Gå til hovedindhold

Louisiana Publications

Louisiana har gennem alle år udgivet kataloger, bøger og hæfter. Med Louisiana Revy og Magasin og de øvrige publikationer, der knytter sig til museet, er Louisiana derfor også et af Danmarks største kunstforlag.

NY GUIDE TIL LOUISIANA
AF POUL ERIK TØJNER

LOUISIANA GUIDE er i turistførerens kompakte form en indføring i Louisianas historie, arkitektur, samling, udstillinger og øvrige virke. Her giver Louisianas direktør Poul Erik Tøjner et samlet overblik over danskernes yndlingsmuseum i en rigt illustreret, handy lille bog, i et format, der kan ligge i inderlommen. 

Kr. 129 / Klubpris kr. 99
Kan købes i Louisiana Butik

LOUISIANA MAGASIN

Udkommer to gange årligt. Louisiana Magasin indeholder artikler om museets aktuelle og kommende udstillinger, men også interview med kulturpersonligheder og reportager fra den globale kunst- og kulturscene. Har du Klubkort 1, Klubkort 1+1 eller Business 1+3 får du Magasinet tilsendt gratis.

Nyeste Magasin er nr. 41 med artikler om Paula Modersohn-Becker og de tre første udstillinger på Louisiana i 2015: Richard Mosse, David Hockney tegninger og Jeff Wall. Desuden om bl.a. The New York Art Book Fair og det ny Moesgaard Museum.

Kan købes i Louisiana Butik

Tidligere udgaver af Louisiana Magasin

LOUISIANA MAGASIN NR. 40
Med store baggrundsartikeler om Olafur Eliasson og Emil Nolde og en introduktion til Philip Guston. Desuden Siri Hustveds essay om stilleben-genrens styrke "Spøgelser omkring Bordet".

LOUISIANA MAGASIN NR. 39
Med fokus på udstillingen Jorn & Pollock: Revolutionære Veje, om Arktis, Joseph Beuys On Paper, banebrydende Hilma Af klint og Arabisk kunst, kultur og nye identiteter.

LOUISIANA MAGASIN NR. 38

Om Yoko Onos kunst, Edvard Munchs berømte skrig og den hvideste plet på landkortet: Arktis. Uddrag fra svenske Johannes Anyurus En storm kom fra paradiset og portræt af Danmarks repræsentant på dette års Venedig Biennale, billedkunstneren Jesper Just

LOUISIANA MAGASIN NR. 37
Fokus på Anri Salas videoværk 1395 dage uden rødt. Om den aktuelle udstilling Selvportræt og foromtale af kommende udstillinger: Pop Art Design, Andy Warhols Tidlige Tegninger og Tara Donovan i serien Louisiana Contemporary.

LOUISIANA MAGASIN NR. 36
Om Ny Nordisk arkitektur og Louisiana c/o Venedig, Gehl Architects. Artikler om sommerens visning af Nyerhvervelser og Kienholz' Five Car Stud samt foromtale af efterårets Selvportræt udstilling.

LOUISIANA MAGASIN NR. 35
Artikler relateret til Avantgardens Kvinder, Ai Weiwei, Andreas Gursky, Ellsworth Kelly, Yael Bartana og Vija Celmins. Rapporter fra Pacific standard time udstillingerne i Los Angeles og Istanbul-Biennale. Fokus på Dayanita Singh.

LOUISIANA MAGASIN NR. 34
"Livet er altid i fare" - interview med Ai Weiwei. Stort tema om LIVING udstillingen og interview med den japanske arkitekt Sou Fujimoto. Poul Erik Tøjners tale fra topmødet i Davos. Samt Klee og Cobra, Albers på papir og Hockney på iPad.

UDSTILLINGSKATALOGER

EMIL NOLDE - LIV OG VÆRK
Kr. 398 / klubpris kr. 298
NU: Kr. 298 / klubpris kr. 248

 

 

 

Særkatalog redigeret af Felix Krämer.

Med forord af Poul Erik Tøjner og Kristen Degel og bidrag af Christian Ring, Felix Krämer, Aya Soika, Bernhard Fulda, Katharina Ferus, Franziska Leuthäusser, Caroline Dieterich, Chantal Eschenfelder, Birgitte Sahler, Felicity Grobien og Isgard Kracht. En præsentation af ca. 140 værker fra alle perioder af Noldes virke og med en række tekstbidrag der behandler modtagelsen af værket, kunstnerens selviscenesættelse og hans forhold til nazismen. Emil Noldes (1867-1956) kunst affødte højst forskellige reaktioner allerede i hans egen samtid: Mens nogle kritikere anså hans værker for at være det ”festligste, vores tid har at byde på”, følte andre sig hensat til ”torturkamre”.  Dette katalog akkompagnerer den første retrospektive udstilling i mange år, en udstilling, der kaster nyt lys over denne helt egenartede ekspressionist og hans omfattende oeuvre.

