Gå til hovedindhold

Emil Nolde

4.7.2014 - 19.10.2014

Med 150 værker, der dækker hele hans virke - malerier, akvareller, tegninger og grafik - viser Louisiana den største, retrospektive Emil Nolde udstilling i flere årtier. Her får man indtryk af Noldes kunstneriske udvikling og hele hans alsidige, vidtspændende livsværk.

Emil Nolde (1867-1956) er en klassiker - hvad enten det gælder hans næsten selvantændende akvareller af valmuer og andre af naturens farvestærke fænomener eller hans markante ekspressionistiske kærlighed til det primitive, til det enkle. Men Nolde er mere end en slagkraftig kolorist, hans værk er stort og sammensat, og udstillingen - den mest omfattende retrospektive præsentation af maleren i flere årtier – får vi derfor også nye perspektiver på hans værk. Der vises omkring 150 værker, der dækker hele kunstnerens virkeperiode, og hvoraf flere ikke tidligere har været udstillet.

Nolde er en tysk kunstner, men hans nærhed til Danmark, bio- og geografisk, gør ham også til en del af dansk kunsthistorie. Hans indflydelse har været stor, han bragte maleriet ud over kanten af det pæne ind i et voldsomt og dramatisk rum, hvor både religiøs lidenskab og kropslig ekstase trives, og hvor hjemstavn og det eksotiske i fjerne egne lever side om side.

Udstillingen er inddelt i 11 kapitler, der følger en løs kronologi. Den begynder med kapitlet TIDLIGE VÆRKER og slutter med UMALEDE BILLEDER.

Udstillingen er arrangeret af Städel Museum i Frankfurt, Louisiana og Nolde Stiftung Seebüll.
Den er blevet til med støtte fra 15. Juni Fonden og Knud Højgaards Fond.

NOLDE MED NYE ØJNE

“Nolde var, som tyskerne generelt, en opportunist. Han stilede højt, faldt dybt og følte sig forrådt af Hitler… men i mine øjne bør hans biografi og opførsel ikke forklejne hans værk. Mange kunstnere har forkerte ideer, men opnår alligevel spændende resultater.” Daniel Richter, en af de mest fremtrædende tyske malere i dag, fortæller om Nolde til Louisiana Channel.

 

TEMAER: Tidlige værker, Farvestorme, Søstykker
BIBEL- OG LEGENDEBILLEDER

Den tidlige fase i Emil Noldes produktion indledes med kunstnerens usædvanlige debut på kunstscenen med værket Bjergkæmper (1895-96). Allerede her skinner Noldes begejstring for det imaginære og det groteske igennem, og allerede her ser man betydningen af den umiddelbare naturerfaring, som det fantastiske motiv er afledt af. I 1901 besluttede Nolde sig for at slå sig ned i København og begyndte samtidig at opsøge danske kystområder. Fra denne periode stammer billeder, der viser byens kanaler malet i nedtonede farver samt en række næsten abstrakte hav- og strandlandskaber.

Disse tidlige værker er tæt forbundet med samtidig dansk malerkunst, især med Skagensmalernes billeder: Nolde koncentrerede sig om lysets atmosfæriske kvalitet og gjorde enkelte dæmpede farvetoner til bærere af billedernes stemning. I disse tidlige år orienterede han sig også mod impressionisternes billedsprog.  

Det kunstneriske gennembrud kommer med blomster- og havebillederne, som for Nolde bliver anledning til at eksperimentere med farvens potentiale. Disse motiver, som indtil i dag regnes for særlig karakteristiske for ham, kan ses i udstillingens andet kapitel FARVESTORME.

Kapitlet SØSTYKKER viser serien Efterårshav (1910), som anskueliggør, hvordan Nolde nærmer sig det abstrakte. Det vilde hav forblev et af hans foretrukne motiver livet igennem. De frådende bølger under den dramatiske himmel bliver til på øen Als. Noldes atelier er et træskur, som kunstneren byggede direkte på stranden.

Her maler Nolde også nogle af sine tidlige BIBEL- OG LEGENDEBILLEDER, som udgør udstillingens fjerde kapitel. De religiøse motiver hører til højdepunkterne i hele værket. Nolde omsætter scener fra Det gamle og Det nye Testamente, som f. eks. Gravlæggelse (1915) med lysende farver og flad farvepåføring.

