Gå til hovedindhold

Samarbejder

Louisiana Learning samarbejder med flere skoler, gymnasier og organisationer omkring længerevarende forløb. Det giver mulighed for at arbejde i dybden og udvikle indholdet i fællesskab. I øjeblikket samarbejder Louisiana Learning med nedenstående partnere. Vi hører gerne fra dig, hvis du har forslag til spændende fælles projekter.

Performativ tegneworkshop ved kunstner, Samuel Silva. Fotograf: Samuel Silva

UNGAKADEMI PÅ LOUISIANA

Lysten til at arbejde med kunstneriske eksperimenter og en stor interesse for kunst har været fællesnævneren for en gruppe unge mellem 13 og 18 år, der mødtes på Louisiana ti gange hen over skoleåret 2017/18. Sammen med Louisianas kunstformidlere og gæstekunstnere undersøgte de unge forskellige kunstneriske teknikker og materialer. Forløbet bestod desuden af en studietur til bl.a. Kunstakademiet i København og et afsluttende projekt samt udstilling på KulturStationen Humlebæk i marts måned. 

Ungakademi er et samarbejde mellem Louisiana og UngFredensborg. Se mere på ungakademi.dk.

UNGAKADEMI
Fernisering og performativ tegneworkshop

Fernisering af UngAkademiets afsluttende udstilling på KulturStationen Humlebæk. De unge viste stolt værkerne frem.
Fotograf (hele serien fra udstillingen): Neel Andreasen.

Udstillingen præsenterede alt fra videoværker og rumlige installationer til kunstnerbøger, blæktegninger og skulpturer. Her er det Anna Studsgarths pop-up bog inspireret af kunsthistoriens klassikere.

Line Andreasens rumlige installation.

Isabella Bay Jørgensen og Leonora van Deurs har tegnet en los i stort format.

Den portugisiske kunstner, Samuel Silva, stod i november 2017 for workshoppen 'The body which leaves a trace' på Louisiana med fokus på tegnede eksperimenter. Første del af workshoppen bestod af individuelle eksperimenter. Her er et musikstykkes rytmer og lyde udgangspunkt for tegningen.

Fotograf (hele billedserien fra workshoppen): Samuel Silva.

Kroppen blev indrammet af en cirkel, tegnet med foden.

I anden del af workshoppen blev der skabt relationer. Et eksperiment bestod i at lade en anden person være ens egne hænder, der tegnede.

I tredje del af workshoppen handlede det om vores relation til samfundet, og der blev tegnet statements med udgangspunkt i aktuelle avisartikler. Der blev tegnet statements om temaer som homovielser i Australien, Trumps forhold til Kina og menneskets forhold til naturen.

Foto: Mike Kollöffel

Flygtningebørn på Louisiana
Med kunsten som rejsekammerat

Oplevelse, fordybelse og visualisering – siden 2006 har Louisiana inviteret flygtningebørn fra Røde Kors til gratis undervisningsforløb på museet. 

Projektleder Line Ali Chayder tilbyder at komme ud på jeres skole og give en introduktion og afholde en workshop med udgangspunkt i projektet.

FILM
TRAVELLING WITH ART

Flygtningeprojektet er blevet dokumenteret af Marc-Christoph Wagner fra teamet bag Louisiana Channel. Filmen følger et undervisningsforløb på museet med elever fra Center Anneberg. Her udforsker de kunsten og dens metoder sammen med museets projektleder Line Ali Chayder, og den viser, hvordan forskellige tegne- og collageøvelser åbner for muligheden for at udtrykke og fordybe sig.

Elever på Poul Gernes' pyramide. Foto: Henriette Kuhlman

NÅR KUNSTEN ÅBNER NYE VERDENER

Louisiana Learning samarbejder på tredje år med Team V på Grydemoseskolen i Espergærde, som er et specialafsnit for elever med generelle og specifikke indlæringsvanskeligheder – psykisk og ... 

... fysisk handicappede børn og unge. Her går ca. 70 børn og unge i alderen fra 6-16 år.
 
"For vores børn er det især vigtigt at se og opleve kunsten helt konkret. Eleverne har fået en totaloplevelse".
Martina, pædagog, Grydemoseskolen.
 
”Det har været fantastisk at se vores børn på Louisiana. Børnene har været meget nysgerrige og har udvist stor begejstring. Oplevelserne på Louisiana har tydeligvis inspireret børnene og bidraget til udviklingen af deres kreative sider. Vi har set sider af børnene, som vi ellers ikke oplever.”
Vibeke, afdelingsleder, Grydemoseskolen.
 
”Kunstformidlerne har formået at tilpasse undervisningen specielt til vores elevgruppe. Der blev udvalgt nogle få værker, som eleverne fik god tid til at fordybe sig i, snakke om og lade sig inspirere af.”
Anja, lærer, Grydemoseskolen. 
 
