Gå til hovedindhold

Olafur Eliasson

RIVERBED

20.8.2014 - 4.1.2015

Nærvær. Sansning. Engagement. Museet som åbent, levende sted, der involverer både krop og sjæl. Og hvor vi som gæster må træde i karakter, tage aktivt del og sætte os selv i spil. Dét er, kort fortalt, blandt de kodeord og tanker, der ligger til grund for Olafur Eliassons første soloudstilling på Louisiana.

Helt fra begyndelsen har det stået klart, at et samarbejde med den dansk-islandske kunstner nødvendigvis måtte munde ud i en radikal og stedsspecifik udstilling, som tager museet som institution og lokalitet op til diskussion og samtidig stiller skarpt på lokale sansninger i et globalt perspektiv. Her vil man som gæst kunne opleve, at overgangene mellem inde og ude, kultur og iscenesat natur flimrer og brydes ned.

Olafur Eliasson ønsker at inddrage publikum i sit værk og kalder kunst for en 'virkelighedsmaskine': " Når vores sanser kommer i spil, så får det os til at røre ved virkeligheden. Vi bliver bevidste om vores tilstedeværelse i nuet." Han vil bl.a. gerne pege på museets rum som “fysiske kropslige forløb” og at elementerne er blandet sammen og gjort flydende i håbet om, “at folk får en totaloplevelse, også i kraft af det, de selv kommer med.” Dermed bliver Olafur Eliassons udstilling en skærpelse af vores blik på museet, på os selv og på verden. 

Udstillingen er støttet af Ny Carlsbergfondet, Realdania samt Kvadrat.

Om udstillingen

Olafur Eliassons udstilling på Louisiana er stedsspecifik i den forstand, at den tager udgangspunkt i museets særlige identitet.
Udstillingen består af tre dele, der hver på sin måde tematiserer mødet mellem Eliassons kunst og Louisiana som sted, både i fysisk, arkitektonisk og institutionel forstand. Netop bevægelsen er i fokus i mødet mellem Eliasson, Louisiana og gæsten. 

Vi gør opmærksom på, at installationen, Riverbed, er et landskab med ujævnt terræn og stedvist glatte, våde sten. Færdsel med kørestol er ikke mulig.

Værkerne er spredt til tre adskilte lokaliteter på Louisiana, så man nødvendigvis må vandre museet rundt. Ved indgangen til udstillingen findes et oversigtskort, der angiver værkernes placering, som besøgende kan tage med sig rundt på museet. 

louisianariverbed

Del dine oplevelser i udstillingen med billeder og video via instagram.

Se alle

Riverbed

Udstillingens centrale værk, Riverbed (2014), er et kæmpe landskab, der udfolder sig gennem hele museets Sydfløj. Værket er skabt specifikt til Louisiana, og tager afsæt i den særlige forbindelse mellem natur, arkitektur og kunst, som er karakteristisk for stedet. Riverbed transformerer stedet med ét omfattende, kunstnerisk greb; et stenet flodleje, der fylder hele museets Sydfløj.

En overflade af sten dækker gulvene som leje for en strøm af vand, der bugter sig gennem udstillingsrummene. Eliassons værk drejer sig om at gå, men det berører også mere fundamentale spørgsmål om, hvilket spillerum arkitektoniske og institutionelle rammer udstikker for brugerne. Hvilken adfærd lægger museet op til, hvilke konventioner og vaner forbinder vi med det at gå på museum?

3 nyere filmværker

Den plastiske, nærmest skulpturelle tilgang til kroppens bevægelse i rum er også omdrejningspunktet for tre nyere filmværker, der vises som del af udstillingen på Louisiana: Innen Stadt Aussen (2010), Your embodied garden (2013) og Movement microscope (2011). I sidstnævnte film bevæger dansere (eller som de omtales af Eliasson ”movement experts”) sig gennem Eliassons atelier i Berlin.

Video still fra Movement microscope, 2011

 

 

Courtesy of the artist; neugerriemschneider, Berlin; and Tanya Bonakdar Gallery, New York
© 2003 Olafur Eliasson

Video still fra Your embodied garden, 2013.

 

 

Courtesy of Fondation Louis Vuitton
© 2013 Olafur Eliasson 

Model Room

Udstillingens tredje station, værket Model room (2003), er et nøgleværk i Eliassons produktion, der altid versioneres til den konkrete udstillingssituation. På Louisiana er Model room et stort bord fyldt med ca. 400 geometriske modeller, som har været brugt i udviklingen af kunstværker. 

Mange af modellerne er udviklet i samarbejde med arkitekten og geometrikeren Einar Thorsteinn, og de finder deres former i Möbius-bånd, kvasikrystaller, Penrose-fliser og andre strukturer hentet fra naturvidenskaben, hvor geometriske former anvendes til at undersøge fx rumlige forhold eller konstruktionsprincipper.

Anmeldelser

Berlingske

"Sædvanligvis må man ikke berøre de udstillede værker på et museum – og da slet ikke gå på dem. I Olafur Eliassons hovedbidrag til udstillingen på Louisiana er man nødt til at gøre det. Det sker i et gigantisk islandsk landskab af sten og grus, der breder sig gennem adskillige sale og fylder hele museets sydfløj."

Politiken

"Det første møde er overvældende, alene ved synet af dette massive landskab indendørs, hvor det slet ikke burde være."