EMIL NOLDE
Blumengarten: Stiefmütterchen (Blomsterhave: Stedmoderblomster), 1908
Privateje

EMIL NOLDE
Herbstmeer VII (Efterårshav VII), 1910
© Nolde Stiftung Seebüll 

EMIL NOLDE
Grablegung (Gravlæggelse), 1915
© Nolde Stiftung Seebüll 

EMIL NOLDE
Verlorenes Paradies (Det tabte paradis), 1921
© Nolde Stiftung Seebüll 

TEMAER: BERLIN - FACETTER AF EN STORBY, FASCINATION AF DET FREMMEDE & MIN HAVE FULD AF BLOMSTER

Noldes religiøse billeder efterfølges af hans iagttagelser fra Berlin. Her tilbringer han fra 1905 og frem halvdelen af året. I kapitlet BERLIN - FACETTER AF EN STORBY vises mesterværker fra den tyske ekspressionisme som På caféen (1911) eller Danserinde i rød kjole (1910), som portrætterer metropolens farverige natteliv. For første gang præsenteres disse arbejder sammen med Noldes politiske og socialkritiske malerier som f. eks. Soldater (1913) og Slagmark (1913). I Berlin begynder også Noldes interesse for ikke-europæisk formgivning og kunst. Maleriet Eksotiske figurer (feticher I) (1911) er baseret på tegninger, som Nolde udarbejder efter udstillede genstande på byens etnografiske museum.

Kapitlet FASCINATION AF DET FREMMEDE viser de værker, som bliver til under og efter en ekspedition til Ny Guinea arrangeret af det tyske rigskoloniembede. I den glødende farvepragt i Tropesol (1914) fra Nolde Stiftung Seebülls samling mærkes Noldes længsel efter en naturidyl, der er uspoleret af den vestlige civilisation.

Efter følger Noldes værker fra årene 1915-1932 i kapitlet MIN HAVE FULD AF BLOMSTER
. I denne periode koncentrerer kunstneren sig om det stof, som hans nordslesvigske hjemegn byder på: Her skildrer han havets ubændige naturkræfter og også den anlagte blomsterhave, som han i værker som Lummer aften (1930) konfronterer med det rå nordiske landskab. Desuden skaber han i stor stil varierede og farverige blomsterakvareller. 20 akvareller i tæt ophængning indtager en hel væg som et blomstertæppe.

EMIL NOLDE
Tanz II (Dans II), 1919
© Nolde Stiftung Seebüll 

EMIL NOLDE
Soldaten (Soldater), 1913
© Nolde Stiftung Seebüll 

EMIL NOLDE
Masken und Georginen (Masker og georginer), 1919
© Nolde Stiftung Seebüll 

EMIL NOLDE
Tropensonne (Tropesol), 1914
© Nolde Stiftung Seebüll

 

EMIL NOLDE
Rote und gelbe Dahlien (Røde og gule dahlia), udateret
© Nolde Stiftung Seebüll

EMIL NOLDE
Mohn (Valmue), udateret
© Nolde Stiftung Seebüll

TEMAER: TROLDMANDEN FRA NORD, Hjemstavnsbilleder,
sene værker & Umalede billeder

Kapitlet TROLDMANDEN FRA NORD skildrer at Nolde, ved siden af blomsterbillederne, i denne periode også var optaget af fantastiske motiver, som tydeligt viser den schweiziske kunstner Arnold Böcklins indflydelse; det gælder eksempelvis Havkvinde (1922). En akvarel som Dyr og kvinde (1931-1935) fra serien Fantasier hører også til gruppen af groteske motiver.

Efter Nazisternes magtovertagelse i 1933, som Nolde til fulde støttede, valgte Nolde i højere grad at benytte hjemstavns-motiver i sine malerier. Det næste kapitel HJEMSTAVNSBILLEDER samler et udvalg af disse oliemalerier. 

Nu er det landskabsbilleder, søstykker og blomstermalerier, der præger kunstnerens oeuvre. Men hans malerier falder til hans store forundring ikke i god jord, og i 1941 pålægges kunstneren et berufsverbot: Han må ikke længere hverken præsentere sine værker offentligt eller sælge dem. Alligevel fortsætter Nolde med at skabe malerier i stort format, herunder blomsterbilleder som Stor valmue (rød, rød, rød) (1942). Efter krigen genvinder Nolde ikke blot sin kunstneriske frihed, men får også den anerkendelse, som han ønskede sig så inderligt.

Kapitlet SENE VÆRKER viser værker af Nolde fra slutningen af 1940'erne, hvor kraftfulde natur- og landskabsbilleder spiller en afgørende rolle som f. eks. i Uroligt hav (1948).

