Gå til hovedindhold

Samarbejder

Louisiana Learning samarbejder med flere skoler, gymnasier og organisationer omkring længerevarende forløb. Det giver mulighed for at arbejde i dybden og udvikle indholdet i fællesskab. I øjeblikket samarbejder Louisiana Learning med nedenstående partnere. Vi hører gerne fra dig, hvis du har forslag til spændende fælles projekter.

ARKITEKTUREN OMKRING OS

Med ARKITEKTUREN OMKRING OS er det målet at give unge fra hhv. Endrupskolen, Nivå skole, Humlebæk skole, Langebjerg Skole og Kokkedal skole en større nysgerrighed og forståelse for de fysiske rammer i deres lokalområde. Projektet finder sted i efteråret 2015 som et samarbejde mellem Louisiana, skolerne og ARKI_LAB med støtte fra Statens Kunstfonds huskunstnerordning.

ONLINE UDSTILLING FRA PROJEKET

Foto: Mike Kollöffel

Flygtningebørn på Louisiana
Med kunsten som rejsekammerat

Oplevelse, fordybelse og visualisering – siden 2006 har Louisiana inviteret flygtningebørn fra Røde Kors til gratis undervisningsforløb på museet. Med kunsten som rejsekammerat hedder undervisnings- og forsknings projektet, der...

Travelling With Art - A Learning Project for Refugee Children at Louisiana

... takket være støtte fra Ole Kirks og Knud Højgaards Fond, nu kan udvides så flere flygtningebørn og unge får mulighed for at møde kunsten. Formålet med de skræddersyede undervisningsforløb er at styrke børnenes selvtillid og give dem gode oplevelser i trygge rammer med mulighed for fordybelse. Forløbene er tilrettelagt i samarbejde med børnenes lærere på Røde Kors skoler.

Hver gruppe besøger Louisiana 8-9 gange, hvor de oplever og taler om kunsten og selv arbejder kreativt. De koncentrerede museumsbesøg understøttes med konkrete opgaver på skolen, hvor forløbets temaer foldes ud. Opgaverne er inspireret af de emner og teknikker, børnene skifter bekendtskab med på museet. Undervejs samler eleverne indtryk og tanker i en logbog og arbejder frem mod en fælles udstilling i deres klasse.

Børnene er ofte fra 7-12 år, men Louisiana har også arbejdet med såkaldt uledsagede flygtningebørn på 15-18 år. Gennem mødet med kunsten får børnene støtte til udviklingen af deres sproglige færdigheder og koncentrationsevner. 
 

Publikation: TRAVELLING WITH ART

Har du lyst til at vide mere og eventuelt indgå i et samarbejde, så skriv til Line Ali Chayder på lc@louisiana.dk

besøg af unge uledsagede flygtninge fra Vipperød
foråret 2014

En dør til verden:  collager der kombinerer egne historier med Louisianas hemmelige steder

Mit eget drømmehus inspireret af udstillingen Det arabiske nu

De unge drenge fra Afghanistan underviser i dragebygning

Mit eget museum! Minimuseer inspireret af Louisiana

Høj cigarføring: Parafraser inspireret af Philip Guston

Udstilling af alle arbejderne i Bådhuset

besøg af Auderød Børneskole 2013/14

flygtningebørn på louisiana

Værk inspireret af  den kinesiske kunstner Ai Weiwei.

 

Et mobilt mini-museum.

Auderød Børneskole.

Stolte elever med mini-museerne, alle skabt med "opdagelsesrejsen" som overordnet tema. 

Længerevarende forløb med Tagensbo Skole. Foto: Lola Maria Rønde.

Samarbejde: skole og museum
Tagensbo Skole på besøg

Tagensbo skole fra København NV er en af de skoler, der samarbejder med Louisiana om et længere-varende forløb. Lige nu besøger skolens 4. klasser museet henover efterår og vinteren i et forløb med fokus på temaet krop og kunst. I efteråret 2014 var emnet skulptur og rumlig kunst for skolens 6. klasser...

Længerevarende forløb med Tagensbo Skole. Foto: Lola Maria Rønde.Længerevarende forløb med Tagensbo Skole. Foto: Lola Maria Rønde.

... Hver klasse tog turen fra København NV til Humlebæk fire gange. Målet var at få et sprog om skulptur og viden, redskaber og erfaringer med sig hjem, som kunne mærkes og bruges! 

