Gå til hovedindhold

Undervisningsforløb

Her finder du undervisningsforløb for 1-times og 2-timers besøg for 2-10. klasse, ungdomsuddannelser og lærerseminarier. Undervisningen foregår i udstillingen, men et 2-timers forløb kan også indeholde et værkstedsbesøg, hvor eleverne får mulighed for at udfolde sig kreativt.

Aktuelt forløb
Paula Modersohn-Becker 

5.12.2014 - 6.4.2015 

SIDSTE CHANCE: UNDERVISNINGSFORLØB PÅ TYSK. 
Lad dine elever øve sig i at tale tysk, mens I sammen oplever én af de kvindelige profiler i det moderne europæiske maleri.
Krop, identitet, barndom og skønhed er nogle af de temaer...

"Vi oplevede pigerne mere reflekterede og ærlige, måske fordi det kun var piger. Også i forhold til netop denne kunstner, der beskæftiger sig med kvindefrigørelse og udtrykker glæde ved mangfoldigheden og det uperfekte”. Citat af lærer Birgitte Geilager i forbindelse med et 2-timers undervisningsforløb i Paula Modersohn-Becker. 5. årgangs piger, Humlebæk Skole.

...den tyske modernist, Paula Modersohn-Becker (1876-1907) tog op i sine radikalt fornyende malerier for over 100 år siden. Hun er kendt for at kaste sit nysgerrige blik på kvindefiguren og for et værk, der skaber en særlig forening af det primitive liv blandt helt almindelige mennesker på landet og en storhed og monumentalitet, der peger ud over Nordtysklands brune moselandskaber. I sine fremstillinger af kvinder og børn, af moderfiguren og af sig selv eksperimenterer hun hele tiden med form og identitet. 

Louisiana Learning tilbyder 1 og 2 timers-undervisningsforløb i Paula Modersohn-Becker. 
Kombinér evt. forløbet med forløbet Kroppens Sprog, hvor værker af andre kunstnere fra Louisianas samling bliver inddraget som en del af undervisningsforløbet. Hvis du ønsker dette, husk at oplyse det til Bookingen, når du ringer og bestiller.

HVORNÅR: Tirsdag-fredag 11.15 og 13.00. 1-times forløb tilbydes også 12.30 og 14.00.
ANTAL: Max 28 elever
PRIS: Kr. 400 for 1-time. Kr. 800 for 2-timer. Priserne er inkl. kunstformidler, materialer og entré.
BOOKING: Ring på tlf: 49 19 07 19 (tirsdag - fredag 9.00-15.00)
MØDESTED: I Foyeren ved museets indgang

VI GENTAGER SUCCESSEN MED UNDERVISNINGSFORLØB PÅ TYSK!
Lad dine elever øve sig i at tale tysk, mens I sammen oplever én af de kvindelige profiler i det moderne europæiske maleri. Flere af Modersohn-Beckers værker indgik i nazisternes udstilling med "Entartete Kunst" i 1937. Hun er desuden kendt for sit nære venskab med digteren Rainar Maria Rilke, hvis Requiem für eine Freundin er skrevet til hende. Kunstformidleren Greta Kühnast bor til daglig i Berlin, men taler også dansk og arbejder på Louisiana som assistent på udstillingen. Hun vil fortælle om udstillingen på letforståeligt tysk og samtidig få eleverne til at tale med hinanden om malerierne og hjælpe dem med at finde de tyske ord.

MODERSOHN-BECKER PÅ TYSK
Vælg mellem følgende datoer:
21.1., 28.1., 4.2.
Alle dage 11.15, 12.30 og 14.00. 

Fast forløb
Samtidskunst

Hvordan oplever vi samtidskunsten? Og hvordan forholder samtidskunsten sig til den verden, vi er en del af?

 

Samtidskunst provokerer og overrasker. Den stiller ofte flere spørgsmål, end den giver konkrete svar og kan dermed skabe et mentalt rum for refleksion. Om dér, hvor vi befinder os lige nu. Som samfund, som gruppe, som individ. Og hvor vi er på vej hen. Samtidskunsten kan måske rykke lidt ved vores fordomme eller forventninger til hinanden og os selv. Den introducerer ofte en anden og anderledes indfaldsvinkel til områder, som vi ellers oplever gennem hverdagens nyhedsopdateringer på tv, aviser og nettet. Det kan være emner som identitet, køn, samfund og individ, stormagtspolitik og historieskrivning.

