Gå til hovedindhold
Foto: Frederik Højfeldt Nielsen
Foto: Frederik Højfeldt Nielsen

Undervisningsmaterialer

Her finder du Louisiana Learning undervisningsmateriale fra Louisianas samling, aktuelle og tidligere udstillinger. Du er velkommen til at downloade det og bruge det i din undervisning.

Vi hører gerne fra jer. Send ris, ros og gode ideer til learning@louisiana.dk eller del dine erfaringer med os og andre på vores facebookside Louisiana Learning.

Bill Viola, The Raft, 2004. Bill Viola: The Raft (Flåden), 2004 HD videoprojektion, farve, 5 kanals surround sound lyd. Videostill. Louisiana Museum of Modern Art. Erhvervet med støtte fra Ny Carlsbergfondet. © Bill Viola

KUNST OG KRISER

Hvordan har kunsten gennem tiden forholdt sig til store kriser? I denne tid er det oplagt at inddrage Louisianas digitale undervisningsplatform Kunstportalen.louisiana.dk.  

Præsentér dine elever for krisefortællinger i kunsten i et udpluk af værker, der behandler krig, naturkatastrofer, politiske oprør og meget andet.

  • Hos amerikanske Bill Viola står en gruppe mennesker og venter på bussen, men pludselig tager naturens voldsomme kræfter over. Hvad gør det ved sammenhængskraften?
  • Den vietnamesisk-amerikanske kunstner Tiffany Chung undersøger de fysiske spor som krige og kriser sætter i huse og på landkort. 
  • At befinde sig midt i en krise handler i høj grad om de mange valg vi skal træffe. Men hvordan bliver vi klar til at træffe de rigtige valg?  Det spørger saudiske Manal Al Dowayan om i sit værk fra tiden omkring Det Arabiske forår.
  • For kinesiske Ai Wei Wei er kunst og aktivisme to sider af samme sag. Han forholder sig ofte kritisk til de kinesiske myndigheder, bl.a. deres krisehåndtering af et jordskælv i 2008.
  • Tyske Anselm Kiefer arbejder i sine værker med den grundlæggende identitetskrise, det tyske samfund har befundet sig i efter Anden Verdenskrig og bryder som en af de første tabuet om overhovedet at kunne tale om krigen i kunsten.
  • Den danske kunstnergruppe SUPERFLEX inviterer os med på en McDonald’s-restaurant, som langsomt bliver oversvømmet. Spørgsmål om moderne livsformer, forbrug og klimakrise rejser sig i takt med at vandstanden stiger. 
  • Hvordan ser fremtiden ud? Hos Ed Atkins bliver vi præsenteret for en dystopisk digital fremtid, hvor skellet mellem den fysiske og den digitale verden er forsvundet.

Perspektiv: Find aktuelle kunstneriske refleksioner over Covid-19 situation på Instagram, hvor de to kunstnere Anne Torpe og Camilla Thorup har startet initiativet @apart_together, eller følg her forfatter Caspar Eric som hver dag skriver et digt under Covid-19 og rapporterer fra isolationen i sin lejlighed i Københavns Nordvest-kvarter. 

Foto: Alexander Menzel

UNDERVISNINGSMATERIALE
LOUISIANA LYDTURE

Materialet henvender sig til lærere i ungdoms- uddannelserne, der vil arbejde i krydsfeltet mellem kunst og litteratur. Det præsenterer tre litterære lydture, som er koblet til tre værker fra Louisianas samling, og giver konkrete idéer til forløb og opgaver.

KUNSTPORTALEN

KUNSTPORTALEN
DIN INDGANG TIL KUNSTEN

Undervisningsportal til Ungdomsuddannelserne.
Vælg mellem fire temaer:
Billeder og betydning
Skab det nye
Krop, køn og identitet
Arkitekturen omkring os
Udforsk temaerne på Kunstportalen.