 

Udgivet af Louisiana Museum of Modern Art/ Städel Museum, Frankfurth am Main/Prestel Verlag.

296 sider, rigt illustreret

Udgivet på dansk, engelsk og tysk

 

Købes i Louisiana Butik

 

 

JORN & POLLOCK. REVOLUTIONÆRE VEJE
Kr. 348 / klubpris kr. 248 

 

 

Særkatalog redigeret af Michael Juul Holm og Anders Kold.

Både Jackson Pollock og Asger Jorn er repræsenteret i samlingen på Louisiana og begge står centralt i museets historie. Deres store forskelle ufortalt havde de to kunstnere en fælles drift efter at overskride de allerede givne normer for, hvad maleriet, og i videre forstand kunsten, kunne. Deraf undertitlen på udstillingen og dette katalog. Begge malere var optaget af deres tid, men på meget forskellig vis. Selvom de efter al sandsynlighed aldrig mødtes, og Pollock formentlig ikke kendte til Jorn overhovedet, er der alligevel en række træk, der går igen i de to kunstneres værker, og man bliver klogere på både Pollock og Jorn ved at se dem sammen.

 

Med bidrag af Anders Kold, Jeremy Lewison, Courtney Martin og Axel Heil sættes de to kunstnere sammen i en meget ambitiøs udstilling og tilhørende katalog, og man kan se, hvordan de ligger både fjernere og meget mere nær, end man har kunnet se i deres samtid i henholdsvis USA og Europa.

 

Louisiana Museum of Modern Art, 2013

198 sider. Rigt illustreret

Udgivet på dansk og engelsk

English Catalogue: Jorn & Pollock - Revolutionary Roads

 

Kan købes i Louisiana Butik

 

DET ARABISKE NU 
Kr. 225 / klubpris kr. 175

 

 

Særkatalog med bidrag af: William J. R. Curtis, Kaelen Wilson-Goldie, Ala al-Hamarneh, Boris Brorman Jensen, Mette Marie Kallehauge, Jacob Skovgaard og Hanna Ziadeh samt statements fra bl.a. Jean Nouvel, X-Architects, Henning Larsen og Bahia Shehab.

 

Den arabiske verden tæller 24 lande, der bindes sammen af det fælles hovedsprog arabisk, men som ellers rummer store forskelle og mange undtagelser. Der praktiseres andre religioner end Islam, som i sig selv praktiseres på mangfoldige måder; der findes andre landskaber end ørkenen og andre sprog end det arabiske. Alligevel kan man pege på nogle fællestræk, der har overlevet fra før til nu, og som gør, at vi kan tale om en særlig kultur.

 

Louisiana ønsker med udstillingen Det Arabiske Nu og denne bog at vise arkitekturen i dens indfældethed i verden og samfund; mellem politik og kunst, om man vil.

Louisiana Museum of Modern Art, 2014

245 sider. Rigt illustreret

Udgivet på dansk og engelsk

English Catalogue: Contemporary Arab 

 

Kan købes i Louisiana Butik

 

NEW NORDIC
ARKITEKTUR & IDENTITET

Kr. 198 / klubpris kr. 148

 

 

 

Særkatalog redigeret af Kjeld Kjeldsen, Jeanne Rank Schelde, Michael Asgaard og Michael Juul Holm.
I denne bog sættes der fokus på en lang række nyere nordiske tegnestuer, som for eksempel Snøhetta, Jarmund/Vignæs, Lassila Hirvialmmi, Johan Celsing, Lundgaard & Tranberg, Bjarke Ingels Group, Studio Granda blandt mange andre samt byrumsarkitekterne Gehl Architects og SLA. Nye nordiske tegnestuer, der på den ene sider tager afsæt i traditionen fra det 20. århundredes store mestre i den nordiske arkitektur, men som samtidig revitaliserer denne tradition i en arkitektur, der bruger specifikke geografiske kvaliteter på nye måder.

 

Fælles for den nye nordiske arkitektur er et humanistisk fundament, hvori man finder en forening af social holdning, ressourcebevidsthed og traditionel byggeskik, der peger mod et nyt højdepunkt i vor tids arkitektur.