Med udgangspunkt i den nyeste kunst i samlingen og særudstillinger diskuterer vi de materialer, temaer og strategier samtidskunsten bruger.

LEARNINGS KUNSTNERARKIV kan du finde introducerende tekster om værker og kunstnere, der er lige til at inddrage i din undervisning. Kunstnerkartoteket udvides løbende med nye værker fra Louisianas samling. Du kan altid kontakte os for at høre, hvad der er udstillet på museet lige nu!

SAMTIDSKUNST OG DEN KUNSTNERISKE PROCESSHer kan du finde uddybende materiale om ti udvalgte samtidskunstnere, samt se klip hvor kunstnerne fortæller om deres værker og deres arbejdsproces. Et digitalt undervisningsmateriale, produceret i samarbejde med DR (kræver Uni-login).

1-TIMES FORLØB i Samtidskunst foregår i udstillingen med dialogbaseret undervisning, skitsetegning og processkrivning. For de yngste er der fokus på værkernes fortællinger. 

HVORNÅR: Tirsdag-fredag 11.15 og 13.00. 1-times forløb tilbydes også 12.30 og 14.00.
ANTAL: Max 28 elever
PRIS: Kr. 400 for 1-time. Kr. 800 for 2-timer. Priserne er inkl. kunstformidler, materialer og entré.
BOOKING:  Ring på tlf: 49 19 07 19 (tirsdag - fredag 9.00 - 15.00)
MØDESTED: I Foyeren ved museets indgang

Fast forløb
Louisiana Skulpturpark

Skulpturer møder os ofte i forbifarten – i parker, i byens rum, på pladser og foran bygninger. Få større forståelse for de moderne skulpturers former, materialer og tematikker i Louisianas skulpturpark.

  

Skitser fra et hold elever, som har taget turen gennem Richard Serras Porten i slugten.Skitser fra et hold elever, som har taget turen gennem Richard Serras Porten i slugten.Skitser fra et hold elever, som har taget turen gennem Richard Serras Porten i slugten.

I løbet af de seneste 100 år har skulpturbegrebet været i kraftig forandring. Nu handler skulpturerne sjældent om guder, helte eller historiske begivenheder, men snarere om egenskaber ved skulpturen selv og vores sansning af den.

Den moderne skulptur kan anskues som et spil mellem objekt og rum, en udveksling mellem masse, lys og skygge. En skulptur har en krop ligesom et menneske eller en bygning. Den giver os anledning til at spekulere over, hvordan vi oplever og forstår tings fysiske fremtræden, rummet omkring os og nogle af de kræfter og betingelser, vi er underlagt som mennesker – alt fra vores placering i tid og rum, vores synsvinkler og tyngdekraften.

I Louisianas skulpturpark er over 50 skulpturer placeret i vidt forskellige omgivelser. De spænder over det meste af det 20. århundrede og rummer store forskelle i kunstnernes intentioner og udtryk. Gennem konkret fysisk oplevelse, skitsetegning og dialogbaseret undervisning sammenligner vi skulpturernes særlige karakteristika og skærper forståelsen for det fælles, der gør dem moderne.


Se også KunSTeder.dk - et undervisningssite til gymnasielærere og elever om stedsspecifik kunst. Her kan du finde undervisningsmateriale til flere af Skulpturparkens skulpturer.


1-TIMES FORLØB
 i Skulpturparken foregår i parken med dialogbaseret undervisning, skitsetegning og processkrivning. En del af undervisningen kan foregå indendøre med kig til skulpturerne i parken.

2-TIMERS FORLØB i Skulpturparken foregår med en første del i parken med dialogbaseret undervisning, skitsetegning og processkrivning. 2 timers – forløbet afsluttes med en længerevarende praktisk øvelse i værkstedet.