Andy Warhol, Marilyn Monroe, 1967. Louisiana Museum of Modern Art. Foto: Poul Buchard / Brøndum & Co. Yayoi Kusama: Gleaming Lights of the Souls (Sjælenes funklende lys), 2008. Louisiana Museum of Modern Art. Erhvervet med midler fra C.L. Davids Fond og Samling. Foto: Ulrik Jantzen. Bill Viola: The Raft (Flåden), 2004. Louisiana Museum of Modern Art. Erhvervet med støtte fra Ny Carlsbergfondet. Louisianas Sydfløj med udsigt til Pauserummet. Louisiana Museum of Modern Art. Foto: Ulrik Jantzen

TEMA:

BILLEDER OG BETYDNING

Hvad betyder billedet? Det spørgsmål melder sig ofte i mødet med kunsten.

SE TEMA HER

TEMA:

KROP, KØN OG IDENTITET

Temaet Krop, køn og identitet fokuserer på kunstens og kroppens indbyrdes relationer.

SE TEMA HER

TEMA:

SKAB DET NYE

Her går vi med fire undertemaer bag om kunstværkerne og tager et kig på kunstnernes arbejdsprocesser.

SE TEMA HER

TEMA:

ARKITEKTUREN OMKRING OS

Temaet undersøger, hvilken rolle arkitekturen spiller for os.

SE TEMA HER

KUNSTPORTALEN

KUNSTPORTALEN SKOLE
DIN INDGANG TIL KUNSTEN

Undervisningsportal til grundskolen.
Vælg mellem fire temaer:
Hvad billedet betyder
Skab det nye
Kroppens sprog
Arkitekturen omkring os
Udforsk temaerne på Kunstportalen.

Andy Warhol, Marilyn Monroe, 1967. Louisiana Museum of Modern Art. Foto: Poul Buchard / Brøndum & Co. Yayoi Kusama: Gleaming Lights of the Souls (Sjælenes funklende lys), 2008. Louisiana Museum of Modern Art. Erhvervet med midler fra C.L. Davids Fond og Samling. Foto: Ulrik Jantzen. David Hockney: A Closer Grand Canyon (Grand Canyon tættere på), 1937. Louisiana Museum of Modern Art. Erhvervet med midler fra A. P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formål. Foto: Poul Buchard / Brøndum & Co.  Louisianas Sydfløj med udsigt til Pauserummet. Louisiana Museum of Modern Art. Foto: Ulrik Jantzen

TEMA:

HVAD BILLEDET BETYDER

Hvordan kan vi finde ud af, hvad kunsten betyder? Og hvor meget er vi selv med til at bestemme, hvad kunstværket handler om?

SE TEMA HER

TEMA:

KROPPENS SPROG

Hvad fortæller kroppen? I temaet Kroppens sprog undersøger vi forholdet mellem kroppen og kunsten.

SE TEMA HER

TEMA:

SKAB DET NYE

Temaet handler om, hvordan kunstnere skaber nye værker. Her møder vi kunstnere, der finder nye løsninger.

SE TEMA HER

TEMA:

ARKITEKTUREN OMKRING OS

Hvad er arkitektur? Vi undersøger Louisianas arkitektur og ser nærmere på den arkitektur, vi bruger hver dag, for eksempel derhjemme, i skolen og i fritiden.

SE TEMA HER

KOM IGANG MED
KUNSTPORTALEN SKOLE

Se hvad man kan med Kunstportalen og hvordan elever og lærer bruger undervisningsportalen.

SAMTIDSKUNST

Læring om vor tids kunst er en af hjørnestenene hos Learning. Se eksempler på materiale her og i kunstnerarkivet

Elmgreen & Dragset. Powerless Structures, fig. 11, 1997. Louisiana Museum of Modern Art.  Photographer PLANET / Bent Ryberg

LOUISIANA SKULPTURPARK

I parken findes over 50 skulpturer der på forskellig vis griber ind i landskabet, kunsthistorien og vores opfattelser af verden

 


LOUISIANAS SAMLING

Undervisningssite
KUNST OG STEDER

Hvad gør kunsten ved stedet? Og hvad gør stedet ved kunsten? Kunsteder.dk er et undervisningssite, hvor gymnasielærere og elever kan finde viden og inspiration til at beskæftige sig med kunst og dens kontekst som en del af undervisningen i både billedkunst, dansk, medier, drama, historie og samfundsfag, samt i tværfaglige forløb.

