Gå til hovedindhold

Samarbejder

Louisiana Learning samarbejder med flere skoler, gymnasier og organisationer omkring længerevarende forløb. Det giver mulighed for at arbejde i dybden og udvikle indholdet i fællesskab. I øjeblikket samarbejder Louisiana Learning med nedenstående partnere.

Vi hører gerne fra dig, hvis du har forslag til spændende fælles projekter.

Foto: Line Ali Chayder

LOUISIANA LEJRSKOLE
UDSKUDT TIL 2021

Louisiana Lejrskole er et tilbud til landets 4.-9. klasser om at vinde en uge i kunstens tegn på Louisiana i Humlebæk. Årets lejrskole er udskudt grundt corona-situationen, men konkurrencen genoptages i 2021.

Foto: Alexander Menzel Foto: Alexander Menzel

Alle landets 4.-9. klasser kan deltage i konkurrencen om at komme på Louisiana Lejrskole.

Her får I gratis undervisning og workshops med Louisianas kunstformidlere hver dag på museet, og Nordsjællands bedst beliggende vandrerhjem, Helsingør Vandrerhjem, sørger for overnatningen. 

I skal selv dække transport.

MED LOUISIANA LEJRSKOLE FÅR I

• Kunstoplevelser i verdensklasse

• Fire workshopdage på Louisiana med plads til kunstneriske eksperimenter

• Fælles fordybelse og undren

• Overnatning på vandrerhjem med udsigt over Øresund

• Morgen- og aftensmad samt madpakke til frokost

• Ture i skoven og ved vandet

• Fælles oplevelser og gode grin

UNGAKADEMI PÅ LOUISIANA

Har du lyst til at arbejde med kunstneriske eksperimenter og processer? Brænder du for kunst? Og er du mellem 14 og 17 år? Så er Louisianas Ungakademi kunsthold helt sikkert noget for dig. 

Se program og info om tilmelding

Hvornår: 12 gange fra januar til marts 2020.

Sammen med andre unge og to af Louisianas kunstformidlere kommer du til at gå i dybden med kunsten og kunstnernes teknikker og materialer. Vi henter inspiration til at udvikle idéer i Louisianas udstillinger og kommer blandt andet til at arbejde med tegning, performance og idéudvikling. Undervejs får vi besøg af en billedkunstner, der vil give os et indblik i hvordan en idé opstår og tager form, og hvordan vi kan bruge os selv som en del af et værk.

I anden halvdel af forløbet arbejder du fokuseret med et større fælles projekt under kyndig vejledning fra Louisianas kunstformidlere. Afslutningsvis er du med til at arrangere en udstilling og festlig afslutning på Kulturstationen Humlebæk.

UngAkademi er et samarbejde mellem Louisiana og Ungfredensborg, og det er gratis at deltage.

UNGAKADEMI 2017-19
Fernisering og performativ tegneworkshop

Fernisering af UngAkademiets afsluttende udstilling på KulturStationen Humlebæk. De unge viste stolt værkerne frem.
Fotograf (hele serien fra udstillingen): Neel Andreasen.

Udstillingen præsenterede alt fra videoværker og rumlige installationer til kunstnerbøger, blæktegninger og skulpturer. Her er det Anna Studsgarths pop-up bog inspireret af kunsthistoriens klassikere.

Line Andreasens rumlige installation.

Isabella Bay Jørgensen og Leonora van Deurs har tegnet en los i stort format.

Den portugisiske kunstner, Samuel Silva, stod i november 2017 for workshoppen 'The body which leaves a trace' på Louisiana med fokus på tegnede eksperimenter. Første del af workshoppen bestod af individuelle eksperimenter. Her er et musikstykkes rytmer og lyde udgangspunkt for tegningen.

Fotograf (hele billedserien fra workshoppen): Samuel Silva.

Kroppen blev indrammet af en cirkel, tegnet med foden.