HVORNÅR: Tirsdag-fredag 11.15 og 13.00. 1-times forløb tilbydes også 12.30 og 14.00.
ANTAL: Max 28 elever
PRIS: Kr. 400 for 1-time. Kr. 800 for 2-timer. Priserne er inkl. kunstformidler, materialer og entré.
BOOKING: Ring på tlf: 49 19 07 19 (tirsdag - fredag 9.00 - 15.00)
MØDESTED: I Foyeren ved museets indgang

Fast forløb
Louisianas arkitektur og samling

Med udgangspunkt i Louisiana som sted og samling ser vi nærmere på, hvilke værker vi møder på et museum som Louisiana, hvordan de bliver udstillet og spiller sammen med omgivelserne.

Man kan spørge, hvad der i almindelighed betinger genius loci (stedets ånd). Et kunstværk, et stykke arkitektur eller et landskab gør det ikke alene. Kun når der opstår en helhed, når kunsten, bygningsværket og landskabet forener sig og dermed forstærker oplevelsen, får vi denne næsten udefinerbare fornemmelse – her er noget særligt. ” Knud W. Jensen: Stedets ånd, 1994.

I 1958 åbnede Louisiana i en villa, der indtil da havde ligget hengemt i en vildtvoksende have. Siden er museet blevet udbygget syv gange, så villaen, der i begyndelsen udstillede dansk modernistisk maleri, i dag er blevet et internationalt museum for moderne og nyere kunst.

De to arkitekter Jørgen Bo og Vilhelm Wohlert har udtænkt Louisiana med respekt for det omkringliggende landskab. De forskellige tilbygninger er placeret i glidende forløb, der skiftevis åbner og lukker sig. Der er skift i højde, lysindfald, akustik og stemning, så oplevelsen hele tiden varieres, når man bevæger sig gennem museets rum og have.

I undervisningen ser vi på, hvordan samspillet mellem arkitektur, mennesker, moderne kunst og landskab former sig og kan medvirke til fornemmelsen af at indgå i en helhed.

Besøg museet og oplev stedets ånd!

1-TIMES FORLØB i Louisianas arkitektur og samling foregår i udstillingen med dialogbaseret undervisning og øvelser som fx skitsetegning og processkrivning. Eleverne møder nogle af Louisianas hovedværker og diskuterer hvordan de spiller sammen med arkitekturen. 

2-TIMERS FORLØB inkluderer en længerevarende praktisk øvelse i værkstedet.
Til indskoling og mellemtrin
: arbejder eleverne med at skabe deres egen udstilling i museets Giacometti sal med tre favoritter fra samlingen, som de skal kæde sammen til en fortælling. Idéerne fremlægges for hinanden.
Til udskoling og gymnasium: arbejder eleverne med en længerevarende gruppe øvelse, hvor de får til opgave at komme med idéer til en nyophængning af værker i museets Giacometti sal. I deres valg skal de være bevidste om udstillingsrummets indhold, tema og ophængning. Idéerne fremlægges for hinanden i værkstedet.

HVORNÅR: Tirsdag-fredag 11.15 og 13.00. 1-times forløb tilbydes også 12.30 og 14.00.
ANTAL: Max 28 elever
PRIS: Kr. 400 for 1-time. Kr. 800 for 2-timer. Priserne er inkl. kunstformidler, materialer og entré.
BOOKING: Ring på tlf: 49 19 07 19 (tirsdag - fredag 9.00 - 15.00)
MØDESTED: I Foyeren ved museets indgang

Fast forløb
Kroppens Sprog

Har kroppen sit eget sprog? Hvilke idealer ligger til grund for vores opfattelse af krop og identitet? Louisianas samling rummer talrige værker, der sætter kroppen til diskussion.

 

Har kroppen sit eget sprog? Hvilke idealer ligger til grund for vores opfattelse af krop og identitet?