Louisiana Museum of Modern Art, 2012

216 sider. Rigt illustreret

Udgivet på dansk og engelsk

English Catalogue: New Nordic – architecture and identity

 

Kan købes i Louisiana Butik

 

FOR THE PRIVILEGED FEW
Kr  348 / klubpris kr. 248

 

 

 

Særkatalog af Kjeld von Folsach.

Denne bog med undertitlen ISLAMIC MINIATURE PAINTING FROM THE DAVID COLLECTION præsenterer 132 værker med, i bred forstand, islamiske miniaturer fra Davids Samling. Værkerne stammer fra en periode på over 650 år, fra ca. 1200 til 1850, og et geografisk område fra Egypten over Irak, Tyrkiet til det centrale Asien, Iran og Indien. Bogen er gennemillustreret med store reproduktioner af værkerne opdelt i fire tidsperioder, og disse reproduktioner er ledsagede af en introduktion af Kjeld von Folsach, en udvalgt bibliografi, et kort over den islamiske verden og en oversigt over islamiske dynastier.

 

Louisiana Museum of Modern Art, 2007

235 sider. Rigt illustreret

Udgivet på dansk og engelsk (dansk version udsolgt)

 

Kan købes i Louisiana Butik

 

KIENHOLZ / FIVE CAR STUD
Kr. 348 / klubpris kr. 298

 

 

Særkatalog redigeret af Michael Juul Holm. Med essays af Roberto Ohrt og Thomas McEvilley og et interview med Paul McCarthy. I Kienholz’ skrækindjagende installation i naturlig størrelse fra 1972 vises en chokerende scene med en gruppe hvide ”hævnere”, der lyncher en afro-amerikansk mand i lyset fra deres bilers forlygter. Dette værk er udover at være en påtrængende påmindelse om et skamfuldt kapitel i historien også et stærkt udsagn om ren ondskab.

 

Ud over at sætte Kienholz’ værk i en kunsthistorisk og nutidig samfundsmæssig kontekst, undersøger denne bog reaktionerne på det voldsomme kunstværk, som de forekom i 1972, og som de forekommer i dag, hvor kunstværket er udstillet igen efter i mange år at have befundet sig i en privatsamling i Japan.

 

Louisiana Museum of Modern Art, 2011

127 sider. Rigt illustreret

Udgivet på engelsk

 

Kan købes i Louisiana Butik

 

RICHARD AVEDON PHOTOGRAPHS 1946-2004
Kr. 395 / klubpris kr. 345

 

Udgivet i anledning af den første store retrospektive udstilling over en af det tyvende århundredes mest feterede fotografer, Richard Avedon. Med essays af Judith Thurman, Jeffrey Frankel, Geoff Dyer, Christoph Ribbat, Michael Juul Holm, Rune Gade og udstillingens kurator Helle Crenzien udforsker bogen, hvordan Avedon gør ting synlige – og samtidig gør os bedre til at se, som Poul Erik Tøjner skriver i sit forord.

 

Louisiana Museum of Modern Art, 2007

192 sider. Bogen er i storformat og indeholder 128 reproduktioner

Udgivet på engelsk

 

Kan købes i Louisiana Butik

 

 

 

LIVING
Kr. 198 / klubpris kr. 148

 

 

 

Redigeret af Michael Juul Holm, Kjeld Kjeldsen, Mette Marie Kallehauge, Benedicte Brocks og Jeanne Rank.

Med bidrag af blandt andre Mark Vacher, Peter Sloterdijk Yann Moulier Boutang og Joseph Grima undersøges i dette katalog til den tredje Louisiana-udstilling om Arkitekturens Grænser, arkitektur fra en antropologisk vinkel, hvordan arkitektur udtrykker både civilisatorisk formåen og kulturel identitet. Det er et katalog om liv og boformer i dag i feltet mellem arkitektur, kunst og videnskab.

Blandt de mange inkluderede arkitekter og kunstnere er i tilfældig rækkefølge: Arne Quinze, Gregory Crewdson, Tham & Videgård, Sou Fujimoto Architects, Love Enqvist, Thomas Schütte, BIG/Bjarke Ingels Group, Atelier Bow-Wow, Aneta Grezeszykowska & Jan Smaga, Aurore Valade, Morten Søndergaard, Marjetica Potrč, Rintala Eggertsson Architects, T.A.M.A. , Ben Goldhoorn og Nikolaus Hirsch & Michel Müller.

