Gå til hovedindhold

Undervisningsmaterialer

Her finder du Louisiana Learning undervisningsmateriale fra Louisiana Samling og tidligere udstillinger. Du er velkommen til at downloade det og bruge det i din undervisning.

Kontakt:
Vi hører gerne fra jer. Send ris, ros og gode ideer til learning@louisiana.dk eller del dine erfaringer med os og andre på vores facebookside Louisiana Learning.

ASGER JORN & SAMLINGEN

Jorn er en central figur i kunsthistorien, og med tematisk og æstetisk rige værker er han en oplagt indgang til læring om den moderne kunst

SAMTIDSKUNST

Læring om vor tids kunst er en af hjørnestenene hos Learning. Se eksempler på materiale her og i kunstnerarkivet

LOUISIANA SKULPTURPARK

I parken findes over 50 skulpturer der på forskellig vis griber ind i landskabet, kunsthistorien og vores opfattelser af verden

LOUISIANAS ARKITEKTUR OG SAMLING

Undervisning om museets arkitetur og bygningernes sammenspil med naturen og kunstsamlingen

KROPPENS SPROG

Forståelser og fremstillinger af kroppen som form, udtryk og identitet set gennem den moderne kunst i Louisianas samling


LOUISIANAS SAMLING

Undervisningssite
KUNST OG STEDER

Hvad gør kunsten ved stedet? Og hvad gør stedet ved kunsten? Kunsteder.dk er et undervisningssite, hvor gymnasielærere og elever kan finde viden og inspiration til at beskæftige sig med kunst og dens kontekst som en del af undervisningen i både billedkunst, dansk, medier, drama, historie og samfundsfag, samt i tværfaglige forløb.

KUNSTEDER.DK

Tal R: Adieu Interessant (silver), 2005-2008. Erhvervet med midler fra Beckett-Fonden.

Samtidskunst og den kunsteriske proces

Louisiana har i samarbejde med DR Undervisning udarbejdet et digitalt undervisningsmateriale, som tager fat på en håndfuld samtidskunstneres forskelligartede kunstneriske processer. I materialet kan du gennem filmklip og tekst kigge 10 samtidskunstnere over skulderen. 

SE MATERIALET HER

Henry Heerup

Maleri, skulptur og assemblager af alskens materialer - en indføring i den moderne danske kunstners fantasifulde univers

Alberto Giacometti

Den schweiziske kunstners skulpturer af menneske-kroppen som omdrejningspunkt for læring om det at være til i verden

TYSK KUNST

Få et indblik i efterkrigstidens tyske kunstnere, der med et historie-bevidst afsæt arbejder med feltet mellem figuration og abstraktion

Stedsbestemt kunst

Vejledningen handler om kunst skabt til specifikke lokaliteter - til Louisianas Skulptur-park, til Søhaven og inde på museet

Fotografi

En uomgængelig del af vores moderne liv. I vejledningen her introduceres kunstens tilgange til fotografimediet - fra det dokumentariske til det iscenesatte 

Videokunst

Undervisnings-materiale med udgangspunkt i Louisianas Samling af videokunst med fokus på mediets formsprog, fortælle-teknik og æstetik

Sip My Ocean 

Videokunst er billedkunst der udfolder sig i tid, og vejledningen handler om dette nye kunst-medie med eksempler fra Sip My Ocean udstillingen

Minimalisme

Undervisnings-tilgange til 60'ernes banebrydende kunstretning - minimalismen, med udgangspunkt i skuptur og installation

Kontruktiv-
isme

Russsisk, europæisk og dansk moderne abstrakt kunst i Louisianas samling - en indføring i former, flader, farver og geometri

Superflex 

Kunstnergruppen Superflex står bag det usædvanlige videoværk Flooded McDonald's, som er en del af Louisianas samling.

Tidligere udstillinger  Alfabetisk orden

Andreas Gursky

Den tyske billedkunstner Andreas Gursky (f. 1955) er en af tidens mest toneangivende fotografer...

13. januar - 13. maj 2012

 Han har de sidste mere end tyve år skabt enestående fotografier, som matcher kunstens store komponerede malerier. 

