende samarbejde.

GÅ TIL BOOKING

AKTUELLE & FASTE FORLØB

Frida Kahlo Selvportræt med tornehalsbånd og kolibri, 1940 Olie på lærred, 62,2 × 48,3 cm Collection of Harry Ransom Center, The University of Texas at Austin, Nickolas Muray Collection of Modern Mexican Art © Banco de México Diego Rivera Frida Kahlo Museum Trust / VISDA 2020

FANTASTISKE KVINDER
25.7.2020 - 8.11.2020

Hvordan ser verden ud, hvis vi blander virkelighed og drøm? Og hvordan ser jeg ud, hvis jeg kigger om bag mit spejlbillede? Legen med identitet, roller og fantastiske væsener folder sig ud i en lang række surrealistiske værker i udstillingen Fantastiske kvinder – surreelle verdener. 

Med omkring 250 kunstværker giver denne udstilling for første gang en større samlet præsentation af og et fascinerende indblik i 30 kvindelige kunstnere fra USA, Mexico og Europa og deres tilgang til surrealismens idéer.

Louisianas store sommerudstilling sætter fokus på kvindelige kunstneres bidrag til surrealismen. Mens surrealismens mandlige udøvere er kendt af mange og har været vist ofte, er det i dag stadig de færreste, der har et bredere kendskab til kvindelige surrealister.

Side om side med kendte navne som Louise Bourgeois, Frida Kahlo, Leonora Carrington og Meret Oppenheim vil en række kunstnere som eksempelvis Kay Sage, Leonor Fini og Toyen kunne opleves for første gang i en dansk sammenhæng.

Undervisningen tilpasses alderstrinnet og foregår i udstillingen med dialog, skitsetegning og processkrivning. I 2-timersforløbet foregår anden time i værkstedet, hvor eleverne selv arbejder kreativt inspireret af udstillingen.

GÅ TIL BOOKING

"Pollution - Cultivation - New Ecology" (Portrait of Ionecso),1971 Assemblage: Mixed media Louisiana Museum of Modern Art ©Tetsumi Kudo Adagp, Paris 2020 / VISDA.

TETSUMI KUDO - CULTIVATION
5.6.2020 - 10.1.2021

Oplev en radikal, visionær - og indtil for nylig næsten glemt – outsider: Den japanske kunstner Tetsumi Kudo (1935-1990). I sine værker stiller han skarpt på en verden i økologisk forfald og en selvdestruktiv menneskehed, der er sygeligt optaget af teknologi.

Det har nu banet vej for et internationalt comeback for hans stærkt relevante værk. Udstillingen er formet som et slags laboratorie af mærkværdige vækstmiljøer, der gør det muligt at studere Tetsumi Kudos farvestrålende og groteske bud på kultivering af liv i en verden, hvor menneske, teknologi og forurenet natur smelter sammen. 

Kudo kombinerer fundne materialer og modellerede ansigter, kropsdele mm. i sine helt særlige skulpturer. Selvom værkerne har mere end 40 år på bagen er de i høj grad relevante i dag og taler direkte ind i vor tids kulturelle og politiske dagsordner, hvad angår f.eks. miljø og forplantning.

Kudos værk er tydeligt præget af en opvækst i Japan i efterkrigstiden i skyggen af atombomberne i Hiroshima og Nagasaki. Men hans tilgang til menneskelig selvdestruktion og økologisk forfald er både usentimental og nærmest humoristisk i sine absurde bud på, hvordan nyt liv kan spire frem og udvikle sig på trods. 

Per Kirkeby, Tor II, 1987. Foto: Kim Hansen. Louisiana Museum of Modern Art. Donation: Ny Carlsbergfondet

PER KIRKEBY
BRONZE

20.2.2020 - 13.12.2020

Udstillingen med Per Kirkeby (1938-2018) er den første samlede præsentation af kunstnerens bronzeskulpturværker. Skulpturværkerne indtager hovedrollen i udstillingen og vises i samspil med klassikere som Rodin og Giacometti - og med Kirkebys egne malerier og tegninger.