Louisiana Museum of Modern Art, 2011

212 sider

Udgivet på dansk og engelsk

English Catalogue: Living 

 

Kan købes i Louisiana Butik

 

ROY LICHENSTEIN - ALL ABOUT ART
Kr. 298 / klubpris kr. 225

 

 

 

Særkatalog redigeret af Michael Juul Holm, Poul Erik Tøjner og Martin Caiger-Smith.

Roy Lichtenstein stræbte, med referencer i kunsthistorien og i den amerikanske populærkultur, efter et stærk, tydeligt billede som folk umiddelbart kan genkende. Men en væsentlig pointe i Lichtensteins værk er samtidig, at det moderne menneske nødvendigvis må lære at kende forskel på billedet af virkeligheden og virkeligheden selv, som direktør Poul Erik Tøjner skriver i forordet til dette katalog.

 

Med bidrag af blandt andre Michael Lobel, Jack Cowart, Avis Berman og det sidste interview med Lichtenstein af David Sylvester, er det netop Lichtensteins fascination af billedet som billede, der er dette katalogs omdrejningspunkt.

Louisiana Museum of Modern Art, 2003

142 sider. Rigt illustreret

Udgivet på engelsk/spansk

 

Kan købes i Louisiana Butik

FROM SILVERPOINT TO SILVERSCREEN. ANDY WARHOL - 1950s DRAWINGS
Kr. 398 / klubpris kr. 328

 

 

 

Redigeret af Daniel Blau.

Denne bog bygger på Daniel Blaus fund af 250 hidtil ukendte tidlige tegninger af Andy Warhol. Med bidrag af blandt andre Vincent Freemont, Sydney Picasso, James Hofmaier og Daniel Blau selv undersøges sammenhængen mellem disse tidlige tegninger og Warhols senere værk - en sammenhæng, der står meget tydelig frem i den altid eksperimenterende, altid innovative streg.

 

Louisiana Museum of Modern Art, 2013

278 sider. Rigt illustreret

Udgivet på engelsk/tysk

 

Kan købes i Louisiana Butik

 

LOUISIANA REVY

Louisiana Revy er udkommet som en kombineret katalog- og tidsskriftsserie siden 1960. Udsendes nu to gange årligt og fungerer som katalog til to af museets store udstillinger, typisk forår og efterår. Har du Klubkort 1, Klubkort 1+1 eller Business 1+3 får du Revyen tilsendt gratis.

Seneste Revy (55. årgang, nr. 1, august 2014) er knyttet til udstillingen Olafur Eliasson - Riverbed. Indeholder bidrag af Marie Laurberg. Redigeret af Michael Juul Holm og Anna Engberg.

Kan købes i Louisiana Butik

Tidligere udgaver af Louisiana Revy

LOUISIANA REVY
HILMA AF KLINT
ABSTRAKT PIONER
Kr. 148 / klubpris kr. 133

 

 

Louisiana Revy, 53. årgang, nr. 2, februar 2014

Redigeret af Michael Juul Holm og Tine Colstrup. Med bidrag af Iris Müller-Westermann, Tine Colstrup og Lars Bang Larsen. Forord af Poul Erik Tøjner.

Med bidrag af Iris Müller-Westermann, Tine Colstrup og Lars Bang Larsen knytter dette katalog sig til udstillingen om Hilma af KlintHilma af Klint (1862-1944) er en fabelagtig billedmager – med en fantastisk historie. Under påvirkning af okkulte og spirituelle strømninger i sin samtid skabte hun gådefulde, farvestærke og symbolladede værker. Hilma af Klints non-figurative værker er på forkant med udviklingen af det abstrakte maleri. Kataloget præsenterer en række centrale værker i Hilma af Klints enorme produktion og giver både en grundig introduktion til Hilma af Klint og en diskussion af hendes værk.

Louisiana Museum of Modern Art, 2014

95 sider. Rigt illustreret

Udgivet på dansk 

 

Kan købes i Louisiana Butik

 

 

LOUISIANA REVY
ARKTIS
Kr. 148 / klubpris kr. 133

 

Louisiana Revy, 54. årgang, nr. 1, september 2013

Redigeret af Michael Juul Holm, Mathias Ussing Seeberg og Poul Erik Tøjner.

Med udstillingen ARKTIS og den tilhørende Louisiana Revy behandles området omkring Nordpolen set med den udefrakommendes øjne. De forskellige bidrag af Minik Rosing, Poul Erik Tøjner, Christopher Jacob Ries, Monica Kristensen, Mathias Ussing Seeberg, Geoff Dyer, Sara Wheeler, Evgenia Arbugaeva, Robert Mcghee og Peter Davidson viser fascinationen ved og den gradvise ændring af forestillingen om det yderste nord.

