Gå til hovedindhold

BRUG KUNSTEN: DET ARABISKE NU

Arkitekturudstillingen DET ARABISKE NU undersøgte, hvordan arkitektur på én gang er både bærer af og bidrager til et lands eller en regions kulturelle identitet. Udstillingen viste en region i forandring og kom vidt omkring fra ældgamle ørkencivilisationer til moderne logo-arkitektur og de sociale mediers betydning for det arabiske forår.

PROGRAM
8.4.2014

På denne inspirationsdag tog vi udgangspunkt i Det Arabiske Nu og satte teoretisk og praktisk fokus på arbejdet med kunstneriske eksperimenter i opbygningen af kreative, skabende læringsmiljøer.

10.30: Velkomst ved formidlingschef, Elisabeth Bodin.

10.45: Hvordan kan man inddrage kunsten i undervisningen? ved lektor, Mette Jørgensen, fra Københavns Åbne Gymnasium. 

11.00: Det Arabiske Nu. Dialog, øvelser og forslag til at bruge udstillingen i undervisningen.

13.30: Workshop med fokus på arkitektur og eksperimenter ved Amanda Betzarkitekt og designer og Eva Ravnborg, arkitekt hos Henning Larsen Architects.

15.00: Oplæg om innovationspædagogik og kreativitet ved lektor i innovation, Lotte Darsø, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet.

16.15: Opsamling og tak for i dag ved phd. Anne Mette Nielsen.

Interview med Lotte Darsø

Hvad er innovationskompetencer, og hvad vil det sige at skabe et kreativt læringsrum? Lotte Darsø, lektor ved DPU, Aarhus Universitet, fortæller om kreativitet og innovation i uddannelsessektoren.

Lotte Darsø oplæg

Lotte Darsø, lektor ved DPU, Aarhus Universitet, holder et foredrag om innovationspædagogik og kreativitet. Hvordan giver man elever innovationskompetencer, og hvorfor er det vigtigt, at man sætter nysgerrighed, undren og refleksion i centrum i det kreative læringsrum?

 

Arkitekturworkshop

Arkitekterne Eva Ravnborg og Amanda Betz leder en workshop, der hvor deltagerne i forlængelse af udstillingen Det Arabiske Nu tager udgangspunkt i væggen som arkitektonisk element og udforsker dens potentiale som både adskiller og adgangsgiver mellem rum.

Demokratispil

Mette Jørgensen, tidl. lektor ved Københavns Åbne Gymnasium, fortæller om et konkret undervisningsforløb udviklet i et samarbejde mellem Tate, Louisiana og gymnasiets lærere.

Billeder fra dagen

Ankomst til Bådehuset. 

Ph.d. Anne Mette W. Nielsen og lektor ved DPU Lotte Darsø.

Formidlingschef, Elisabeth Bodin, byder velkommen og introducerer dagens program.

Introduktion til udstillingen Det Arabiske Nu ved Louisianas kunstformidler.

Dialog om arabisk identitet i udstillingens Majlis (ankomstrum).

Lærere i dialog under gruppeøvelse i udstillingen Det Arabiske Nu.

Dialog under gruppeøvelse i Det Arabiske Nu.

Der diskuteres rollefordelingen mellem lærer og kunstformidler under et museumsbesøg. 

Arkitekterne Eva Ravnborg og Amanda Betz introducerer dagens arkitekturworkshop, der handler om Væggen.

Materialerne er klar til workshoppen.

Deltagerne i fuld gang med at skabe skærmvægge inspireret af den arabiske arkitektur.

Væggene stilles sammen og danner en by.

Opsamling på workshoppen ved Eva Ravnborg og Amanda Betz.