Per Kirkeby er en af de absolutte hovedpersoner i Louisianas samling, der rummer værker helt fra begyndelsen af hans kunstneriske løbebane og frem til Kirkebys allersidste år. En af Kirkebys bronzeskulpturer, Tor II (Port II), 1987, har permanent placering på den store plæne i museets skulpturpark. Og i den gamle villa vises fra tid til anden et større udvalg af kunstnerens malerier. 

Udstillingen er tilrettelagt af Louisianas direktør, Poul Erik Tøjner, som har udgivet flere bøger om og med den danske kunstner. Poul Erik Tøjner siger om udstillingen: ”Vi glæder os til at vise en side af Kirkebys kunst – skulpturværket – som vi nærmest umærkeligt har fået et helt selvfølgeligt forhold til – de står bare der i parken og optræder her og der i samlingen med største naturlighed. Men nu forsøger vi at skrive fortællingen om, hvad der egentlig er på færde i disse mørke ansamlinger af stof, i lyset af, nå ja, alt det lys, der strømmer ud af mandens billeder.”

Vælg mellem undervisning af 1 eller 2 timers varighed. Undervisningen tilpasses alderstrinnet og foregår i udstillingen med dialog og skitsetegninger, hvor vi bl.a. går på opdagelse i Kirkebys port-motiver. I 2-timers forløbet arbejder eleverne selv kreativt inspireret af udstillingen. 2-timers forløb tilbydes fra uge 11.

GÅ TIL BOOKING

Bill Viola, The Raft, 2004. Bill Viola: The Raft (Flåden), 2004 HD videoprojektion, farve, 5 kanals surround sound lyd. Videostill. Louisiana Museum of Modern Art. Erhvervet med støtte fra Ny Carlsbergfondet. © Bill Viola

KUNST OG KRISER

Hvordan har kunsten gennem tiden forholdt sig til store kriser? I denne tid er det oplagt at inddrage Louisianas digitale undervisningsplatform Kunstportalen.louisiana.dk.  

Præsentér dine elever for krisefortællinger i kunsten i et udpluk af værker, der behandler krig, naturkatastrofer, politiske oprør og meget andet.

  • Hos amerikanske Bill Viola står en gruppe mennesker og venter på bussen, men pludselig tager naturens voldsomme kræfter over. Hvad gør det ved sammenhængskraften?
  • Den vietnamesisk-amerikanske kunstner Tiffany Chung undersøger de fysiske spor som krige og kriser sætter i huse og på landkort. 
  • At befinde sig midt i en krise handler i høj grad om de mange valg vi skal træffe. Men hvordan bliver vi klar til at træffe de rigtige valg?  Det spørger saudiske Manal Al Dowayan om i sit værk fra tiden omkring Det Arabiske forår.
  • For kinesiske Ai Wei Wei er kunst og aktivisme to sider af samme sag. Han forholder sig ofte kritisk til de kinesiske myndigheder, bl.a. deres krisehåndtering af et jordskælv i 2008.
  • Tyske Anselm Kiefer arbejder i sine værker med den grundlæggende identitetskrise, det tyske samfund har befundet sig i efter Anden Verdenskrig og bryder som en af de første tabuet om overhovedet at kunne tale om krigen i kunsten.
  • Den danske kunstnergruppe SUPERFLEX inviterer os med på en McDonald’s-restaurant, som langsomt bliver oversvømmet. Spørgsmål om moderne livsformer, forbrug og klimakrise rejser sig i takt med at vandstanden stiger. 
  • Hvordan ser fremtiden ud? Hos Ed Atkins bliver vi præsenteret for en dystopisk digital fremtid, hvor skellet mellem den fysiske og den digitale verden er forsvundet.

Perspektiv: Find aktuelle kunstneriske refleksioner over Covid-19 situation på Instagram, hvor de to kunstnere Anne Torpe og Camilla Thorup har startet initiativet @apart_together, eller følg her forfatter Caspar Eric som hver dag skriver et digt under Covid-19 og rapporterer fra isolationen i sin lejlighed i Københavns Nordvest-kvarter. 

