Gå til hovedindhold

Samarbejder

Louisiana Learning samarbejder med flere skoler, gymnasier og organisationer omkring længerevarende forløb. Det giver mulighed for at arbejde i dybden og udvikle indholdet i fællesskab. I øjeblikket samarbejder Louisiana Learning med nedenstående partnere. Vi hører gerne fra dig, hvis du har forslag til spændende fælles projekter.

Foto: Henriette Kuhlman, Grydemoseskolen

Når kunsten åbner nye verdener
Samarbejde med Grydemoseskolen

Louisiana Learning samarbejder med Team V på Grydemoseskolen i Espergærde, som er et specialafsnit for elever med generelle og specifikke indlæringsvanskeligheder – psykisk og fysisk handicappede børn og unge...

Foto: Henriette Kuhlman, Grydemoseskolen Foto: Henriette Kuhlman, Grydemoseskolen Foto: Henriette Kuhlman, Grydemoseskolen Foto: Henriette Kuhlman, Grydemoseskolen

... Her går ca. 70 børn og unge i alderen fra 6-16 år.

At opleve Kusamas forunderlige verdener i prikker og farver har været målet for alle elever, lærere og pædagoger fra Team V, der i november har besøgt Louisiana. Nogle af klasserne har været her flere gange, med fokus på forskellige dele af Kusamas kunst fra gang til gang. Nogle af klasserne har desuden været i Louisianas værksteder og bygget mini-installationer eller malet farverige malerier inspireret af Kusama.

Før eleverne besøgte Louisiana forberedte lærere og pædagoger sig gennem en aftenworkshop i Kusama-udstillingen med Louisiana Learning, som omvendt fik et større indblik i elevernes behov og interesser.

Efter intense dage på museet, arbejder Team V nu videre på Kusama-inspirationen hjemme på skolen igen, hvor legepladsens nøgne træer bliver klædt i prikker og et stort rødt og hvidt-prikket Kusama-inspireret rum får lov at fungere som et blivende rum. Der er blevet lavet græskar-hoveder i papmaché, et stort udendørs-maleri og alle elevernes prikkede ansigter har fået plads i et større kosmisk univers på én af glas-gangene på skolen.

 

"For vores børn er det især vigtigt at se og opleve kunsten helt konkret. Eleverne har fået en total-oplevelse".

Martina, pædagog, Grydemoseskolen.  


”Det har været fantastisk at se vores børn på Louisiana. Børnene har været meget nysgerrige og har udvist stor begejstring. Oplevelserne på Louisiana har tydeligvis inspireret børnene og bidraget til udviklingen af deres kreative sider. Vi har set sider af børnene, som vi ellers ikke oplever.”

Vibeke, afdelingsleder, Grydemoseskolen. 


”Kunstformidlerne har formået at tilpasse undervisningen specielt til vores elevgruppe. Der blev udvalgt nogle få værker, som eleverne fik god tid til at fordybe sig i, snakke om og lade sig inspirere af.”

Anja, lærer, Grydemoseskolen. 

ARKITEKTUREN OMKRING OS

Med ARKITEKTUREN OMKRING OS er det målet at give unge fra hhv. Endrupskolen, Nivå skole, Humlebæk skole, Langebjerg Skole og Kokkedal skole en større nysgerrighed og forståelse for de fysiske rammer i deres lokalområde. Projektet finder sted i efteråret 2015 som et samarbejde mellem Louisiana, skolerne og ARKI_LAB med støtte fra Statens Kunstfonds huskunstnerordning.

ONLINE UDSTILLING FRA PROJEKET

Med blyanten i baglommen, Louisiana MoMA, 2016

TOOLKIT
MED BLYANTEN I BAGLOMMEN

MED BLYANTEN I BAGLOMMEN handler om tegning. Opgavehæftet er blevet til i forbindelse med projektet Med kunsten som rejsekammerat, som er...

Christine tegner: Med blyanten i baglommen, Louisiana MoMA, 2016

...et undervisnings-forløb for asylsøgende børn og unge på Louisiana, der giver mulighed for at arbejde kreativt, inspireret af kunstens metoder og temaer.

MED BLYANTEN I BAGLOMMEN består af en samling små tegneøvelser, der prøver at fjerne fokus fra at opnå den perfekte skøntegning og i stedet fokuserer på at tegning kan være et redskab til at kaste sig ud i nye måder at se og samle verden på.  Øvelserne i hæftet kan bruges af alle, store som små, det eneste du har brug for er blyant og papir. Til opgavehæftet er knyttet en lærervejledning.

God fornøjelse.