Kunstværker – fra Caspar David Friedrich til Sigmar Polke, Pia Arke og Gerhard Richter m. fl. – ekspeditionshistorier og moderne videnskab viser, hvorledes ”vores forståelse af Arktis er et sindbillede mere end en sandhed og fortæller lige så meget om vores egen kultur som om de nordlige egne”, som Poul Erik Tøjner skriver i et af sine bidrag til revyen.

Louisiana Museum of Modern Art, 2013

128 sider. Rigt illustreret

Udgivet på dansk og engelsk

English Catalogue: Arctic kr. 199 / Klubpris kr. 179

 

Kan købes i Louisiana Butik

 

LOUISIANA REVY
POP ART DESIGN
Kr. 148 / klubpris kr. 133

 

 

Louisiana Revy, 53. årgang, nr. 2, februar 2013

Redigeret af Michael Juul Holm. Med bidrag af Mathias Schwartz-Clauss, Anders Kold, Kjeld Kjeldsen og Poul Erik Tøjner.

Med værker af Warhol, Lichtenstein, Eames, Rauschenberg, Panton og mange flere vises i dette katalog tematisk hvordan Pop-kunsten i dens periode fra 1955-72 rummer mangeartede og forskelligartede udtryk med dobbeltidentitet mellem kunst og design. Pop provokerer ved at tage fat i velkendte, let forståelige motiver, forholde sig til hverdagen og de nære omgivelser og udviske grænserne mellem højt og lavt, mellem det ægte og det kunstige. Derfor bryder Pop igennem som æstetisk aha-oplevelse for en stor gruppe mennesker.

Louisiana Museum of Modern Art, 2013

127 sider

 

Kan købes i Louisiana Butik

 

 

LOUISIANA REVY
SELVPORTRÆT
Kr. 148 / klubpris kr. 133

 

 

Louisiana Revy, 53. årgang, nr. 1, september 2012

Redigeret af Michael Juul Holm, Jeanne Rank Schelde og Helle Crenzien.

Med bidrag af Helle Crenzien, Eleanor Nairne, Finn Skårderud, Liz Rideal og Marco Pierini undersøges selvportrættet i 150 kunstværker på tværs af de sidste 100 år frem til i dag. Selvportrættet har som genre gennemløbet en dramatisk udvikling, og ofte vidner den ikke alene om kunstnerens forestillinger om egen identitet, men bliver nok så meget partielle tidsbilleder på, hvordan vi grundlæggende ser os selv som mennesker, som Poul Erik Tøjner skriver i forordet til denne revy.

Louisiana Museum of Modern Art, 2012

Udgivet på dansk og engelsk

English Catalogue: Self-Portrait kr. 199 / Klubpris kr. 179

 

 

Kan købes i Louisiana Butik

 

 

LOUISIANA REVY
AVANTGARDENS
KVINDER 1920-1940
Kr. 148 / klubpris kr. 133

 

 

 

 

Louisiana Revy, 52. årgang, nr. 2, februar 2012

Redigeret af Michael Juul Holm, Kirsten Degel, Mette Marcus og Jeanne Rank.

Kunsthistorien har traditionelt set været mandsdomineret, men bliver genskrevet disse år, så kendskabet til nogle af de betydningsfulde kvindelige kunstnere kan udfoldes. I denne Louisiana Revy behandles otte kvindelige avantgarde kunstnere, der var banebrydende på hver deres måde: Sophie Taeuber-Arp , Claude Cahun, Sonia Delaunay, Germaine Dulac, Florence Henri, Hannah Höch, Katarzyna Kobro, Dora Maar.

Med bidrag af Mette Marcus, Kirsten Degel og Ruth Hemus beskrives ikke bare kunstnernes biografier, der gives også en tematisk gennemgang af deres værk og ambition med fokusområderne: Farvekompositioner, Rumlige konstruktioner, Andre regler, Nye identiteter og En anden virkelighed.

Louisiana Museum of Modern Art, 2012

Udgivet på dansk og engelsk

English Catalogue: Women of the Avant-garde1920-1940  kr. 199 / klubpris kr. 179

 

Kan købes i Louisiana Butik 

 

 

LOUISIANA REVY
KLEE & COBRA
Kr. 148 / klubpris kr. 133

 

Louisiana Revy, 52. årgang, nr. 1, september 2011

Redigeret af Michael Juul Holm og Kirsten Degel

Bidrag af Michael Baumgartner, Hanne Lundgren Nielsen, Katja Weitering og Kirsten Degel. Forord af Poul Erik Tøjner.