I anden del af workshoppen blev der skabt relationer. Et eksperiment bestod i at lade en anden person være ens egne hænder, der tegnede.

I tredje del af workshoppen handlede det om vores relation til samfundet, og der blev tegnet statements med udgangspunkt i aktuelle avisartikler. Der blev tegnet statements om temaer som homovielser i Australien, Trumps forhold til Kina og menneskets forhold til naturen.

HJEMME I KUNSTEN

Hvad vil det sige at føle sig hjemme? Og kan kunsten give os et sprog til at tale og tænkte om hjem på nye måder? De spørgsmål har 7. årgang fra Nivå og Kokkedal skoler arbejdet med henover efteråret 2019 i projektet Hjemme i Kunsten på Nivaagaards Malerisamling og Louisiana. 

Eleverne har skabt drømmehuler og kæmpemæssige træer, der slår rødder med digte om at føle sig hjemme, og som bebos af fugle, der har hjemme flere steder i verden.

'Hjemme i kunsten' er et samarbejdsprojekt i Fredensborg Kommune støttet af Slots- og Kulturstyrelsens pulje ”Kulturbroen til børn og unge – kunst og kultur i udsatte boligområder”.

I projektet deltager Louisiana Museum of Modern Art og Nivaagaards Malerisamling, de boligsociale helhedsplaner Nivå Nu og Kokkedal på Vej, ungdomsskolen - Ung Fredensborg, Nivå og Kokkedal skoler og Center for Kultur, Fritid og Sundhed.

Grydemoseskolen i Rist-udstillingen. Foto: Henriette Kuhlman.

NÅR KUNSTEN ÅBNER NYE VERDENER

Louisiana Learning samarbejder på femte år med Team V på Grydemoseskolen i Espergærde, som er et specialafsnit for elever med generelle og specifikke indlæringsvanskeligheder – psykisk og ...

 

... fysisk handicappede børn og unge. Her går ca. 70 børn og unge i alderen fra 6-16 år.

Snart kaster vi os sammen over farver, akvarier og glas i Ann Veronica Janssens-udstillingen her i løbet af forår 2020. Sidste år, foråret 2019, lå vi i de bløde senge i Pipilotti Rists forunderlige installationer og svælget i farver, musik, natur, hysteri og sanselighed.  I 2017 kiggede vi nærmere på kroppen i kunsten og hentede inspiration hos kunstnere som César, Alberto Giacometti og Rineke Dijkstra. Året inden tog vi fat på Poul Gernes' striber og hans pyramide, som stod i Louisianas park. Og i 2015 havde vi i samarbejdet fokus på Yayoi Kusamas prikkede værker og tog afsæt i disse. 

Samarbejdet kulminerer en gang årligt dels i en stor familieaften i Louisianas Koncertsal, hvor børn og unge fortæller om kunsten på Louisiana sammen med et par af Louisianas kunstformidlere, dels i en stor flot fernisering på skolen. Dette år blev udstillingen på skolen senere vist på Espergærde Bibliotek.   

"Det har været en stor oplevelse, at se vores elever suge de mange indtryk til sig i udstillingen og blive opslugt af former, farver og lyde og de kæmpestore filmlærreder med optagelser af nogle af naturens fænomener". 
Kirsten, pædagogisk leder, Grydemoseskolen.
 
Helle Søndergaard, som er kunstformidler på Louisiana og tovholder på projektet, bidrager med en artikel til bogen "Specialdidaktik i teori og praksis" (red: Helga Borgbjerg Hansen og Brian Degn Mårtensson). Artiklen er skrevet i samarbejde med pædagog Martina Ernstberger fra Grydemoseskolen. Bogen udkom i foråret 2017 på Hans Reitzels Forlag og består af en samling af 21 artikler, der med hver sin forfatter forsøger at indkredse begrebet specialdidaktik. Folkeskolen.dk skrev om bogen "Generelt en glimrende grundbog til både grund- og videreuddannelser." Læs mere om bogen her.  