Der findes også en engelsk version at toolkitet, der kan ses her: 

Foto: Mike Kollöffel

Flygtningebørn på Louisiana
Med kunsten som rejsekammerat

Oplevelse, fordybelse og visualisering – siden 2006 har Louisiana inviteret flygtningebørn fra Røde Kors til gratis undervisningsforløb på museet. Med kunsten som rejsekammerat hedder undervisnings- og forsknings projektet, der...

Travelling With Art - A Learning Project for Refugee Children at Louisiana Foto: Ben Smith. In collaboration with BP Art Exchange.

... takket være støtte fra Ole Kirks og Knud Højgaards Fond, nu kan udvides så flere flygtningebørn og unge får mulighed for at møde kunsten. Formålet med de skræddersyede undervisningsforløb er at styrke børnenes selvtillid og give dem gode oplevelser i trygge rammer med mulighed for fordybelse. Forløbene er tilrettelagt i samarbejde med børnenes lærere på Røde Kors skoler.

Hver gruppe besøger Louisiana 8-9 gange, hvor de oplever og taler om kunsten og selv arbejder kreativt. De koncentrerede museumsbesøg understøttes med konkrete opgaver på skolen, hvor forløbets temaer foldes ud. Opgaverne er inspireret af de emner og teknikker, børnene skifter bekendtskab med på museet. Undervejs samler eleverne indtryk og tanker i en logbog og arbejder frem mod en fælles udstilling i deres klasse.

Børnene er ofte fra 7-12 år, men Louisiana har også arbejdet med såkaldt uledsagede flygtningebørn på 15-18 år. Gennem mødet med kunsten får børnene støtte til udviklingen af deres sproglige færdigheder og koncentrationsevner. 
 

Publikation: TRAVELLING WITH ART

Har du lyst til at vide mere og eventuelt indgå i et samarbejde, så skriv til Line Ali Chayder på lc@louisiana.dk

 

Asylsøgende unge fra Jelling bruger kunsten som rejsekammerat, en uge på Louisiana.

I december fik Louisiana fornøjelsen af at lave kreative projekter med en gruppe asylsøgende unge fra Røde Kors skolen i Jelling. I undervisningsforløbet ”Med Kunsten som Rejsekammerat”, udfoldede eleverne sig i forskellige kreative opgaver, fra tegneøvelser til collager og akvarel. 

Det blev en fantastisk fin uge, med masser af refleksioner omkring, hvordan vi kan bruge kunsten og kunstens metoder til at kigge både indad og udad. Eleverne modtages med en tegneøvelse, hvor de 'ser i dybden' og tegner Kusamas græskar.

Eleverne tegner deres hænder i en lang streg uden at kigge på papiret. Bagefter fortætter de to og to hinanden om noget de interesserer sig for og tegner tingene sammen i en fælles tegning.

Pigerne oplever Kusamas værk "Gleaming Lights of the Souls”.

Der arbejdes på livet løs med collageopgaven ”Min Egen Dør”. Opgaven går ud på at se døre i en mere abstrakt forstand, som indgange til ”Nye verdener”, på samme måde som man kan se kunsten.

På vej ned ad trappen i George Trakas' "SElf Passage", i Louisianas park.

Formiddagsstemning på platformen i Trakas' værk ”Self Passage”, hvor eleverne tegner det de ser og mærker.

Surround-tegning i parken. En tegneøvelse hvor man tegner de vigtigste ting i omgivelserne uden at løfte blyanten fra papiret.

Eleverne tegner efter Asger Jorns billede ”Dobbeltansigtet” og skaber deres eget selvportræt inspireret af Jorns ekspressive udtryk. 

Tegning efter Jorns ”Dobbeltansigtet”.

En elev har farvelagt sin tegning fra opgaven ”På Stregtur”, som handler om at samle sine oplevelser i en tegning, og skriver nu et lille digt ved siden af.

EFTERÅRSSKOLE: ASYLANSØGERE OG GYMNASIEELEVER OM AT HØRE TIL
EFTERÅRET 2015

 

I midten af oktober mødtes en gruppe danske gymnasieelever med en gruppe unge asylansøgere på Louisiana. De danske elever havde taget ting med, der symboliserede fællesskab, sameksistens og det at høre til. De unge asylansøgere valgte deres favoritting ud og talte med dens ejermand om at høre til.
Billedkunstner, Albert Patrony, stod for workshoppen, der blev til som en del af Tate Moderns Art Exchange Program.

Salim, 17 og Mark, 17. 
Mark: "Salim holder en dansk julesang i hånden, og jeg står ved siden af. Jeg tog den her julesang med, fordi den symboliserer det danske fællesskab for mig."

Alex, 16 og Ammad, 18.