Arbejdet med udvalgte værker fra Louisianas samling og særudstillinger dannede afsæt for samtaler, egne undersøgelser og kunstneriske eksperimenter i værkstedet. Skulpturer fra elevernes eget nærmiljø blev inddraget i forløbet for at koble til elevernes egen virkelighed.

Jeg lagde ikke så meget mærke til, hvis jeg gik forbi én [skulptur] på gaden. Det gør jeg mere nu.
Elev, 6. klasse, Tagensbo Skole.  

Det er det her med tilgange til at turde være kreativ… Det tænker jeg at jeg kommer til at bruge mere og mere af.
Jacob, lærer på Tagensbo skole.

Interesseret i et længerevarende forløb?
Kontakt learning@louisiana.dk for mere information.

Democratic Spaces. Foto: Ben Smith.

Art Exchange
samarbejde med Tate

Lad dine elever teste kunstens eksperimenter og find nye måder at bruge kunsten på ved at udveksle med andre undervisere i et internationalt digitalt netværk.

ArtExchange er et internationalt læringsprojekt initieret af TATE, som har inviteret Louisiana til at være partner helt fra projektets tidlige start. 

Grundtanken er at udvikle nye metoder til at bruge kunsten i museernes samlinger tværfagligt og inspirere til international udveksling i forlængelse af kunsten. 

Udvekslingen kan foregå via platformen bpartexchange.tate.org.uk, hvor undervisere kan tilmelde sig nogle af de spændende digitale grupper fx med fokus på det arktiske eller den arabiske arkitektur og kultur. Henover oktober 2013 - marts 2014 fik Louisiana besøg af TATEs udsendte kunstner Albert Potrony til i alt seks workshops med unge fra Allerød Gymnasium og Københavns åbne Gymnasium. I fællesskab eksperimenterede de med udgangspunkt i aktuelle udstillinger, først Arktis og siden Det arabiske nu. De skabte ”uendelige” Arktiske landskaber ud fra almindelige materialer som plastikcharteks, papir og flamingo. De iscenesatte egne ekspeditionsfotografier og genskrev erobringshistorien fra et kvindeligt perspektiv. Med afsæt i udstillingen Det Arabiske nu nærmede eleverne sig emnet gennem spilbaserede lege til at teste demokratiets dilemmaer.

Er du lærer og har lyst til at vide mere og eventuelt indgå i et samarbejde, så skriv til Line Ali Chayder på lc@louisiana.dk

Demokrati på spil

Elever fra Allerød Gymnasium og Københavns Åbne Gymnasium udstiller på TATE. Eleverne har i samarbejde med kunsteren Albert Potrony udviklet et demokratispil på Louisiana, som de har opført live på TATE sammen med engelske elever. Live-opførelsen er en del af TATEs udstilling Reach Out i forbindelse med det internationale læringsprogram ART EXCHANGE. 

 


TIDLIGERE PROJEKTER OG SAMARBEJDER:

Unge uledsagede asylansøgere sætter drager op på stranden foran Louisiana i forbindelse med projektet Med kunsten som rejsekammerat. Foto: Line Ali Chayder.

Internationalt seminar
Med kunsten i kufferten

ER AFHOLDT

Onsdag 22.4.2015, 9.30 – 16.15

Louisiana Learning inviterede til internationalt seminar med afsæt i museets forløb for asylsøgende børn og unge med kunsten som rejsekammerat.

Seminaret satte fokus på, hvordan kunst kan skabe rum for fordybelse, styrke sociale relationer og være et afsæt for at fortælle sin egen historie.

Louisianas formidlingsprojekt Med kunsten som rejsekammerat var seminarets udgangspunkt. Elever fra Røde Kors skoler har i særligt tilrettelagte forløb mødt kunsten og arbejdet med opgaver formuleret ud fra de værker, de har oplevet på museet. Mødet med kunsten og fordybelsen i materialerne har fungeret som socialt rum, refleksions- og frirum – et sted hvor bekymringer og problemer ikke har været udgangspunktet.

Seminaret henvendte sig til dig, der arbejder med sårbare grupper og er nysgerrig i forhold til, hvordan kunst kan inddrages, eller dig, der arbejder inden for kulturområdet og ønsker at invitere marginaliserede grupper indenfor.

INTERNATIONALT SEMINAR: MED KUNSTEN I KUFFERTEN

22.4.2015

Med kunsten som rejsekammerat. Oplæg om Louisianas forløb for asylsøgende børn og unge ved projektleder Line Ali Chayder.

Deltagerne til det internationale seminar.