Det sidste rum samler en række akvareller, der er blevet kendt under titlen UMALEDE BILLEDER. Disse usædvanlige akvareller udfærdiger Nolde under det nazistiske diktatur fra 1938. Allerede samme år begynder han at overføre udvalgte værker fra serien til lærred. Nogle af disse malerier har ikke tidligere været vist offentligt. Det gælder f. eks. Forår om efteråret (1940).

EMIL NOLDE
Tier und Weib (Dyr og kvinde), 1931-35
© Nolde Stiftung Seebüll

EMIL NOLDE
Grosser Mohn (rot, rot, rot) (Stor valmue (rød, rød, rød)) ,1942
© Nolde Stiftung Seebüll 

EMIL NOLDE
Bewegtes Meer (Uroligt hav), 1948
Kunsthalle zu Kiel

EMIL NOLDE
Frühmorgenflug (Morgenflyvetur), ml. 1938 og 1940
© Nolde Stiftung Seebüll

Emil Nolde BIOGRAFI

Hans Emil Hansen er Emil Noldes fødenavn. Han bliver født den 7. august 1867 i landsbyen Nolde nær den tysk-danske grænse. Efter grundskolen kommer han i lære som billedskærer. Parallelt hermed modtager han undervisning i tegning.

I 1892 bliver Nolde ansat som faglærer i farve- og ornamenttegning ved industri- og kunsthåndværksmuseet i St. Gallen. Da han får stor økonomisk succes med bjergpostkort, bliver det i 1897 muligt for ham at flytte til München for at forsøge sig som kunstmaler.

Frem til 1902 modtager Nolde undervisning ved private malerskoler i München, Paris og København og knytter kontakt til skandinaviske kunstnere. I 1902 gifter han sig med den danske skuespiller Ada Vilstrup og ændrer i forbindelse med brylluppet sit efternavn til Nolde efter sit fødested. I 1903 bliver hans første havebillede til. Fra 1906 og frem intensiverer han sit arbejde med dette motiv. 

I 1903 flytter ægteparret Nolde til øen Als. I 1905 begynder de regelmæssigt at tilbringe halvdelen af året i Berlin. I 1906 bliver Nolde medlem af kunstnergruppen Die Brücke – medlemskabet varer atten måneder, hvorefter han i 1908 tiltræder Berliner Secessionen, men ekskluderes herfra to år senere på grund af uoverensstemmelser med maleren Max Liebermann. Fra og med 1912 er Noldes værker kendt i hele Tyskland. Overalt kan man på udstillinger se hans billeder, der også løbende omtales i aviserne. I perioden frem til slutningen af 1920’erne indkøber 21 museer Nolde-værker til deres samlinger. Efter at Nolde og hans hustru i 1913 har deltaget i kolonimyndighedernes ”Medicinsk-demografiske Tysk-Ny Guinea-ekspedition”, dukker sydhavstemaet op i hans værk. Efter 1923 får hans værker også international bevågenhed.

I forbindelse med nazisternes magtovertagelse indledes et nyt kapitel for Noldes produktion. Både han og hans hustru hilser håbefuldt de politiske forandringer velkommen. Kunstneren søger allerede i 1933 om optagelse i det nazistisk inspirerede Kampfbund für deutsche Kultur, men afvises. Et år senere træder Nolde ind i det nazistiske Arbeits-gemeinschaft Nordschleswig (NSAN), som senere er med til at danne Nationalsozialistische Partei Nordschleswig (NSDAPN). Noldes ønske om at deltage fremgår tydeligt i talrige eksisterende breve og dokumenter fra denne tid, men på trods af dette bliver 1102 af hans værker i 1937 fjernet fra offentlige samlinger og beslaglagt. 47 af værkerne, herunder 33 malerier, vises samme år på udstillingen ’Entartete Kunst’ i München, og i 1941 ekskluderes Nolde fra Rigskammeret for de Bildende Kunster og pålægges et berufsverbot. I perioden 1938 - 1945 skaber kunstneren værkgruppen Umalede billeder.

Efter Anden Verdenskrigs afslutning tildeles Nolde utallige æresbevisninger, blandt andre grafikprisen på den XXV. biennale i Venedig. I 1956 dør Nolde 88 år gammel.

Audioguide

Få mere at vide om Emil Nolde og hans billedunivers.

 

SPROG: Dansk, Tysk og Engelsk

 

PRIS: Kr. 20

Udlejning ved indgangen til udstillingen.

DET SKER OGSÅ
ART+ AFTENER Himmel og hav! Emil Noldes ekspressive farvebrug.
DATOER: 28. AUG, 4. SEP, 18. SEP & 2. OKT 

LOUISIANA LECTURES

28. AUG: Varm og kold natur Nolde vs. Eliasson. 
17. SEP: Emil Noldes religiøse billeder.
1. OKT: ”Entartete Kunst”. Nolde og kunstpolitikken i Det Tredje Rige.

