Gå til hovedindhold
Foto: Lola Maria Rønde
Foto: Kim Hansen, Louisiana Museum of Modern Art

BRUG KUNSTEN

Kunsten har et stort læringspotentiale i en lang række af gymnasieskolens fag – ud over billedkunst og dansk. Helt grundlæggende handler kunst om lysten til at undersøge, undres og eksperimentere, dvs. afgørende færdigheder i forhold til at tilegne sig viden og på den baggrund få egne idéer og omsætte dem.

Derfor har vi indledt en dialog med interesserede gymnasielærere om at bruge kunsten i undervisningen på fire inspirationsdage i 2014-15 med fokus på EKSPERIMENTER og arbejdet med DET INTERDISCIPLINÆRE. 

Her på siden finder du programmer og information om inspirationsdagene. Vi har samlet video, tekster og links, der handler om teorier og tanker om at bruge kunsten. Samtidig giver lærere, kunstnere og arkitekter praktiske redskaber til at inddrage kunsten i undervisningen.

OPLÆG OM BRUG KUNSTEN

Temaet for ODMs formidlingsseminar 2016 var HAR KUNDEN ALTID RET? Under den overskrift holdt kunstformidler, Hanne Flarup, et oplæg om BRUG KUNSTEN. Projektet skal inspirere gymnasielærere til at bruge kunsten som et værdifuldt perspektiv på tværs af fag. Eleverne oplever nærvær og forankring af ny viden i mødet med kunsten. Men de rigtige rammer skal være på plads, hvis eleverne skal få ret.

Se Hanne Flarups oplæg ved 7:40 i videoen.

Kusama med græskar, 2010. Mixed media Installation View: Aichi Triennale 2010 Courtesy Ota Fine Arts, Tokyo/ Singapore; Victoria Miro Gallery, London; David Zwirner, New York; og KUSAMA Enterprise © Yayoi Kusama

BRUG KUNSTEN 18.9.2015
YAYOI KUSAMA

Louisiana inviterede til inspirationsdag om det interdisciplinære og japanske Yayoi Kusama

Dagen bød på møder med blandt andre professor i kreativitet, Lene Tanggaard og modeskaber, musiker, kunstner mm. Henrik Vibskov.

Richard Mosse. Drag, 2012. Soldat fra Mai Mai Yakutumba-militsen slæber en anden soldat gennem græsset i en kampsimuleringsøvelse, i nærheden af South Kivu, Demokratisk Republik Congo. © Richard Mosse. Courtesy kunstneren, Jack Shainman Gallery & carlier | gebauer

BRUG KUNSTEN 9.4.2015
AFRIKA I NYT LYS

Temaet for den tredje BRUG KUNSTEN inspirationsdag 9.4.2015 er Afrika. Louisiana kaster med to forskellige udstillinger i 2015 hver sit blik på det komplekse kontinent: RICHARD MOSSE fra 5.2-25.5 og AFRIKA fra 25.6-25.10.

BRUG KUNSTEN 25.9 2014
OLAFUR ELIASSON

Louisiana Learning og Globale Gymnasier inviterede undervisere og formidlere til inspirationsdag med udgangspunkt i Olafur Eliassons kunstneriske eksperimenter.

BRUG KUNSTEN 8.4 2014
DET ARABISKE NU

Denne inspirationsdag tog udgangspunkt i Det Arabiske Nu og satte teoretisk og praktisk fokus på arbejdet med kunstneriske eksperimenter i opbygningen af kreative, skabende læringsmiljøer.

FILM OM BRUG KUNSTEN

Det centrale i BRUG KUNSTEN er at skabe et grundlag for dialog, sparring og partnerskaber gymnasier og museer imellem, for at lære af hinanden og udvide muligheden for at bruge museet og kunsten som alternative læringsrum. 

Foto: Ben Smith

PUBLIKATION
BRUG KUNSTEN

Webpublikationen BRUG KUNSTEN - KUNSTNERISKE EKSPERIMENTER PÅ TVÆRS AF FAG samler forskning fra forløbet BRUG KUNSTEN 2014/2015 omkring inddragelse af kunst og kunstneriske processer på tværs af fag i gymnasiet, og det potentiale kunsten rummer ift. elevernes faglige udvikling.

Webpublikationen BRUG KUNSTEN - KUNSTNERISKE EKSPERIMENTER PÅ TVÆRS AF FAG byder på argumenter for- og idéer til, hvordan kunst og kunstneriske processer kan spille en rolle på tværs af fag i gymnasiet. De gode argumenter for at bruge kunsten leveres af fire teoretikere: 

  • Lektor i innovation, Lotte Darsø, bidrager med artiklen 'Innovationspædagogik og kreativitet'. 
  • Prof. Emerita, Shirley Brice Heath, har skrevet om 'Resiliens: Den største gave ved at lære gennem kunsten'.
  • Kunstner, kurator mm., Martha Fleming, folder et interdisciplinært perspektiv ud i 'Trædesten og tankestrømme'.
  • Professor i kreativitet, Lene Tanggaard, skriver om, hvordan 'Kreativitet kan læres'.

Sammen med praktiske workshops ved kunstnere og arkitekter samt lærernes idéer til konkrete undervisningsforløb giver de gode bud på, hvorfor og hvordan kunstens interdisciplinære og eksperimenterende karakter kan åbne for nye perspektiver i en lang række fag.