Skulpturparken Foto: Kim Hansen Credit: Louisiana Museum Of Modern Art.

UDENDØRSFORLØB
LOUISIANA SKULPTURPARK

I Louisianas skulpturpark er over 50 skulpturer placeret i vidt forskellige omgivelser. De spænder over det meste af det 20. århundrede og rummer store forskelle i kunstnernes intentioner og udtryk. Gennem fysisk oplevelse, skitsetegning og dialogbaseret undervisning sammenligner vi skulpturernes særlige karakteristika og skærper forståelsen for det fælles, der gør dem moderne.

Foto: Louisiana Learning.

I løbet af de seneste 100 år har skulpturbegrebet været i kraftig forandring. Nu handler skulpturerne sjældent om guder, helte eller historiske begivenheder, men snarere om egenskaber ved skulpturen selv og vores sansning af den.

Den moderne skulptur kan anskues som et spil mellem objekt og rum, en udveksling mellem masse, lys og skygge. En skulptur har en krop ligesom et menneske eller en bygning. Den giver os anledning til at spekulere over, hvordan vi oplever og forstår tings fysiske fremtræden, rummet omkring os og nogle af de kræfter og betingelser, vi er underlagt som mennesker – alt fra vores placering i tid og rum, vores synsvinkler og tyngdekraften.

Se også KunSTeder.dk - et undervisningssite til gymnasielærere og elever om stedsspecifik kunst. Her kan du finde undervisningsmateriale til flere af Skulpturparkens skulpturer.

GÅ TIL BOOKING

Nordfløjen. - Giacometti-salen med skulpturen Gående mand fra 1960. Foto: Kim Hansen, 2014 © Succession Alberto Giacometti/VISDA 2018 

UDENDØRSFORLØB
KROPPENS SPROG

Hvad fortæller kroppen? Hvordan tyder vi kroppens sprog? Vi kigger på kroppen i kunsten og ser på hvordan kunstnere bruger kroppen som del af en fortælling, fx om følelser og forhold mellem mennesker. Imens vi undersøger kroppen i kunsten bruger vi også vores egen krop og sansning.

Foto: Louisiana Learning.

I forløbet stiller vi skarpt på udvalgte værker fra Louisianas samling.  Vi inddrager værker, der dækker en bred vifte af kunstneriske udtryksformer, fx maleri, fotografi, skulptur, videokunst og installation. Undervejs inddrager vi kropslige øvelser, skitsetegning og processkrivning. I værkstedet skaber de yngste elever deres egne fortællinger i skulptur.

UNDERVISNINGSMATERIALE

GÅ TIL BOOKING

Calder-terrassen foran cafeen med Nervures minces, 1963 og Almost Snow Plow, 1964/75. Foto: Kim Hansen   © 2019 Calder Foundation, New York/ VISDA

UDENDØRSFORLØB
ARKITEKTUREN OMKRING OS

Lægger du mærke til arkitekturen omkring dig? Vi undersøger hvilke behov arkitekturen skal opfylde, og hvordan den påvirker os. Med Louisianas arkitektur som eksempel undersøger vi hvad der skal til for at føle sig hjemme i en bygning, og hvordan den spiller sammen med omgivelserne.

Foto: Louisiana Learning.

Vi ser nærmere på arkitekturen som form og funktion og dykker ned i detaljer som materialer, farver eller lyd, lys og lugt. Derved får vi redskaber til at tale om og vurdere arkitekturen i vores nærmiljø.

Undervisningen veksler mellem dialog, iagttagelsesopgaver ude på museet, formeksperimenter med byggeklodser, og nærstudier af de plantegninger, arkitekterne bruger til at forklare og overbevise andre om deres idéer.