Ito, 17 og Camilla, 17. 
Camilla: "Jeg tog en medalje med til workshoppen. For mig repræsenterer medaljen sammenhold og tilhørsforhold, fordi den repræsenterer mig som en del af et hold, et fællesskab, hvor vi arbejder og kæmper sammen."

Marcus, 17 & Najeeb, 16.
Marcus: "Billedet viser Najeeb og jeg med min families stamtræ. Jeg tog det med til weorkshoppen, fordi jeg tror på, at det at forstå fortiden er vigtigt for at kunne forstå livet her og nu. Det får mig også til at føle, at jeg hører til et særligt sted."

Christine, 17 og Ali, 17.
Christine: "Jeg tog mit armbånd med til workshoppen på Louisiana. Jeg har fået armbåndet af min bedstemor, hvis mor gav det til hende, da hun var cirka på min alder. For mig symboliserer armbåndet det at høre til, mest fordi armbåndet er et arvestykke og 'hører til' min familie. Jeg kan godt lide at have det på, fordi det minder mig om, at jeg altid kan stole på min familie og det giver mig en følelse af at høre til."

Omid, 17, Markus, 16.

Louise, 17 og Mohammed, 17.

Ibrahim, 17 og Julius, 18.

besøg af unge uledsagede flygtninge fra Vipperød
foråret 2014

En dør til verden:  collager der kombinerer egne historier med Louisianas hemmelige steder

Mit eget drømmehus inspireret af udstillingen Det arabiske nu

De unge drenge fra Afghanistan underviser i dragebygning

Mit eget museum! Minimuseer inspireret af Louisiana

Høj cigarføring: Parafraser inspireret af Philip Guston

Udstilling af alle arbejderne i Bådhuset

besøg af Auderød Børneskole 2013/14

flygtningebørn på louisiana

Værk inspireret af  den kinesiske kunstner Ai Weiwei.

 

Et mobilt mini-museum.

Auderød Børneskole.

Stolte elever med mini-museerne, alle skabt med "opdagelsesrejsen" som overordnet tema. 

Længerevarende forløb med Tagensbo Skole. Foto: Lola Maria Rønde.

Samarbejde: skole og museum
Tagensbo Skole på besøg

Tagensbo skole fra København NV er en af de skoler, der samarbejder med Louisiana om et længere-varende forløb. Lige nu besøger skolens 4. klasser museet henover efterår og vinteren i et forløb med fokus på temaet krop og kunst. I efteråret 2014 var emnet skulptur og rumlig kunst for skolens 6. klasser...

Længerevarende forløb med Tagensbo Skole. Foto: Lola Maria Rønde. Længerevarende forløb med Tagensbo Skole. Foto: Lola Maria Rønde.

... Hver klasse tog turen fra København NV til Humlebæk fire gange. Målet var at få et sprog om skulptur og viden, redskaber og erfaringer med sig hjem, som kunne mærkes og bruges! 

Arbejdet med udvalgte værker fra Louisianas samling og særudstillinger dannede afsæt for samtaler, egne undersøgelser og kunstneriske eksperimenter i værkstedet. Skulpturer fra elevernes eget nærmiljø blev inddraget i forløbet for at koble til elevernes egen virkelighed.

Jeg lagde ikke så meget mærke til, hvis jeg gik forbi én [skulptur] på gaden. Det gør jeg mere nu.
Elev, 6. klasse, Tagensbo Skole.  

Det er det her med tilgange til at turde være kreativ… Det tænker jeg at jeg kommer til at bruge mere og mere af.
Jacob, lærer på Tagensbo skole.

Interesseret i et længerevarende forløb?
Kontakt learning@louisiana.dk for mere information.

Democratic Spaces. Foto: Ben Smith.

Art Exchange
samarbejde med Tate

Lad dine elever teste kunstens eksperimenter og find nye måder at bruge kunsten på ved at udveksle med andre undervisere i et internationalt digitalt netværk.

ArtExchange er et internationalt læringsprojekt initieret af TATE, som har inviteret Louisiana til at være partner helt fra projektets tidlige start. 

Grundtanken er at udvikle nye metoder til at bruge kunsten i museernes samlinger tværfagligt og inspirere til international udveksling i forlængelse af kunsten. 

Udvekslingen kan foregå via platformen bpartexchange.tate.org.uk, hvor undervisere kan tilmelde sig nogle af de spændende digitale grupper fx med fokus på det arktiske eller den arabiske arkitektur og kultur. Henover oktober 2013 - marts 2014 fik Louisiana besøg af TATEs udsendte kunstner Albert Potrony til i alt seks workshops med unge fra Allerød Gymnasium og Københavns åbne Gymnasium. I fællesskab eksperimenterede de med udgangspunkt i aktuelle udstillinger, først Arktis og siden Det arabiske nu. De skabte ”uendelige” Arktiske landskaber ud fra almindelige materialer som plastikcharteks, papir og flamingo. De iscenesatte egne ekspeditionsfotografier og genskrev erobringshistorien fra et kvindeligt perspektiv. Med afsæt i udstillingen Det Arabiske nu nærmede eleverne sig emnet gennem spilbaserede lege til at teste demokratiets dilemmaer.