Mine billeder er altid fortolkninger af steder
                                                                
Andreas Gursky


Fotografierne ligner gengivelser af fundne, eksotiske eller overbefolkede steder, hvor de gigantiske fotografier besidder en sjælden detaljerigdom og skarphed på hele motivet. Denne næsten vanvittige kompleksitet er omvendt også den, der gør, at vores øjne skal på arbejde i helt gammeldags forstand for overhovedet at få overblik over det vi ser. Gursky forfører os til at tro, at vi med de teknisk perfekte fotografier er kommet helt tæt på det virkelige. Men således forholder det sig ikke nødvendigvis. De fleste af billederne er ikke et produkt af noget, som nogen har set. Ikke engang kameraets øje. For nogle gange bygger Gursky ligefrem sine billeder op i computeren af de fotografiske optagelser, han har skudt, gerne fra et højt eller en helikopter. Andre gange bruger han computeren til at styre farver og retouchere med, men selve det færdige billede vokser ud af timers arbejde med at flette de mange enkeltbilleder sammen til ét billede.

I undervisningen går vi sammen på opdagelse i et udvalg af de store værker og deres motiviske steder og fortællinger. Vi taler om fotografiets væsen, dets karakteristika, og diskuterer Gurskys flirt med fotografiet som sandhedsvidne. Der vil være mulighed for at inddrage værker fra Louisianas samling eller fra museets andre aktuelle særudstillinger.  

Udstillingen viser 45 af kunstnerens mega fotografier samt omkring 26 mindre fotografier, og spænder således over hele Gurskys produktion frem til de allernyeste fotografier. Vi har således mulighed for at at følge billedernes forvandlinger gennem mere end to årtier.

Anselm Kiefer

Anselm Kiefers kunst rummer både skudhuller og bombefly – men også roser, stilhed og poesi.

10. september 2010 – 9. januar 2011

ARKTIS

Udstillingen folder en mange-facetteret fortælling om Det Kolde Nord ud og undersøger den helt særlige magnetiske tiltrækning, som er forbundet med...

26. september 2013 - 2. februar 2014 

... dette sted, både som fysisk lokalitet og som metafor for det sublime.

Arktis er kommet ekstra meget i søgelyset i de seneste år. De omfattende klimaforandringer, der præger landskabet længst mod nord, har skabt en øget bevågenhed og interesse for området, som spænder på tværs af videnskab, geopolitik, kunst, litteratur og kulturhistorie.

Udstillingen folder en mange-facetteret fortælling om Det Kolde Nord ud og undersøger den helt særlige magnetiske tiltrækning, som er forbundet med dette sted, både som fysisk lokalitet og som metafor for det sublime. I en spektakulær og storformat-visualisering fører udstillingen os gennem rejserne og ekspeditionerne, teorierne, kortlægningerne og kunstnernes fortolkninger i et forsøg på at nå frem til, hvad Arktis egentlig er.

Samtidskunsten spiller en væsentlig rolle i udstillingen. Interessen for det arktiske, som optog kunstnerne i romantikken, er tilbage, større end nogensinde.  

1-TIMES FORLØB med skitsetegning i udstillingen.

2-TIMERS FORLØB vælg mellem værkstedsbesøg indledt med besøg på udstillingen eller undervisning med bl.a. skitsetegning foran værkerne.

Avantgardens Kvinder 1920-1940

De otte kvindelige kunstnere, som præsenteres på udstillingen Avantgardens Kvinder på Louisiana, har alle haft en væsentlig rolle som...

14. februar - 28. maj 2012

... avantgardistiske kunstnere i Europas mellemkrigsår.

Bland kortene / forvir begreberne. Mand? Kvinde? Det afhænger af tilfældet. Neutral er det eneste, der altid vil passe mig. Hvis der i vores sprog fandtes et sådant pronomen ville man ikke observere denne flydende sindstilstand hos mig. 
                      
Claude Cahun i sin anti-autobiografi Aveux non avenus (”Ubekendelser) fra 1930

De otte kvindelige kunstnere, som præsenteres på udstillingen Avantgardens Kvinder på Louisianahar alle haft en væsentlig rolle som avantgardistiske kunstnere i Europas mellemkrigsår. Hver enkelt har bidraget til at forny og udvide kunstbegrebet på internationalt plan i 1920- og ’30erne. Claude Cahun, som citeres ovenfor, havde særligt fokus på identitet(er) og arbejdede selv under pseudonym. Andre kastede sig over nye og modige eksperimenter med farver og deres iboende evne til at skabe rum. 