Anmeldelser

Jyllands-Posten

"Louisianas udstilling med Emil Nolde giver anledning til store principielle spørgsmål om kunstneren og kunstens rolle i samfundet."

Politiken

"Denne mere nøgterne historie om Nolde og nazisterne fotælles lige nu på Louisianas store retrospektive udstilling..."

Berlingske

"Med en stringent ophængt og klassisk, retrospektiv disponeret udstilling bestående af udsøgte værker folder Louisiana Emil Noldes liv og hans farverige billedstorme ud."

Weekendavisen

"Malerisk så overdådigt at det er vanskeligt at slippe."

Børsen

"Imponerende udstilling med nyt syn på den dansk-tyske ekspressionist og hans flirt med nazismen... Nolde bør gå lige ind hos en ny generation, der ikke tidligere har stået i kø foran hans mesterværker."

Information

"Man efterlades med indtrykket af en kunstnerisk vitalitet og originalitet, som på en række forskellige måder forekommer udfordrende og grænseoverskidende."

Kristeligt Dagblad

”Respektindgydende udstilling med Emil Nolde på Louisiana glimrer ved sin rigelighed af den dansk-tyske kunstners værker og ved den fine dækning af motiver og temaer.”

EMIL NOLDE - KATALOG, PLAKATER, BØGER, MAGASIN, POSTKORT...

KATALOG
EMIL NOLDE - LIV OG VÆRK

Kr. 398 / klubpris kr. 298
NU Kr. 298 / klubpris kr. 248

 

 

Særkatalog redigeret af Felix Krämer

Med forord af Poul Erik Tøjner og Kristen Degel og bidrag af Christian Ring, Felix Krämer, Aya Soika, Bernhard Fulda, Katharina Ferus, Franziska Leuthäusser, Caroline Dieterich, Chantal Eschenfelder, Birgitte Sahler, Felicity Grobien og Isgard Kracht. En præsentation af ca. 140 værker fra alle perioder af Noldes virke og med en række tekstbidrag der behandler modtagelsen af værket, kunstnerens selviscenesættelse og hans forhold til nazismen. Emil Noldes (1867-1956) kunst affødte højst forskellige reaktioner allerede i hans egen samtid: Mens nogle kritikere anså hans værker for at være det ”festligste, vores tid har at byde på”, følte andre sig hensat til ”torturkamre”.  Dette katalog akkompagnerer den første retrospektive udstilling i mange år, en udstilling, der kaster nyt lys over denne helt egenartede ekspressionist og hans omfattende oeuvre.

Forlag: Louisiana Museum of Modern Art/ Städel Museum, Frankfurth am Main/Prestel Verlag

Udgivet på dansk, engelsk og tysk

Sider: 296

 

Kan købes i Louisiana Butik

 

 

 

PLAKAT
HAV MED LYSVIOLET SKY, udateret

Kr. 199 / klubpris kr. 179

 

 

 

 

 

100 x 81 cm

Kan købes i Louisiana Butik

 

 

 

PLAKAT
PORTRÆT AF EN KVINDE, GUL OG GRØN, 1930

Kr. 99 kr / klubpris kr. 89

 

 

 

40 x 52,4 cm

 

Kan købes i Louisiana Butik

 

PLAKAT
DANSER I RØD KJOLE, 1910

Kr. 99 / klubpris kr. 89

 

 

 

40 x 52,4 cm

Kan købes i Louisiana Butik

 

PLAKAT
RØDE OG GULE DAHLIA, udateret

Kr. 99 / klubpris kr. 89

 

 

60 x 49,2 cm

Kan købes i Louisiana Butik

 

UDSTILLINGSPLAKAT
FRU T. MED RØD HALSKÆDE, 1930

Kr. 129 / klubpris kr. 116

 

 

 

 

62 x 85 cm

Kan købes i Louisiana Butik

 

LOUISIANA MAGASIN #40, 2014
Kr. 75

 

 

Redaktion: Michael Juul Holm og Poul Erik Tøjner (ansv.)

Udgivet af LOUISIANA MUSEUM OF MODERN ART

Artikel om EMIL NOLDE:
Af Kirsten Degel, side 38 - 56

Øvrige artikler: om Hilma Af Klint, Olafur Eliasson, Louisiana Literature 2014 mm.

På dansk

80 sider

Kan købes i Louisiana Butik

 

 

 

 

BØGER RELATERET TIL NOLDE UDSTILLINGEN

NOLDE POSTKORT