Marilyn Minter - Green Pink Caviar, 2009.

Samtidskunst i samlingen

Yayoi Kusama, Olafur Eliasson, Tal R, Shilpa Gupta, Superflex, Thomas Struth, Elmgreen & Dragset, Simone Aaberg Kærn ...
 
Kom tættere på samtidskunsten med Learnings Kunstnerarkiv. Her finder du korte tekster om udvalgte kunstnere og deres værker i Louisianas samling.

KUNSTNERARKIVET

Tal R: Adieu Interessant (silver), 2005-2008. Erhvervet med midler fra Beckett-Fonden.

Samtidskunst og den kunsteriske proces

Louisiana har i samarbejde med DR Undervisning udarbejdet et digitalt undervisningsmateriale, som tager fat på en håndfuld samtidskunstneres forskelligartede kunstneriske processer. I materialet kan du gennem filmklip og tekst kigge 10 samtidskunstnere over skulderen. 

SE MATERIALET HER

Mobilguide
Louisianas arkitektur og park

Tag med en tur rundt i Louisianas arkitektur og få indblik i tankerne bag den. Hør også historierne bag flere af parkens markante skulpturer – af bl.a. Moore, Calder og Heerup – på Louisianas mobilguide.  

Du kan hente Louisianas mobilguide på din egen mobiltelefon gratis via museets wi-fi.

Henry Heerup

Maleri, skulptur og assemblager af alskens materialer - en indføring i den moderne danske kunstners fantasifulde univers

Alberto Giacometti

Den schweiziske kunstners skulpturer af menneske-kroppen som omdrejningspunkt for læring om det at være til i verden

TYSK KUNST

Få et indblik i efterkrigstidens tyske kunstnere, der med et historie-bevidst afsæt arbejder med feltet mellem figuration og abstraktion

Stedsbestemt kunst

Vejledningen handler om kunst skabt til specifikke lokaliteter - til Louisianas Skulptur-park, til Søhaven og inde på museet

Fotografi

En uomgængelig del af vores moderne liv. I vejledningen her introduceres kunstens tilgange til fotografimediet - fra det dokumentariske til det iscenesatte 

Videokunst

Undervisnings-materiale med udgangspunkt i Louisianas Samling af videokunst med fokus på mediets formsprog, fortælle-teknik og æstetik

Sip My Ocean 

Videokunst er billedkunst der udfolder sig i tid, og vejledningen handler om dette nye kunst-medie med eksempler fra Sip My Ocean udstillingen

Minimalisme

Undervisnings-tilgange til 60'ernes banebrydende kunstretning - minimalismen, med udgangspunkt i skuptur og installation

Kontruktiv-
isme

Russisk, europæisk og dansk moderne abstrakt kunst i Louisianas samling - en indføring i former, flader, farver og geometri

Superflex 

Kunstnergruppen Superflex står bag det usædvanlige videoværk Flooded McDonald's, som er en del af Louisianas samling.

Tidligere udstillinger

Ann Veronica Janssens Blue, Red and Yellow, 2001. Foto: Pascual Merce Martinez

HOT PINK TURQUOISE
23.1.2020 - 21.6.2020

Materialet henvender sig til undervisere, der har lyst til at introducere deres elever til Ann Veronica Janssens' værker. Der findes to materialer til udstillingen: ét med et kunstnerisk- og ét med et fysikfagligt perspektiv.  

Tal R: "New Quarter", 2003. Foto: Poul Buchard / Brøndum & Co. Louisiana Museum of Modern Art. Erhvervet med midler fra Augustinus Fonden. © Paradis / Tal R – Copenhagen.

ACADEMY OF TAL R
20.5-10.9.2017

Malerier, bøger, skulpturer og tegninger. 