Udstillingens otte kvindelige kunstnere er: 
Sophie Taeuber-Arp (1889-1943), Sonia Delaunay (1885-1979), Hannah Höch (1889-1978), Florence Henri (1893-1982), Claude Cahun (1894-1954), Dora Maar (1907-1997), Katarzyna Kobro (1898-1951) og Germaine Dulac (1882-1942)

I undervisningen folder vi nogle af disse kvinders værk og liv ud, både individuelt og som et netværk, med relationer og ligheder kunstnerne imellem. I byer som Berlin, Paris, Zürich og Warszawa var der mulighed for at netværke, indgå i kunstnerkredse, udstille med ligesindede og uddanne sig, om end de fleste akademier endnu ikke var åbne for kvinder på dette tidspunkt, men flere uddannede sig inden for kunsthåndværk. Avantgardens kvinder var med til at omdefinere kunsten, og udfordrede samtidig også forestillingerne om, hvad kvinder kan, skal og må.

Avantgardens Kvinder rummer ca. 200 værker, alt fra maleri, fotografi og collage over film og skulptur til tekstiler, et dukketeater og en bar-konstruktion, som du kan gå ind i. På udstillingen finder du værker inden for dadaisme, konstruktivisme og surrealisme.

I værkstedet: 
For indskoling + mellemtrin 
Vi arbejder med fotocollager, hvor eleverne med udgangspunkt i et selvportræt under titlen ”Mit hemmelige jeg”, skal forsøge at vise en anden side af dem selv. NB! Til dette værksted skal hver elev have et billede med af sig selv (ansigt: ca. 7 cm i højden, s/h eller farve). Det skal være en kopi som vi kan klippe i.

Til udskoling
Vi arbejder med fotografi, hvor eleverne iscenesætter sig selv inspireret af Claude Cahuns Selvportræt (som vægtløfter). Emnet er køn og hvilke forventninger der ligger til henholdsvis kvinder og mænd (piger og drenge) i dag. Eleverne arbejder i grupper på 4-5 stk. Værkstedet har et absolut max på 28 elever.

Farven i Kunsten

Med et sandt overflødighedshorn af værker – fra Matisse, Van Gogh og Derain til Richter, Sam Francis, Yves Klein og Kusama – havde udstillingen fokus på farvens rolle og betydning for kunstnerne og den moderne kunsts udvikling.

5. februar – 13. juni 2010
  

Fremtidens arkitektur er grøn!

Fokus på æstetiske og teknologiske nybrud i den bæredygtige arkitektur. Nye opfindelser, intelligente materialer og arkitektoniske teknikker blev præsenteret i temaerne Byen, Klima & Komfort og Stofskifte.

29. maj – 18. december 2009Mød arkitekterne, der tager udfordringer og tænker nye løsninger på de problemer, vi står overfor: klimaforandringer, forurening, mangel på ressourcer, befolkningstilvækst.
Udfordringer, der kan virke overvældende når de dag efter dag optræder med endnu en dyster overskrift i medierne. Et afgørende sted at starte, når man skal løse disse udfordringer, er at skabe bæredygtige byer og boliger.

Udstillingen rejser diskussioner omkring den nyeste teknologi, livsformer, økonomisk vækst, naturen som vilkår og inspirationskilde. ”Fremtidens arkitektur er grøn!” undersøger, hvad det vil sige at bygge grønt fra den store til den lille skala – fra byen over boligen og ned til i de enkelte materialer. 

Grøn arkitektur kaldes også bæredygtig arkitektur. Et komplekst begreb, der går i mange retninger – fra genbrug, vedvarende energi, livskvalitet og temperatur.

Den spanske tegnestue Ecosistema Urbano arbejder med at skabe et sundere liv i byerne. På udstillingen opfordrer de alle til at bidrage med ideer og visioner for fremtidens grønne byrum. Deltag i debatten på deres blog: ecosistemaurbano.org

Hilma af Klint

Hvorfor insisterede Hilma af Klint på, at hendes værker først måtte offentliggøres tyve år efter hendes død? 

7. marts 2014 - 6. juli 2014

Start foråret i et hidtil uset univers af former, farver og symboler og vurdér selv, om ikke tiden er moden til at tage imod hendes værker nu? Svenske Hilma af Klint har hidtil ikke optaget meget plads i kunsthistorien, men med et billedunivers, der er visuelt stærkt, farveeksperimenterende og symbolrigt, kan hun i dag indskrives som én af den abstrakte kunsts pionerer. 