Projektet "Når kunsten åbner nye verdener" blev i efteråret 2019 præsenteret som "best practice" på Hands On! Konferencen i Frankfurt. Præsentationen kan ses her, hvor alle de andre præsentationer på konferencen også kan opleves. Snart opdaterer vi også siden her med en webpublikation fra konferencen. 

Kontakt kunstformidler Helle Søndergaard for yderligere information eller hvis du har forslag til nye samarbejder på hso@louisiana.dk

INDTRYK FRA SAMARBEJDE MED GRYDEMOSESKOLEN

På Louisiana producerer børnene rumlige elementer på deres byggefelt. Hvert felt har sin egen lokalplan, som dem virkelighedens arkitekter må forholde sig til, og samtidig bygger hver elev en helt særlig, personlig byggesten ind i rummene på byggefeltet.

ARKITEKTURENS FÆLLESSKABER
HUSKUNSTNERFORLØB 2018-2019

Hvordan danner arkitekturen rammen om måden, vi er sammen på? Hvem bestemmer, hvordan arkitekturen ser ud? Og hvad er forholdet mellem arkitektur, krop og landskab? Det har elever fra 5. årgang på Langebjerg- og Nivå Skole samt elever fra Skt. Petri Skole undersøgt sammen med arkitekt, Ida Flarup og Louisianas kunstformidler. 

Med Louisiana som case undersøger vi forholdet mellem arkitekturen, os selv og naturen omkring os. Undervejs inddrager vi elementer fra arkitektens værktøjskasse som signaturtegning, grundplaner, materialeprøver, modelbyggeri, kortlægning, lokalplaner mm. Projektet leder frem til en udstilling på skolen, hvor elevernes byggegrunde vokser sammen til en fælles bevægelse gennem landskab og arkitektur. 

 

Projektet er støttet af Statens Kunstfonds huskunstnerordning.

ARKITEKTURENS FÆLLESSKABER
INDTRYK FRA SAMARBEJDET

Vi starter med os selv: Kroppen. Børnene aftegner hinandens kroppe i kontur i en stor, fælles plantegning.  

Kroppene bliver til vilde uregerlige landskaber, der flytter ind som underlag på elevernes byggefelter.

Et særligt sted i landskabet vælges ud.

Eleverne bygger udsnittet op som et landskabsrelief.

Eleverne henter inspiration i Louisianas arkitektur og samspil med landskabet, og de undersøger kunstværker, der arbejder med at koble arkitektur, kunst og natur. Her tegner eleverne Not Vitals House to Watch the Sunset, 2015

På Louisiana producerer børnene rumlige elementer på deres byggefelt.

Hvert felt har sin egen lokalplan, som dem virkelighedens arkitekter må forholde sig til, og samtidig bygger hver elev en helt særlig, personlig byggesten ind i rummene på byggefeltet.

Eleverne arbejder med at skabe ruter, forbindelser og passager mellem deres byggefelter, igen med en række benspænd i form af direktiver fra kommunen i en fremtid, hvor der er jordskælv, forurening og sjældne frøer på spil.

Hvordan skal mit byggeri se ud i virkeligheden. Eleverne arbejder med at støbe materialeprøver og overvejer farver og overflader på deres byggesten.

Eleverne flytter selv ind i byggefeltet.

De skriver desuden fortællinger om deres landskaber og byggerier.

Til slut inviterer eleverne deres forældre, søskende og lærere til fernisering.

Foto: Mike Kollöffel

Flygtningebørn på Louisiana
Med kunsten som rejsekammerat

Oplevelse, fordybelse og visualisering – siden 2006 har Louisiana inviteret flygtningebørn fra Røde Kors til gratis undervisningsforløb på museet. 

Projektleder Line Ali Chayder tilbyder at komme ud på jeres skole og give en introduktion og afholde en workshop med udgangspunkt i projektet.