En af de største inspirationskilder for Paul Klee var hans opdagelse af den ekspressive vitalitet hos børn og i hans egen barndoms kreativitet. I Klees fodspor opdagede Cobra-gruppen i efterkrigstiden ligeledes børnenes motivverden som en kilde til inspiration. Denne revy til udstillingen Klee & Cobra sætter fokus på Cobra-gruppens reception af Klee, idet den i fem temaer viser både dialog og konfrontation mellem de udbrudslignende arbejder af Cobra og den fascinerende vildskab i Klees eget univers.

Louisiana Museum of Modern Art, 2011

127 sider

 

Kan købes i Louisiana Butik 

 

 

LOUISIANA LIBRARY

LOUISIANA LIBRARY er en bogserie om den moderne kunsts historie med udgangspunkt i Louisianas Samling. Til dato er der udkommet tre titler i serien, den første om museets skulpturpark, skrevet af museumsinspektør Helle Crenzien, den anden om Asger Jorn, forfattet af Helle Brøns, magister i Kunsthistorie fra Århus Universitet. Seneste udgivelse, i 2014, er værket om et meget vigtigt kapitel i Louisianas Samling, nemlig den tyske kunst fra efterkrigstiden.

TYSK KUNST
I SAMLINGEN

Professor Siegfried Gohr skriver om udvalgte værker – og kunstnere – fra museets store samling af tysk kunst i serien Louisiana Library

ASGER JORN

Magister i kunsthistorie Helle Brøns giver et indblik i Asger Jorns komplekse billedverden i denne bog i serien Louisiana Library

LOUISIANAS
SKULPTURPARK 

I serien Louisiana Library fortæller museumsinspektør Helle Crenzien historien om parken, dens værker og markante kunstnere 

Flere louisiana bøger

FÅ FINGRENE I KUNSTEN
Kr. 99 / klubpris kr. 89

 

 

 

Få fingrene i kunsten med seks sjove og nemme gør-det-selv-værksteder fra LOUISIANAS BØRNEHUS.

Værkstederne tager udgangspunkt i Louisianaværker af blandt andre Asger Jorn, Alexander Calder, Yves Klein og David Hockney. Idé og tekst af Signe Oslev og Louise Hauerberg i samarbejde med Charlotte Vejlø, Lisbeth van Deurs og Karen Bjerresgaard.

Louisiana Museum of Modern Art, 2013

Udgivet på dansk

 

Kan købes i Louisiana Butik

 

 

 

POUL KJÆRHOLM - MØBELARKITEKT
Kr. 348 / klubpris kr. 298

 

 

Redigeret af Michael Juul Holm og Michael Sheridan. Essays af Lise Mortensen, Michael Sheridan og Poul Erik Tøjner. Flere af arkitekten og designeren Poul Kjærholms møbler har allerede gennem et halvt århundrede stået som moderne ikoner, men i de senere år har hans arbejde også opnået kultstatus blandt en yngre generation af designere og design-aficionados. Denne monografi præsenterer Kjærholms arbejde, og fortæller om baggrunden for hans tekniske og æstetiske valg. Syv kortere essays af den amerikanske arkitekt og Kjærholm-ekspert Michael Sheridan, flere hundrede billeder. Bogen er den mest vidtspændende præsentation af Kjærholms værk til dato

Louisiana Museum of Modern Art, 2006 

224 sider. 200 farvefotos og 160 duotone-optagelser

 

 

Kan købes i Louisiana Butik

 

 

 

 

RICHARD AVEDON PHOTOGRAPHS 1946-2004

Kr. 398 / klubpris kr. 395

 

 

 

Udgivet i anledning af den første store retrospektive udstilling over en af det tyvende århundredes mest feterede fotografer, Richard Avedon. Med essays af Judith Thurman, Jeffrey Frankel, Geoff Dyer, Christoph Ribbat, Michael Juul Holm, Rune Gade og udstillingens kurator Helle Crenzien udforsker bogen, hvordan Avedon gør ting synlige – og samtidig gør os bedre til at se, som Poul Erik Tøjner skriver i sit forord.

Louisiana Museum of Modern Art, 2007

192 sider. Bogen er i storformat og indeholder 128 reproduktioner

Udgivet på engelsk

 

 

Kan købes i Louisiana Butik