I 2015 havde vi i samarbejdet fokus på Yayoi Kusamas prikkede værker og tog afsæt i disse. I 2016 tog vi fat på Poul Gernes' striber og hans pyramide, som stod i Louisianas park. I efteråret 2017 har vi kigget nærmere på kroppen i kunsten og bl.a. hentet inspiration hos kunstnere som César, Alberto Giacometti og Rineke Dijkstra.

Helle Søndergaard, som er kunstformidler på Louisiana og tovholder på projektet, bidrager med en artikel til bogen "Specialdidaktik i teori og praksis" (red: Helga Borgbjerg Hansen og Brian Degn Mårtensson). Artiklen er skrevet i samarbejde med pædagog Martina Ernstberger fra Grydemoseskolen. Bogen udkom i foråret 2017 på Hans Reitzels Forlag og består af en samling af 21 artikler, der med hver sin forfatter forsøger at indkredse begrebet specialdidaktik. Folkeskolen.dk skrev om bogen "Generelt en glimrende grundbog til både grund- og videreuddannelser." Læs mere om bogen her.  

Kontakt Kunstformidler Helle Søndergaard for yderligere information eller hvis du har forslag til nye samarbejder på hso@louisiana.dk

INDTRYK FRA SAMARBEJDE MED GRYDEMOSESKOLEN

ÅBEN SKOLE

Louisiana Learning er med i netværket Skolen i Virkeligheden. Se og læs mere om Skolen i Virkeligheden her.

Og hør om Louisianas tilbud her.

ARKITEKTUREN OMKRING OS

Med ARKITEKTUREN OMKRING OS er det målet at give unge fra hhv. Endrupskolen, Nivå skole, Humlebæk skole, Langebjerg Skole og Kokkedal skole en større nysgerrighed og forståelse for de fysiske rammer i deres lokalområde. Projektet finder sted i efteråret 2015 som et samarbejde mellem Louisiana, skolerne og ARKI_LAB med støtte fra Statens Kunstfonds huskunstnerordning.

ONLINE UDSTILLING FRA PROJEKET

Democratic Spaces. Foto: Ben Smith.

Art Exchange
samarbejde med Tate

Lad dine elever teste kunstens eksperimenter og find nye måder at bruge kunsten på ved at udveksle med andre undervisere i et internationalt digitalt netværk.

ArtExchange er et internationalt læringsprojekt initieret af TATE, som har inviteret Louisiana til at være partner helt fra projektets tidlige start. 

Grundtanken er at udvikle nye metoder til at bruge kunsten i museernes samlinger tværfagligt og inspirere til international udveksling i forlængelse af kunsten. 

Udvekslingen kan foregå via platformen bpartexchange.tate.org.uk, hvor undervisere kan tilmelde sig nogle af de spændende digitale grupper fx med fokus på det arktiske eller den arabiske arkitektur og kultur. Henover oktober 2013 - marts 2014 fik Louisiana besøg af TATEs udsendte kunstner Albert Potrony til i alt seks workshops med unge fra Allerød Gymnasium og Københavns åbne Gymnasium. I fællesskab eksperimenterede de med udgangspunkt i aktuelle udstillinger, først Arktis og siden Det arabiske nu. De skabte ”uendelige” Arktiske landskaber ud fra almindelige materialer som plastikcharteks, papir og flamingo. De iscenesatte egne ekspeditionsfotografier og genskrev erobringshistorien fra et kvindeligt perspektiv. Med afsæt i udstillingen Det Arabiske nu nærmede eleverne sig emnet gennem spilbaserede lege til at teste demokratiets dilemmaer.

Er du lærer og har lyst til at vide mere og eventuelt indgå i et samarbejde, så skriv til Line Ali Chayder på lc@louisiana.dk

Demokrati på spil

Elever fra Allerød Gymnasium og Københavns Åbne Gymnasium udstiller på TATE. Eleverne har i samarbejde med kunsteren Albert Potrony udviklet et demokratispil på Louisiana, som de har opført live på TATE sammen med engelske elever. Live-opførelsen er en del af TATEs udstilling Reach Out i forbindelse med det internationale læringsprogram ART EXCHANGE.


TIDLIGERE PROJEKTER OG SAMARBEJDER:

Unge uledsagede asylansøgere sætter drager op på stranden foran Louisiana i forbindelse med projektet Med kunsten som rejsekammerat. Foto: Line Ali Chayder.

Internationalt seminar
Med kunsten i kufferten

ER AFHOLDT

Onsdag 22.4.2015, 9.30 – 16.15

Louisiana Learning inviterede til internationalt seminar med afsæt i museets forløb for asylsøgende børn og unge med kunsten som rejsekammerat.

Seminaret satte fokus på, hvordan kunst kan skabe rum for fordybelse, styrke sociale relationer og være et afsæt for at fortælle sin egen historie.