Hun er banebrydende for den kunst, som vender sig væk fra gengivelsen af den synlige verden. Hilma af Klint kæder indre erfaring og symbolsprog sammen i abstrakte malerier, som aldrig blev vist offentligt i hendes levetid, hvor hun udelukkende udstillede sine figurative billeder. Det drejer sig for hende om at skabe billeder, der visualiserer energier og sammenhæng, som vi ikke kan se med det blotte øje, og hendes værk tager således udgangspunkt i en åndelig dimension.

JORN & POLLOCK
Revolutionære veje

Lad maleriet tage over og dyrk et nærstudie af maleriske praksisser hos de to kunstnere...

15. november 2013 - 23. februar 2014

... som begge med deres maleri søgte mod et helt nyt kunstnerisk udtryk efter 2. verdenskrig. Er der et kunstnerisk fællesskab i mål og midler mellem danske Asger Jorn (1914-1973) og amerikanske Jackson Pollock (1912-1956)? I årtier har spørgsmålet hængt i luften, og nu ser Louisiana på de to markante kunstneres arbejde med en udstilling, som rummer et udvalg på over 100 værker i maleri, tegning og grafik. 

I undervisningen går vi sammen på opdagelse i de store formater, leder efter dryp, figurer og abstraktioner, finder forskelle og ligheder i de to kunstneres praksisser og kommer bl.a. omkring styring, systematik, tilfældigheder, spontanitet og kaosmos i forhold til maleriet. Vi præsenterer de to kunstnere i forhold til deres tid under og efter 2. verdenskrig, hvor de udvikler et abstrakt og spontant formsprog, inspireret af den modernistiske avantgarde og surrealismen.

Klee & Cobra

Den delikate Klee. Den vilde Cobra-flok. Helt centrale og vidt forskellige spillere i det 20 århundredes kunst. Tilsyneladende. For de viser sig at være dybt...
30. september 2011 - 8. januar 2012

... forbundne i en fælles fascination af børns kreative udtrykskraft.

Både Klee og senere Cobra-kunstnerne var optaget af barnet og det spontane udtryk. At samle på bønetegninger og bruge dem som inspiration til egen kunst kunst gjaldt ikke bare Klee, men også de senere Cobra-kunstnere som Karel Appel, Corneille og Asger Jorn. Cobra-kunstnerne eksperimenterede med tubefarver og materialernes fysiske og stoflige virkninger på samme måde, som når børn maler med fingrene. Klee var også radikal på det område, idet han til tider malede med bind for øjnene.

Det handler om en længsel efter at lade psyken få frit løb og både Klee og Cobra-kunstnerne opfattede først og fremmest kunsten som en primitiv og antiæstetisk drivkraft. 

I undervisningen dykker vi ned i et udvalg af udstillingens temaer, såsom barnet, maskemotivet, dyr og akrobater. Vi arbejder undervejs med skitsetegning. Lærerpakken henvender sig til alle undervisere, der har lyst til at introducere deres elever til Klee & Cobra. Den kan anvendes i folkeskolen, gymnasiet, VUC samt seminariet.

Manga! Japanske billeder 

8. oktober 2008 - 8. februar 2009

Max Ernst
Drøm og revolution 

Den første store præsentation i Danmark af Max Ernst - en af det 20. århundredes mest indflydelsesrige kunstnere. 

6. februar – 1. juni 2009

Olafur Eliasson: Riverbed

Naturen er rykket inden for på museet.

20.8.2014 - 11.1.2015

Dansk-islandske Olafur Eliasson har indtaget Louisiana med en radikal og stedsspecifik udstilling og inviterer os til at deltage i efterårets store eksperiment. 

Et gigantisk landskab, skabt specifikt til Louisianas Sydfløj, åbner sig og udfordrer os på måden, vi oplever og bevæger os på museer. I Louisianas Lanternerum får vi nærmest et kig ind i kunstnerens laboratorium med modeller i hundredvis, som undersøger forholdet mellem model og verden. I Store Sal kommer bevægelser under lup i tre videoværker og tager bl.a. fat på, hvordan kroppens bevægelser i tid og rum påvirker vores omgivelser og omvendt? Sidste del af udstillingen er et stort bogværk og handler om navigation i landskab.