FILM
TRAVELLING WITH ART

Flygtningeprojektet er blevet dokumenteret af Marc-Christoph Wagner fra teamet bag Louisiana Channel. Filmen følger et undervisningsforløb på museet med elever fra Center Anneberg. Her udforsker de kunsten og dens metoder sammen med museets projektleder Line Ali Chayder, og den viser, hvordan forskellige tegne- og collageøvelser åbner for muligheden for at udtrykke og fordybe sig.

TIDLIGERE LEJRSKOLER

”Det har været en spændende og tankevækkende uge med hyggelige stunder, badeture, kunstprojekter, grin og spændende opgaver. Vi har fået udvidet vores horisont og åbnet vores lysning, som Pipilotti Rist ville sige." Sådan lød det, da eleverne fra 7.c på Bækkegårdsskolen afsluttede lejrskoleugen 2019 på Louisiana og åbnede deres egen udstilling.

”Det har været sjovt at være hos jer. Vi har lært mange ting og tør lidt mere nu.” En uges lejrskole i kunstens tegn er forbi. Louisiana Learning har haft fornøjelsen af at være sammen med 26 fantastiske elever fra 6. årgang på Ulfborg Skole i Vestjylland.
 

SE PROGRAM FOR 2017 HER

"Vi er børn af en betonby, men helt rigtigt er vi børn af vores forældre. Vores forældre kommer fra hele verden. Men vi har ikke selv set hele verden. Vi har lyst til verden". 7.x fra Herstedlund Skole i Albertslund besøgte Louisiana.

 
SE PROGRAM FOR 2016 HER

ÅBEN SKOLE

Louisiana Learning er med i netværket Skolen i Virkeligheden. Se og læs mere om Skolen i Virkeligheden her.

Og hør om Louisianas tilbud her.

TIDLIGERE PROJEKTER OG SAMARBEJDER

MED KUNSTEN I KUFFERTEN Internationalt seminar med afsæt i Louisianas forløb for asylsøgende børn og unge, Med kunsten som rejsekammerat. Seminaret satte fokus på, hvordan kunst kan skabe rum for fordybelse, styrke sociale relationer og være et afsæt for at fortælle sin egen historie. Læs program .

TURBINEGENERATION Samarbejde med TATE Modern med fokus på samtidskunsten, som blev udforsket af mere end 300 danske elever i perioden 2009-2012 i samarbejde med unge fra England, Holland og Portugal. Projektet affødte bl.a. en international summer camp på Louisiana i 2012. Læs mere om projektet her.

ART EXCHANGE Internationalt læringsprojekt i samarbejde med TATE Modern, London. Grundtanken er at udvikle nye metoder til at bruge kunsten i museernes samlinger tværfagligt og inspirere til international udveksling i forlængelse af kunsten.

ARKITEKTUREN OMKRING OS I 2015 deltog unge fra ni klasser i Fredensborg kommune - Endrupskolen i Fredenborg, Nivå skole, Humlebæk skole, Langebjergskolen og Kokkedal skole i et arkitekturprojekt støttet af Statens Kunstfond og udviklet i samarbejde med ARKI_LAB Se online udstilling fra projektet her.


GÅ TILBAGE TIL
LEARNINGS FORSIDE

NYHEDSBREV & KONTAKT

Kontakt os på mail.

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev, og hold dig opdateret på alle vores nye tilbud.

SKOLEBESØG PÅ EGEN HÅND

Besøg Louisiana på egen hånd uden undervisning.

Husk at melde jeres ankomst senest dagen før inden 14.00. PRIS: Kr. 130.
Ved uanmeldt besøg registrerer vi jeres oplysninger ved ankomst.  PRIS: Kr. 175.

Skal besøget faktureres, bemærk administrationsgebyr: Kr. 125.


PANDURO
er sponsor af materialer til Louisiana Learning


FØLG VORES AKTIVITETER
FACEBOOK & YOUTUBE