I værkstedet arbejder vi sammen to og to i rollen som Louisianas to arkitekter, makkerparret Jørgen Bo og Vilhelm Wohlert. Parrene får til opgave at nulstille historien og starte forfra med at bygge et nyt Louisiana ved at udvide den gamle herskabsvilla med egne bygninger ud i landskabet.

UNDERVISNINGSMATERIALE

GÅ TIL BOOKING

Per Kirkeby Tor II Port II Patineret Bronze, 256 x 178 x 82 cm Louisiana Museum of Modern Art. Donation: Ny Carlsbergfondet © Per Kirkeby Estate

UDENDØRSFORLØB
SKULPTURPARK - PER KIRKEBY

På den store plæne i Louisianas skulpturpark har Per Kirkebys bronzeskulptur, Tor II (Port II), 1987, permanent placering. Med vægt på Kirkeby ser vi gennem fysisk oplevelse, skitsetegning og dialogbaseret undervisning nærmere på parkens skulpturer. Vi sammenligner deres særlige karakteristika og det fælles, der gør dem moderne.

I løbet af de seneste 100 år har skulpturbegrebet været i kraftig forandring. Nu handler skulpturerne sjældent om guder, helte eller historiske begivenheder, men snarere om egenskaber ved skulpturen selv og vores sansning af den.

Den moderne skulptur kan anskues som et spil mellem objekt og rum, en udveksling mellem masse, lys og skygge. En skulptur har en krop ligesom et menneske eller en bygning. Den giver os anledning til at spekulere over, hvordan vi oplever og forstår tings fysiske fremtræden, rummet omkring os og nogle af de kræfter og betingelser, vi er underlagt som mennesker – alt fra vores placering i tid og rum, vores synsvinkler og tyngdekraften.

Se også KunSTeder.dk - et undervisningssite til gymnasielærere og elever om stedsspecifik kunst. Her kan du finde undervisningsmateriale til flere af Skulpturparkens skulpturer.

GÅ TIL BOOKING

BILLEDER & BETYDNING

Hvad betyder kunsten? Er det kunstneren, som bestemmer det, eller er det os, der skaber betydninger, mens vi oplever kunsten?

Andy Warhol, Marilyn Monroe, 1967; Silketryk på papir; Louisiana Museum of Modern Art; Foto: Poul Buchard / Brøndum & Co.

KROP, KØN & IDENTITET

Hvordan ser kroppen ud i kunsten? Hvad kan kunsten fortælle om køn og identitet? 

Nordfløjen. - Giacometti-salen med skulpturen Gående mand fra 1960. Foto: Kim Hansen, 2014 © Succession Alberto Giacometti/VISDA 2018 

ARKITEKTUREN OMKRING OS

Lægger du mærke til arkitekturen omkring dig? Vi undersøger hvilke behov arkitekturen skal opfylde, og hvordan den påvirker os.

Calder-terrassen foran cafeen med Nervures minces, 1963 og Almost Snow Plow, 1964/75. Foto: Kim Hansen   © 2019 Calder Foundation, New York/ VISDA

GLÆD DIG TIL
SKAB DET NYE

Hvordan skaber kunstnere nye værker? Og hvor kommer idéerne fra?

Pipilotti Rist, Sip My Ocean, 1996 (videostill). Louisiana Museum of Modern Art.

ASGER JORN & SAMLINGEN

Farveeksplosioner og figurmylder. 
De farvestærke malerier vidner om en ekstrem vitalitet og energi hos Asger Jorn.

SAMTIDSKUNST

Hvordan opleves og forholder samtidskunsten sig til den verden, vi er en del af?

Yayoi Kusama, Gleaming Lights of the Souls, 2008. Louisiana Museum of Modern Art. Erhvervet med midler fra C.L. Davids Fond og Samling. Foto: Kim Hansen.

LÆNGERE-VARENDE
FORLØB

Med mulighed for fordybelse og fælles samarbejde om indholdet og elevernes læring.

