Gå til hovedindhold

ASCHER SAMLINGEN

Ved indgangen til Sydfløjen finder man et udvalg af de mange fine arbejder på papir, som samleren Celia Ascher gennem årene skænkede til Louisiana.

Celia Ascher var gennem mange år en af Louisianas trofaste venner og generøse støtter. Sidst i 1970'erne fik Louisiana og en række andre museer tilbud om at vise The Riklis-McCrory Collection, en samling af russisk og europæisk konstruktivistisk kunst. Samlingen, som Celia Ascher var leder af, rummede på det tidspunkt det bedste overblik over netop denne kunstretning

Efter udstillingens lange turné blev det besluttet at dele den store konstruktivist-samling mellem tre museer: Museum of Modern Art i New York, The Tel Aviv Museum i Israel og Louisiana, som modtog omkring 200 malerier, tegninger og skulpturer som et værdifuldt supplement til museets eksisterende samling.

Ud over at formidle gaven, skænkede Celia Ascher samtidig en betydelig del af sin private samling til Louisiana. Siden donerede hun i sin mands og eget navn flere, fortrinsvis suprematistiske og konkrete arbejder på papir til museet. Og efter hendes død modtog Louisiana endnu otte udsøgte værker - hendes personlige favoritter - af bl.a. Picasso og Kandinsky.

Det er et udvalg af disse værker, der nu er samlet i et studierum lige ved indgange til Sydfløjen, hvor de giver indblik i en af de væsentligste kunstretninger fra begyndelsen af 1900-tallet – med værker af konstruktivismens pionerer i Rusland, Bauhaus i Tyskland og de Stijl i Holland samt Abstraction-Création i Paris. Den mere samfundskritiske side af periodens kunst er repræsenteret med satiriske tegninger af George Grosz.

UDVALGTE VÆRKER THE JOSEPH AND CELIA ASCHER COLLECTION

NATAN ALTMAN
Uden titel, 1916

GEORGE GROSZ
Ausbeuter (udbytter), 1919

SONIA DELAUNAY-TERK
Projet de tissue (Udkast til dekoration på stof ), 1924

LAJOS KASSÁK
L'Oeuf dur (Det hårdkogte æg), 1923

VATVARA STEPANOVA
Uden titel, u.å.

EL LISSITZKY
Zankstifter (Sieg über die Sonne), 1923

LÁSZLÓ MOHOLY-NAGY
Pneumatic (Pneumatik), 1923 

VILMOS HUSZAR
Composition (Komposition),1918-1920