AFRIKA - Arkitektur, kultur og identitet. Kéré Architecture (Burkina Faso): Gando Secondary School, 2013. Foto: Erik-Jan Ouwerkerk.

Afrika. Arkitektur, kultur og identitet
25.6-25.10.2015

Hvordan former arkitekturen både de fysiske og de mentale rum, som danner vores sociale fællesskaber? Udstillingen AFRIKA handler om det liv, vi lever, det liv, andre lever, og det liv, vi kunne leve.  

Det er udstillingens ønske at vise, at der findes mangfoldige, alternative fortællinger fra Afrikas mange regioner om samtidskultur og historie, som alt for sjældent fortælles, og som er nødvendige for at nuancere vores blik på og billede af Afrika. Udstillingen viser derfor en omfattende præsentation af arkitekturprojekter, samtidskunst og kulturhistorie med det formål at fortælle en historie om et Afrika på vej frem.   

Anselm Kiefer
10.9.2010-9.1.2011

Anselm Kiefers kunst rummer både skudhuller og bombefly – men også roser, stilhed og poesi.

ARKTIS
26.9.2013-2.2.2014

Udstillingen folder en mange-facetteret fortælling om Det Kolde Nord ud og undersøger den helt særlige magnetiske tiltrækning, som er forbundet med...

... dette sted, både som fysisk lokalitet og som metafor for det sublime.

Arktis er kommet ekstra meget i søgelyset i de seneste år. De omfattende klimaforandringer, der præger landskabet længst mod nord, har skabt en øget bevågenhed og interesse for området, som spænder på tværs af videnskab, geopolitik, kunst, litteratur og kulturhistorie.

Udstillingen folder en mange-facetteret fortælling om Det Kolde Nord ud og undersøger den helt særlige magnetiske tiltrækning, som er forbundet med dette sted, både som fysisk lokalitet og som metafor for det sublime. I en spektakulær og storformat-visualisering fører udstillingen os gennem rejserne og ekspeditionerne, teorierne, kortlægningerne og kunstnernes fortolkninger i et forsøg på at nå frem til, hvad Arktis egentlig er.

Samtidskunsten spiller en væsentlig rolle i udstillingen. Interessen for det arktiske, som optog kunstnerne i romantikken, er tilbage, større end nogensinde.  

1-TIMES FORLØB med skitsetegning i udstillingen.

2-TIMERS FORLØB vælg mellem værkstedsbesøg indledt med besøg på udstillingen eller undervisning med bl.a. skitsetegning foran værkerne.

Avantgardens Kvinder 1920-1940
14.2-28.5.2012

De otte kvindelige kunstnere, som præsenteres på udstillingen Avantgardens Kvinder på Louisiana, har alle haft en væsentlig rolle som...

... avantgardistiske kunstnere i Europas mellemkrigsår.

Bland kortene / forvir begreberne. Mand? Kvinde? Det afhænger af tilfældet. Neutral er det eneste, der altid vil passe mig. Hvis der i vores sprog fandtes et sådant pronomen ville man ikke observere denne flydende sindstilstand hos mig. 
                      
Claude Cahun i sin anti-autobiografi Aveux non avenus (”Ubekendelser) fra 1930

De otte kvindelige kunstnere, som præsenteres på udstillingen Avantgardens Kvinder på Louisianahar alle haft en væsentlig rolle som avantgardistiske kunstnere i Europas mellemkrigsår. Hver enkelt har bidraget til at forny og udvide kunstbegrebet på internationalt plan i 1920- og ’30erne. Claude Cahun, som citeres ovenfor, havde særligt fokus på identitet(er) og arbejdede selv under pseudonym. Andre kastede sig over nye og modige eksperimenter med farver og deres iboende evne til at skabe rum. 