 

Foto: Frederik Højfeldt Nielsen

ARKITEKTUREN OMKRING OS

ARKITEKTUREN OMKRING OS

SKULPTURPARKEN

SKULPTURPARKEN

KROP, KØN & IDENTITET

KROP, KØN & IDENTITET

GRUNDSKOLE & UNGDOMS- UDDANNELSER

 

 

 

 

 

PRIS

  • 400 KR.

 

GRUNDSKOLE & UNGDOMS- UDDANNELSER

 

 

 

 

 

PRIS
800 KR.

LOUISIANA FOR ALLE

Foto: Ben Smith

LAD KUNSTEN BYGGE BRO
TIL UDSKOLING OG GYMNASIEKLASSER

Lad kunsten bygge bro. Besøg Louisiana som led i din undervisning og styrk dine elevers interkulturelle kompetencer. Kunst rummer fantastiske muligheder for at mødes omkring det, der betyder noget for os. Kunst kan inspirere til fælles oplevelser, drømme og diskussion.

Foto: Josefine Mandsberg Christiansen

Louisiana Learning tilbyder danske elever fra udskolingen samt gymnasieklasser at mødes med unge fra Røde Kors skoler og deltage i særlige, gratis brobyggerforløb på museet, hvor de to elevgrupper mødes omkring kunsten på tværs af sprog og kulturer.

Brobyggerforløbene finder sted over to dage i efteråret, og undervisningen foregår som workshops ledet af inviterede kunstnere i samarbejde med museets kunstformidler Line Ali Chayder. På museet samarbejder eleverne om kreative opgaver inspireret af kunstens metoder og ideer. Formålet med forløbet er at styrke elevernes kendskab til og forståelse af hinanden. Og måske på længere sigt skabe grobund for venskab. 

Du kan se billeder fra tidligere forløb her.

Brobyggerforløbene finder sted i løbet af efterårsmånederne: september, oktober eller november og foregår på Louisiana i tidsrummet 10.00-13.15. 

Hvad kræver det at deltage?
Åbne og imødekommende elever, som gerne vil bygge bro over sprogbarriererne og få indblik i andre kulturer. Som underviser forpligter du dig til at deltage i et kort orienteringsmøde inden forløbet.

BOOKING:
Kontakt Louisiana Booking på tlf: 49 19 07 19 (mandag - torsdag 9.00 - 15.00).
Hvis du og din klasse ønsker at komme i betragtning til de kommende Brobyggerforløb.

Brobyggerforløbene støttes af Knud Højgaards Fond.

FORBERED JERES BESØG

Hvad kunne du opleve i Pipilotti Rist-udstillingen?

Oplev Louisianas Pipilotti Rist udstilling med en gymnasieklasse og hør dem fortælle om hendes kunst og den sansemættede udstilling.

TAG MED ELEVER PÅ
MÅNEN

Tag med 8. klasse fra Tranegårdsskolen en tur rundt på Måne-udstillingen. Se og hør hvad de fik ud af det, og hvordan de oplevede udstillingen.

Mobilguide
Louisianas arkitektur og park

Tag med en tur rundt i Louisianas arkitektur og få indblik i tankerne bag den. Hør også historierne bag flere af parkens markante skulpturer – af bl.a. Moore, Calder og Heerup – på Louisianas mobilguide.  

Du kan hente Louisianas mobilguide på din egen mobiltelefon gratis via museets wi-fi.


GÅ TILBAGE TIL
LEARNINGS FORSIDE

NYHEDSBREV & KONTAKT

Kontakt os på mail.

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev, og hold dig opdateret på alle vores nye tilbud.

SKOLEBESØG PÅ EGEN HÅND

Besøg Louisiana på egen hånd uden undervisning.

Husk at melde jeres ankomst senest dagen før inden 14.00. PRIS: Kr. 130.
Ved uanmeldt besøg registrerer vi jeres oplysninger ved ankomst.  PRIS: Kr. 175.

Skal besøget faktureres, bemærk administrationsgebyr: Kr. 125.


PANDURO
er sponsor af materialer til Louisiana Learning


FØLG VORES AKTIVITETER
FACEBOOK & YOUTUBE