Olafur Eliassons udstilling åbner nye perspektiver i fagene dansk og billedkunst og giver et anderledes afsæt for at arbejde med psykologi og naturfag.
Hør Olafur Eliasson fortælle om Riverbed.
Se klip fra Olafur Eliassons foredrag på Louisiana i 2012.

Find også inspiration i det digitale undervisningsmateriale Kunsteder.dk med tekster, film og opgaver om, hvad kunsten kan gøre ved stedet, og hvad stedet kan gøre ved kunsten, samt eksempler på relevante værker fra Louisianas samling.

Per Kirkeby
2008 

Billede: Pablo Picasso, Le Charnier, Paris, 1944-45. Lighuset. The Museum of Modern Art, New York. Mrs. Sam A. Lewisohn

Picasso: Fred & Frihed

Picasso og politik.

11. februar – 29. maj 2011

Udstillingen viste, hvordan Picasso forholder sig til sin samtid og dermed de historiske og politiske begivenheder fra slutningen af 2. Verdenskrig og frem.

Pop art design

Hvordan bruger kunstnere og designere tidens film- og tv produktioner, reklamer, emballage og alle de nye tekniske hjælpemidler? Hvornår er det fordomsfrit og hvornår er det kritisk? 

22. februar - 9. juni 2013
 
 

Med et udvalg af udstillingens omkring 150 værker undersøger vi forvandlingen og dialogen fra hverdag og forbrug til kunst og design. Via udstilling og undervisning tegnes et billede af efterkrigsårene i USA og Europa, hvor verden ændrer sig radikalt med et nyt åbent marked og en dermed tiltagende kommercialisering.  

På udstillingen er popkunstens ikoner som Warhol, Rauschenberg, Oldenburg og Lichtenstein i dialog med efterkrigsårenes store design-ikoner som Eames, Panton og Castiglioni. Hvis man vælger værkstedsdelen arbejder eleverne i grupper på 2-3 elever, og skaber poppede billeder og designobjekter ud af egne fotograferede hverdagsgenstande, og samler det i et ”tableau” (kikkasse), de får med hjem på skolen.

Det er første gang, at en så omfattende udstilling om forbindelserne mellem Pop Art og Design udfoldes.

DOWNLOAD UNDERVISNINGSMATERIALE

Selvportræt

Hvem er jeg? Og hvordan ønsker jeg at andre skal se mig? Hvordan vælger jeg at fremstille mig selv? 

14. september 2012 - 13. januar 2013

Disse spørgsmål er allesammen overvejelser, som ligger til grund for en af kunsthistoriens mest cementererede genrer siden renæssancen: Selvportrættet. 

Efterårets store udstilling på Louisiana folder selvportrættet ud gennem 150 værker af en lang række af internationale kunstnere fra den tidlige modernisme og frem til i dag. 

I undervisningen sammenligner vi forskellige kunstneres selvfremstilling og undersøger skiftende forståelser af selvet gennem tiden. 

To timers værkstedsforløbet starter i værkstedet med introduktion til udstillingens indhold og tema og en hurtig, sjov opvarmningsøvelse. På udstillingen fokuserer vi på 3-4 værker og undervisningen veksler mellem samtale om værkerne og tegne-/ skriveøvelser. Tilbage i værkstedet arbejder de mindre elever (op til 6. klasse) med et portræt af dem selv, mens de ældre elever arbejder med et portræt, hvor de kombinerer tekst og billede med udgangspunkt i deres egen virkelighed. Se også dette videoindtryk fra et af undervisningsforløbene her.  

 

THE WORLD IS YOURS

5. september 2009 – 10. januar 2010

Tro, håb og kærlighed
Jacob Holdts Amerika

2. oktober 2009 – 7. februar 2010

Walton Ford

Den amerikanske kunstner Walton Ford (f. 1960 i Larchmont, New York) maler akvareller befolket med dyr af alle slags...

12. oktober 2010 - 6. marts 2011

...fugle, fisk, aber, okser, tigre og løver, der på bestialsk vis enten fortærer og bekæmper hinanden eller bliver lemlæstet af mennesker i et på en gang smukt, uudgrundeligt og grumt univers.

Billede: Walton Ford, Der Pantherausbruch, 2001. Collection of Mr & Mrs Duncan A. Chapman