Udstillingens otte kvindelige kunstnere er: 
Sophie Taeuber-Arp (1889-1943), Sonia Delaunay (1885-1979), Hannah Höch (1889-1978), Florence Henri (1893-1982), Claude Cahun (1894-1954), Dora Maar (1907-1997), Katarzyna Kobro (1898-1951) og Germaine Dulac (1882-1942)

I undervisningen folder vi nogle af disse kvinders værk og liv ud, både individuelt og som et netværk, med relationer og ligheder kunstnerne imellem. I byer som Berlin, Paris, Zürich og Warszawa var der mulighed for at netværke, indgå i kunstnerkredse, udstille med ligesindede og uddanne sig, om end de fleste akademier endnu ikke var åbne for kvinder på dette tidspunkt, men flere uddannede sig inden for kunsthåndværk. Avantgardens kvinder var med til at omdefinere kunsten, og udfordrede samtidig også forestillingerne om, hvad kvinder kan, skal og må.

Avantgardens Kvinder rummer ca. 200 værker, alt fra maleri, fotografi og collage over film og skulptur til tekstiler, et dukketeater og en bar-konstruktion, som du kan gå ind i. På udstillingen finder du værker inden for dadaisme, konstruktivisme og surrealisme.

I værkstedet: 
For indskoling + mellemtrin 
Vi arbejder med fotocollager, hvor eleverne med udgangspunkt i et selvportræt under titlen ”Mit hemmelige jeg”, skal forsøge at vise en anden side af dem selv. NB! Til dette værksted skal hver elev have et billede med af sig selv (ansigt: ca. 7 cm i højden, s/h eller farve). Det skal være en kopi som vi kan klippe i.

Til udskoling
Vi arbejder med fotografi, hvor eleverne iscenesætter sig selv inspireret af Claude Cahuns Selvportræt (som vægtløfter). Emnet er køn og hvilke forventninger der ligger til henholdsvis kvinder og mænd (piger og drenge) i dag. Eleverne arbejder i grupper på 4-5 stk. Værkstedet har et absolut max på 28 elever.

Farven i Kunsten
5.2-13.6.2010

Med et sandt overflødighedshorn af værker – fra Matisse, Van Gogh og Derain til Richter, Sam Francis, Yves Klein og Kusama – havde udstillingen fokus på farvens rolle og betydning for kunstnerne og den moderne kunsts udvikling.  

Fremtidens arkitektur er grøn
29.5-18.12.2009

Fokus på æstetiske og teknologiske nybrud i den bæredygtige arkitektur. Nye opfindelser, intelligente materialer og arkitektoniske teknikker blev præsenteret i temaerne Byen, Klima & Komfort og Stofskifte.

Mød arkitekterne, der tager udfordringer og tænker nye løsninger på de problemer, vi står overfor: klimaforandringer, forurening, mangel på ressourcer, befolkningstilvækst.
Udfordringer, der kan virke overvældende når de dag efter dag optræder med endnu en dyster overskrift i medierne. Et afgørende sted at starte, når man skal løse disse udfordringer, er at skabe bæredygtige byer og boliger.

Udstillingen rejser diskussioner omkring den nyeste teknologi, livsformer, økonomisk vækst, naturen som vilkår og inspirationskilde. ”Fremtidens arkitektur er grøn!” undersøger, hvad det vil sige at bygge grønt fra den store til den lille skala – fra byen over boligen og ned til i de enkelte materialer. 

Grøn arkitektur kaldes også bæredygtig arkitektur. Et komplekst begreb, der går i mange retninger – fra genbrug, vedvarende energi, livskvalitet og temperatur.

Den spanske tegnestue Ecosistema Urbano arbejder med at skabe et sundere liv i byerne. På udstillingen opfordrer de alle til at bidrage med ideer og visioner for fremtidens grønne byrum. Deltag i debatten på deres blog: ecosistemaurbano.org

Lauren Greenfield: Xue Qiwen, 43 år, i sin lejlighed i Shanghai, som er indrettet med møbler fra yndlingsmærket Versace, 2005. I 1994 startede Xue en kabelvirksomhed, og hun har siden drevet yderligere fire selskaber. Hun er medlem af tre golfklubber, der hver især koster 100.000 dollars (ca. 650.000 kr.) at blive medlem af. @Lauren Greenfield Credit: This exhibition was produced and initiated by the Annenberg Space for Photography

GENERATION WEALTH
22.8.2019-16.2.2020

Drømmen om evig ungdom, den konstante jagt på succes, statussymboler i forbruger-samfundet, ureguleret kapitalisme og social ulighed. Alt sammen dokumenteret af Lauren Greenfield.