Deltagerne sættes i gang med 'Gør-det-selv': eksempler på opgaver fra forløbet.

Deltagerne udstyres med blyanter, papir og bonruller.

Surround-tegning: Tegn det vigtigste, du ser i en halvbue omkring dig.

Brug hinanden som tegne-underlag

Der tegnes i én lang, ubrudt linje for panorama-effekt.

Den gamle villa og magnolietræet kommer med i panoramaet.

Superflex, Flooded McDonald's. Production still.

Undervisningsmateriale til
Flooded McDonald’s

I samarbejde med Det Danske Filminstitut har Louisiana udarbejdet et undervisningsmateriale til den danske kunstnergruppe Superflex og deres arbejde med det usædvanlige videoværk Flooded McDonald’s, som er en del af Louisianas samling. ...

Superflex, Flooded McDonald's. Film still.

...Undervisningsmaterialet er målrettet gymnasiet, HF, VUC, seminarier samt grundskolens 9.-10. klasse.

Materialet er tænkt som inspiration til at arbejde med kunstnergruppen Superflex’ kortfilm Flooded McDonalds’s (2008). Filmen varer 20 minutter og viser, hvordan en McDonald’s-restaurant langsomt oversvømmes. Der er inspiration til dels at arbejde med værket som film (dvs. kigge på indhold og æstetik) og dels som kunstinstallation. Der vil også blive lagt op til, at eleverne bruger filmen i deres egen kunstinstallation.

SE MATERIALET HER

Tal R: Adieu Interessant (silver), 2005-2008. Erhvervet med midler fra Beckett-Fonden.

Samtidskunst og den kunsteriske proces

Louisiana har i samarbejde med DR Undervisning udarbejdet et digitalt undervisningsmateriale, som tager fat på en håndfuld samtidskunstneres forskelligartede kunstneriske processer. I materialet kan du gennem filmklip og tekst kigge 10 samtidskunstnere over skulderen. 

SE MATERIALET HER

Turbinegeneration 2012

I 2012 afsluttede vi projektet Turbinegeneration - et samarbejde med TATE Modern - med en international summer camp for unge. 30 unge, i alderen 18-22 år, mødtes i august-måned på Louisianas første internationale summer camp. De unge er alle en del af netværket Turbinegeneration og kommer fra Danmark, England, Holland og Portugal.

Louisiana har deltaget i projektet Turbinegeneration siden 2009, og var initiativtager til en fælles international summer camp i 2012, der for første gang gav unge kunstelskere fra projektet mulighed for at møde hinanden in real life. Med denne summer camp fik kunstnere og kunstformidlere fra TATE (UK), Louisiana (DK), Stedelijk (Holland) og Serralves (Portugal) samtidig chancen for at følge hinandens praksis og udveksle erfaringer.

Det foregik på Louisiana, hvor deltagerne både oplevede museets samling og særudstillinger, men også kastede sig ud i egne eksperimenter med performance, fotografi og video i sparring med kunstnere fra England og Portugal. Deltagerne overnattede i de frodige omgivelser ved den økologiske gård Årstiderne i gåafstand fra museet, hvor der i bedste festival-stil blev der slået en teltlejr op, mens Årstidernes køkken sørgede for måltiderne

Denne summer camp er del af Turbinegeneration, et internationalt undervisningsprojekt under TATE Modern. Turbinegeneration sætter spot på samtidskunsten og forbinder via en social platform skoler, museer og andre kulturinstitutioner fra hele verden. Platformen har frem til nu haft omkring 85,000 besøgende fra 143 lande og heraf er 42 forskellige lande tilmeldte og aktive brugere af sitet. 

I projektperioden 2009-2012 har ca. 300 danske elever fra 5 forskellige gymnasier udforsket samtidskunstens greb og metoder i særligt tilrettelagte workshops på Louisiana ledet af TATE udsendte kunstner Albert Potrony. Turbineprojektet blev afsluttet i 2012, men på http://blog.tate.org.uk/turbinegeneration/ kan du læse mere om projektet og downloade undervisningsmaterialer, der giver gode ideer til, hvordan du kan inddrage kunstens eksperimenter i undervisningen.

Turbinegeneration 2010

Her fortæller Naomi Ellis fra Tate Modern, kunstner, Albert Patrony, samt en gruppe gymnasieelever om deres arbejde med kunsten i Turbinegeneration projektet.

Filmen er produceret i samarbejde mellem Tate Modern, London og Louisiana Museum for Moderne Kunst, Humlebæk.