Louisianas formidlingsprojekt Med kunsten som rejsekammerat var seminarets udgangspunkt. Elever fra Røde Kors skoler har i særligt tilrettelagte forløb mødt kunsten og arbejdet med opgaver formuleret ud fra de værker, de har oplevet på museet. Mødet med kunsten og fordybelsen i materialerne har fungeret som socialt rum, refleksions- og frirum – et sted hvor bekymringer og problemer ikke har været udgangspunktet.

Seminaret henvendte sig til dig, der arbejder med sårbare grupper og er nysgerrig i forhold til, hvordan kunst kan inddrages, eller dig, der arbejder inden for kulturområdet og ønsker at invitere marginaliserede grupper indenfor.

INTERNATIONALT SEMINAR: MED KUNSTEN I KUFFERTEN

22.4.2015

Med kunsten som rejsekammerat. Oplæg om Louisianas forløb for asylsøgende børn og unge ved projektleder Line Ali Chayder.

Deltagerne til det internationale seminar.

Deltagerne sættes i gang med 'Gør-det-selv': eksempler på opgaver fra forløbet.

Deltagerne udstyres med blyanter, papir og bonruller.

Surround-tegning: Tegn det vigtigste, du ser i en halvbue omkring dig.

Brug hinanden som tegne-underlag

Der tegnes i én lang, ubrudt linje for panorama-effekt.

Den gamle villa og magnolietræet kommer med i panoramaet.

Tal R: Adieu Interessant (silver), 2005-2008. Erhvervet med midler fra Beckett-Fonden.

Samtidskunst og den kunsteriske proces

Louisiana har i samarbejde med DR Undervisning udarbejdet et digitalt undervisningsmateriale, som tager fat på en håndfuld samtidskunstneres forskelligartede kunstneriske processer. I materialet kan du gennem filmklip og tekst kigge 10 samtidskunstnere over skulderen. 

SE MATERIALET HER

Turbinegeneration

I 2012 afsluttede vi projektet Turbinegeneration - et samarbejde med TATE Modern. 30 unge, i alderen 18-22 år, mødtes i august på Louisianas første internationale summer camp. De unge er alle en del af netværket Turbinegeneration og kommer fra Danmark, England, Holland og Portugal.
 
SE VIDEO OM FORLØBET

Louisiana har deltaget i projektet Turbinegeneration siden 2009, og var initiativtager til en fælles international summer camp i 2012, der for første gang gav unge kunstelskere fra projektet mulighed for at møde hinanden in real life. Med denne summer camp fik kunstnere og kunstformidlere fra TATE (UK), Louisiana (DK), Stedelijk (Holland) og Serralves (Portugal) samtidig chancen for at følge hinandens praksis og udveksle erfaringer.

Det foregik på Louisiana, hvor deltagerne både oplevede museets samling og særudstillinger, men også kastede sig ud i egne eksperimenter med performance, fotografi og video i sparring med kunstnere fra England og Portugal. Deltagerne overnattede i de frodige omgivelser ved den økologiske gård Årstiderne i gåafstand fra museet, hvor der i bedste festival-stil blev der slået en teltlejr op, mens Årstidernes køkken sørgede for måltiderne

Denne summer camp er del af Turbinegeneration, et internationalt undervisningsprojekt under TATE Modern. Turbinegeneration sætter spot på samtidskunsten og forbinder via en social platform skoler, museer og andre kulturinstitutioner fra hele verden. Platformen har frem til nu haft omkring 85,000 besøgende fra 143 lande og heraf er 42 forskellige lande tilmeldte og aktive brugere af sitet. 

I projektperioden 2009-2012 har ca. 300 danske elever fra 5 forskellige gymnasier udforsket samtidskunstens greb og metoder i særligt tilrettelagte workshops på Louisiana ledet af TATE udsendte kunstner Albert Potrony. Turbineprojektet blev afsluttet i 2012, men på http://blog.tate.org.uk/turbinegeneration/ kan du læse mere om projektet og downloade undervisningsmaterialer, der giver gode ideer til, hvordan du kan inddrage kunstens eksperimenter i undervisningen.


GÅ TILBAGE TIL
LEARNINGS FORSIDE

LOUISIANA PÅ EGEN HÅND

Besøg Louisiana på egen hånd uden undervisning. Husk at melde jeres ankomst senest dagen før inden 14.00. PRIS: Kr. 125.
Ved uanmeldt besøg registrerer vi jeres oplysninger ved ankomst. PRIS: Kr. 175.
Skal besøget faktureres, bemærk administrationsgebyr: Kr. 125.

Kontakt os

I er altid velkomne til at kontakte os, hvis I har projektuge, udvekslingsklasser eller ideer til et spændende samarbejde.

learning@louisiana.dk


PANDURO
er sponsor af materialer til Louisiana Learning