Hilma af Klint
7.3-6.7.2014

Hvorfor insisterede Hilma af Klint på, at hendes værker først måtte offentliggøres tyve år efter hendes død?

Start foråret i et hidtil uset univers af former, farver og symboler og vurdér selv, om ikke tiden er moden til at tage imod hendes værker nu? Svenske Hilma af Klint har hidtil ikke optaget meget plads i kunsthistorien, men med et billedunivers, der er visuelt stærkt, farveeksperimenterende og symbolrigt, kan hun i dag indskrives som én af den abstrakte kunsts pionerer. 

Hun er banebrydende for den kunst, som vender sig væk fra gengivelsen af den synlige verden. Hilma af Klint kæder indre erfaring og symbolsprog sammen i abstrakte malerier, som aldrig blev vist offentligt i hendes levetid, hvor hun udelukkende udstillede sine figurative billeder. Det drejer sig for hende om at skabe billeder, der visualiserer energier og sammenhæng, som vi ikke kan se med det blotte øje, og hendes værk tager således udgangspunkt i en åndelig dimension.

Louise Bourgeois, “SPIDER”, 1997, (“Edderkop”). Collection The Easton Foundation. Foto: Frédéric Delpech, © The Easton Foundation / Licensed by Copydan.

Louise Bourgeois
13.10.2016-26.2.2017

Louise Bourgeois indtager Louisiana med sine celler...

... en samling sære rumlige enheder. Hvert værk er fyldt med nøje arrangerede genstande, der i samspil med cellevægge af glas, gitter eller gamle døre skaber sanselige og psykologisk højspændte scenarier.

Udstillingen viser Louise Bourgeois’ (1911-2010) helt originale værktype, cellerne. Betegnelsen spiller på alle ordets betydninger fra fængsels- og munkecelle til kroppens mindste enheder af liv. Cellerne er sanselige, smertelige, højspændte og dybt personlige. 

Vi præsenterer ca. 25 celler og mindre skulpturer, malerier og tegninger på udstillingen. Den personlige historie, smerte og lidenskab danner afsæt for værkerne, der bl.a. handler om forbindelsen mellem krop, arkitektur, ting og barndomserindring.

 

Manga! Japanske billeder
8.10.2008-8.2.2009

Olafur Eliasson, Riverbed, 2014. Louisiana Museum for Moderne Kunst. Foto: Anders Sune Berg.

Olafur Eliasson: Riverbed
20.8.2014-11.1.2015

Naturen er rykket inden for på museet.

Dansk-islandske Olafur Eliasson har indtaget Louisiana med en radikal og stedsspecifik udstilling og inviterer os til at deltage i efterårets store eksperiment. 

Et gigantisk landskab, skabt specifikt til Louisianas Sydfløj, åbner sig og udfordrer os på måden, vi oplever og bevæger os på museer. I Louisianas Lanternerum får vi nærmest et kig ind i kunstnerens laboratorium med modeller i hundredvis, som undersøger forholdet mellem model og verden. I Store Sal kommer bevægelser under lup i tre videoværker og tager bl.a. fat på, hvordan kroppens bevægelser i tid og rum påvirker vores omgivelser og omvendt? Sidste del af udstillingen er et stort bogværk og handler om navigation i landskab.

Olafur Eliassons udstilling åbner nye perspektiver i fagene dansk og billedkunst og giver et anderledes afsæt for at arbejde med psykologi og naturfag.
Hør Olafur Eliasson fortælle om Riverbed.
Se klip fra Olafur Eliassons foredrag på Louisiana i 2012.