Louisianas samling rummer talrige værker, der har et mellemværende med kroppen. Både maleri, skulptur, video og installation er repræsenteret. En del af værkerne bevæger sig i spændingsfeltet mellem det abstrakte og det figurative. Mellem organisk helhed og moderne fragment. De kredser om kroppen dels som udtryk for psykologiske tilstande, dels som udtryk for forskellige tiders kropsidealer. Der er også kunstnere, der bruger kroppen som middel til iscenesættelse af køn og identitet. Her fungerer kroppen som en kampplads for konfrontationer og overskridelser, der presser den "normale" krop og beskueren til nye holdninger.

Undervisningen bevæger sig inden for disse temaer og analyserer værker, hvor kroppen ses som motiv, som materiale, som proces og performance. Vi undersøger, hvilken indflydelse selve mediet har på værket og dermed på kroppens sprog. Hvilke idealer ligger bag de forskellige repræsentationer af kroppen? Udtrykker skulpturerne indre tilstande, som vi kan identificere os med?

1-TIMES FORLØB i Kroppens sprog foregår i udstillingen med dialogbaseret undervisning, skitsetegning, processkrivning og kropslige øvelser.

2-TIMERS FORLØB i Kroppens sprog foregår enten i udstillingen i begge timer med dialogbaseret undervisning, skitsetegning, processkrivning og kropslige øvelser eller med et værksted inkluderet i time 2. I værkstedet skaber eleverne ud af ståltråd og ostevoks Giacometti-inspirerede figurer med fokus på kroppens sprog.

Der er mulighed for at inddrage værker fra Paula Modersohn-Becker i forløbet. Husk at oplyse det til Bookingen, når du ringer og bestiller, hvis du ønsker dette.

HVORNÅR: Tirsdag-fredag 11.15 og 13.00. 1-times forløb tilbydes også 12.30 og 14.00.
ANTAL: Max 28 elever
PRIS: Kr. 400 for 1-time. Kr. 800 for 2-timer. Priserne er inkl. kunstformidler, materialer og entré.
BOOKING: Ring på tlf: 49 19 07 19 (tirsdag - fredag 9.00 - 15.00)
MØDESTED: I Foyeren ved museets indgang

Fast forløb
ASGER JORN & SAMLINGEN

Farveeksplosioner og figurmylder. Den danske maler Asger Jorn udløser nye billeddannelser i sin udforskning af maleriets muligheder. Form og farve kæmper om magten, når Jorn tolker verden.

 

De farvestærke malerier vidner om en ekstrem vitalitet og energi, der trækker på kaos som et vilkår. Form og farve kæmper om magten, når Jorn tolker verden.

Sammen med andre CoBrA-malere er Jorn optaget af det underbevidste, både som malerisk metode og som motiv. Jorn har samtidig en politisk vision om at skabe et demokratisk fællesskab og maler af og til sammen med andre som et demokratisk malerisk eksperiment.

1-TIMES FORLØB i Asger Jorn foregår i udstillingen med dialogbaseret undervisning, skitsetegning og processkrivning.

2-TIMERS FORLØB inkluderer et værkstedsforløb, hvor vi i værkstedsrummet i Børnehuset arbejder med maleri inspireret af Jorn.  

HVORNÅR: Tirsdag-fredag 11.15 og 13.00. 1-times forløb tilbydes også 12.30 og 14.00.
ANTAL: Max 28 elever
PRIS: Kr. 400 for 1-time. Kr. 800 for 2-timer. Priserne er inkl. kunstformidler, materialer og entré.
BOOKING: Ring på tlf: 49 19 07 19 (Tirsdag - fredag 9.00 - 15.00)
MØDESTED: I Foyeren ved museets indgang

1-times forløb

TIRS - FRE
11.15
12.30
13.00
14.00

 

PRIS: KR. 400

2-timers forløb

TIRS - FRE
11.15
13.00

 

 

 

PRIS: KR. 800

LOUISIANA PÅ EGEN HÅND

I kan også besøge Louisiana på egen hånd uden undervisning. Husk at melde jeres ankomst senest dagen før inden 14.00.
PRIS: Kr. 120

Ved uanmeldt besøg skal der betales normal entré til museet. 

MOBILGUIDE 
TIL PARKEN

Hør historierne bag flere af parkens markante skulpturer – af bl.a. Moore, Calder og Heerup – på Louisianas mobilguide