Gå til hovedindhold

BRUG KUNSTEN: OLAFUR ELIASSON

Både Louisiana og landskabet var under pres dette efterår, hvor Olafur Eliasson lod det stedsspecifikke værk, Riverbed, sprede sig ud i hele Sydfløjen. Louisiana er for Olafur Eliasson et museum kendetegnet ved samspillet mellem kunst, natur og arkitektur, og han gjorde således museet og dets identitet til et tema i udstillingen, der også omfattede modeller og filmværker.

Program
25.9.2014

Med afsæt i udstillingen undersøgte vi, hvordan Olafur Eliassons arbejde med kunstneriske eksperimenter kunne bruges direkte i gymnasieundervisningen. Inspirationsdagen fokuserede gennem teoretiske oplæg og fælles diskussioner på, hvordan kunstens eksperimenter og perspektiv er relevant på tværs af fag. Det undersøgte vi bl.a. under et besøg i udstillingen og i en kunstnerisk workshop. Dertil kom oplæg fra gymnasielærere, der fortalte om at bruge Olafur Eliasson udstillingen i så forskellige fag som design, tysk, historie og kemi.

10.00: Velkomst ved formidlingschef, Elisabeth Bodin.

10.30: Resiliency: The greatest gift of learning through the arts. Indgangsreplik ved professor Emerita fra Stanford University, Shirley Brice Heath.

11.00: Rundt i den aktuelle Olafur Eliasson udstilling, dernæst introduktion til hans praksis og til konkrete øvelser, undervisningsmaterialet og de spørgsmål udstillingen rejser i forhold til fagene, ved Louisianas kunstformidlere.

13.00: Hvordan kan vi arbejde med eksperimenter i praksis? Workshop ved Anna Engberg-Pedersen, Olafur Eliasson Studio.

14.00: Det kreative læringsunivers - kunstneriske undersøgelser i fagene: mini-oplæg fra undervisere om konkrete erfaringer efterfulgt af arbejde i grupper ift. forskellige tilgange.

14.30: Hvordan kan dagens input bruges direkte i undervisningen?

15.15: Hands at work, hearts at peace: Yet another gift of learning through the arts Oplæg ved Shirley Brice Heath med efterfølgende diskussion.

16.00: Opsamling ved ph.d. Anne Mette Nielsen, Københavns Universitet.

Interview
Shirley Brice Heath

Kunsten er et af de eneste steder, hvor man i dag virkelig kan få lov til at bryde- og lege med grænser. Her fortæller lingvist og antropolog, Shirley Brice Heath, bl.a. om hvordan museer og kunstprojekter kan hjælpe unge med at udvikle deres forestillings-, planlægnings- og beslutningsevne, som er vigtige for at kunne klare sig senere i livet. 

 

 

Oplæg - del 1/2
Shirley Brice Heath

Brice Heath fortæller her om læring i og med kunsten fra en pædagogisk og en neuro-
videnskabelig vinkel. Hvad sker der med hjernen, når man f.eks. arbejder kreativt med hænderne? Og hvis hjernen kun bruger 30 % af sin kapacitet på kognitiv læring, hvad så med de sidste 70 %?

Oplæg - del 2/2
Shirley Brice Heath

Rule-representation er en måde at bygge viden og læring op omkring flere fag eller discipliner, på én gang. Det er også evnen til at tage noget, man har lært i én situation, og bruge det i en helt anden.  Rule-representation er ifølge Brice Heath essentiel for unge menneskers neurologiske udvikling, og arbejdet med kunst er oplagt i den proces.

Interview
Anna Engberg-Pedersen

Hvordan arbejder Olafurs Eliassons 80 ansatte i hans Studio? Hvilken rolle spiller eksperimenter i deres dagligdag og hvad betyder bevægelse for oplevelsen af kunst og for arbejde? 
Anna Engberg-Pedersen er mag.art. og leder af research and communications hos Olafur Eliasson Studio.

Workshop
Anna Engberg-Pedersen 

Anna Engberg-Pedersen er en del af Olafur Eliasson Studio i Berlin. Her arbejder hun bl.a. med eksperimenter med fokus på krop og rum. Engberg-Pedersen tager deltagerne med ud på en walk i parken, hvor det handler om at føle landskabet, og lade sanserne snyde kroppen.

Interview
Anne Marie With Bøje-Lundgaard

Anne Marie With Bøje-Lundgaard er koordinator for Globale Gymnasier og underviser ved Aarhus Tech i arkitektur, design og teknologi. Hun har eksperimenteret tværfagligt med bl.a. visuel formidling af acceleration i fysik. Hør om hendes erfaringer med eksperimenterende undervisning og tværfaglige forløb.

Tværfaglige
undervisningsforløb 

Tysk- og billedkunstlærer Jenny Gibson fra Nærum Gymnasium har brugt Olafur Eliasson udstillingen i et forløb om romantikkens naturskildringer, og Anne Sommer Peters og Benny Riberholdt Winther fra Lyngby Gymnasium har arbejdet med farver og pavilloner i design og kemi.

Billeder fra dagen

Prof. Emerita fra Stanford University, Shirley Brice Heath, sætter den teoretiske ramme for inspirationsdagen.

Anna Engberg fra Olafur Eliasson Studio fortæller om dagens workshop: Walks i Louisianas park.

Snak ved bordene: Hvordan kan dagens input bruges i undervisningen?

Slope walk og net walk i Louisianas park.

Slope walk og net walk i Louisianas park.

Tænkepauser.