Find også inspiration i det digitale undervisningsmateriale Kunsteder.dk med tekster, film og opgaver om, hvad kunsten kan gøre ved stedet, og hvad stedet kan gøre ved kunsten, samt eksempler på relevante værker fra Louisianas samling.

Per Kirkeby
2.9.2008-11.1.2009 

Pop art design
22.2-9.6.2013

Hvordan bruger kunstnere og designere tidens film- og tv produktioner, reklamer, emballage og alle de nye tekniske hjælpemidler? Hvornår er det fordomsfrit og hvornår er det kritisk?  
 

Med et udvalg af udstillingens omkring 150 værker undersøger vi forvandlingen og dialogen fra hverdag og forbrug til kunst og design. Via udstilling og undervisning tegnes et billede af efterkrigsårene i USA og Europa, hvor verden ændrer sig radikalt med et nyt åbent marked og en dermed tiltagende kommercialisering.  

På udstillingen er popkunstens ikoner som Warhol, Rauschenberg, Oldenburg og Lichtenstein i dialog med efterkrigsårenes store design-ikoner som Eames, Panton og Castiglioni. Hvis man vælger værkstedsdelen arbejder eleverne i grupper på 2-3 elever, og skaber poppede billeder og designobjekter ud af egne fotograferede hverdagsgenstande, og samler det i et ”tableau” (kikkasse), de får med hjem på skolen.

Det er første gang, at en så omfattende udstilling om forbindelserne mellem Pop Art og Design udfoldes.

DOWNLOAD UNDERVISNINGSMATERIALE

Poul Gernes: Uden titel (”Drømmeskibet”), 1968. © Gernes Estate. Foto: Leá Nielsen

POUL GERNES
Jeg kan ikke alene - vil du være med?
2.6-16.10.2016

Et drømmeskib, en hospitalsstue, et farve-bombardement og en ny opfattelse af kunstens og kunstnerens rolle i samfundet. Louisianas store sommerudstilling kredser om en af de helt store danske kunstnere i efterkrigsgenerationen. Poul Gernes blev i begyndelsen af 1960erne omdrejningspunkt for den eksperimenterende kunstskole kaldet Eks-skolen. Og det gik ikke stille for sig!

THE WORLD IS YOURS
5.9.2009-10.1.2010

 

Tro, håb og kærlighed
Jacob Holdts Amerika
2.10.2009-7.2.2010

Walton Ford
12.10.2010-6.3.2011

Den amerikanske kunstner Walton Ford (f. 1960 i Larchmont, New York) maler akvareller befolket med dyr af alle slags...

...fugle, fisk, aber, okser, tigre og løver, der på bestialsk vis enten fortærer og bekæmper hinanden eller bliver lemlæstet af mennesker i et på en gang smukt, uudgrundeligt og grumt univers.

Billede: Walton Ford, Der Pantherausbruch, 2001. Collection of Mr & Mrs Duncan A. Chapman

WILLIAM KENTRIDGE - Thick Time: “More Sweetly Play the Dance”, 2015. Video still. Courtesy William Kentridge, Marian Goodman Gallery, Goodman Gallery og Lia Rumma Gallery

WILLIAM KENTRIDGE
16.2.2017-18.6.2017

Magisk blanding af film, tegning, animation, installation, teater og musik.


GÅ TILBAGE TIL
LEARNINGS FORSIDE

NYHEDSBREV & KONTAKT

Kontakt os på mail.

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev, og hold dig opdateret på alle vores nye tilbud.

SKOLEBESØG PÅ EGEN HÅND

Besøg Louisiana på egen hånd uden undervisning.

Husk at melde jeres ankomst senest dagen før inden 14.00. PRIS: Kr. 130.
Ved uanmeldt besøg registrerer vi jeres oplysninger ved ankomst.  PRIS: Kr. 175.

Skal besøget faktureres, bemærk administrationsgebyr: Kr. 125.


PANDURO
er sponsor af materialer til Louisiana Learning


FØLG VORES AKTIVITETER
FACEBOOK & YOUTUBE