Er du lærer og har lyst til at vide mere og eventuelt indgå i et samarbejde, så skriv til Line Ali Chayder på lc@louisiana.dk

Demokrati på spil

Elever fra Allerød Gymnasium og Københavns Åbne Gymnasium udstiller på TATE. Eleverne har i samarbejde med kunsteren Albert Potrony udviklet et demokratispil på Louisiana, som de har opført live på TATE sammen med engelske elever. Live-opførelsen er en del af TATEs udstilling Reach Out i forbindelse med det internationale læringsprogram ART EXCHANGE.


TIDLIGERE PROJEKTER OG SAMARBEJDER:

Unge uledsagede asylansøgere sætter drager op på stranden foran Louisiana i forbindelse med projektet Med kunsten som rejsekammerat. Foto: Line Ali Chayder.

Internationalt seminar
Med kunsten i kufferten

ER AFHOLDT

Onsdag 22.4.2015, 9.30 – 16.15

Louisiana Learning inviterede til internationalt seminar med afsæt i museets forløb for asylsøgende børn og unge med kunsten som rejsekammerat.

Seminaret satte fokus på, hvordan kunst kan skabe rum for fordybelse, styrke sociale relationer og være et afsæt for at fortælle sin egen historie.

Louisianas formidlingsprojekt Med kunsten som rejsekammerat var seminarets udgangspunkt. Elever fra Røde Kors skoler har i særligt tilrettelagte forløb mødt kunsten og arbejdet med opgaver formuleret ud fra de værker, de har oplevet på museet. Mødet med kunsten og fordybelsen i materialerne har fungeret som socialt rum, refleksions- og frirum – et sted hvor bekymringer og problemer ikke har været udgangspunktet.

Seminaret henvendte sig til dig, der arbejder med sårbare grupper og er nysgerrig i forhold til, hvordan kunst kan inddrages, eller dig, der arbejder inden for kulturområdet og ønsker at invitere marginaliserede grupper indenfor.

INTERNATIONALT SEMINAR: MED KUNSTEN I KUFFERTEN

22.4.2015

Med kunsten som rejsekammerat. Oplæg om Louisianas forløb for asylsøgende børn og unge ved projektleder Line Ali Chayder.

Deltagerne til det internationale seminar.

Deltagerne sættes i gang med 'Gør-det-selv': eksempler på opgaver fra forløbet.

Deltagerne udstyres med blyanter, papir og bonruller.

Surround-tegning: Tegn det vigtigste, du ser i en halvbue omkring dig.

Brug hinanden som tegne-underlag

Der tegnes i én lang, ubrudt linje for panorama-effekt.

Den gamle villa og magnolietræet kommer med i panoramaet.

Superflex, Flooded McDonald's. Production still.

Undervisningsmateriale til
Flooded McDonald’s

I samarbejde med Det Danske Filminstitut har Louisiana udarbejdet et undervisningsmateriale til den danske kunstnergruppe Superflex og deres arbejde med det usædvanlige videoværk Flooded McDonald’s, som er en del af Louisianas samling. ...

Superflex, Flooded McDonald's. Film still.

...Undervisningsmaterialet er målrettet gymnasiet, HF, VUC, seminarier samt grundskolens 9.-10. klasse.

Materialet er tænkt som inspiration til at arbejde med kunstnergruppen Superflex’ kortfilm Flooded McDonalds’s (2008). Filmen varer 20 minutter og viser, hvordan en McDonald’s-restaurant langsomt oversvømmes. Der er inspiration til dels at arbejde med værket som film (dvs. kigge på indhold og æstetik) og dels som kunstinstallation. Der vil også blive lagt op til, at eleverne bruger filmen i deres egen kunstinstallation.

SE MATERIALET HER

Tal R: Adieu Interessant (silver), 2005-2008. Erhvervet med midler fra Beckett-Fonden.

Samtidskunst og den kunsteriske proces

Louisiana har i samarbejde med DR Undervisning udarbejdet et digitalt undervisningsmateriale, som tager fat på en håndfuld samtidskunstneres forskelligartede kunstneriske processer. I materialet kan du gennem filmklip og tekst kigge 10 samtidskunstnere over skulderen. 

SE MATERIALET HER

Turbinegeneration 2012

I 2012 afsluttede vi projektet Turbinegeneration - et samarbejde med TATE Modern - med en international summer camp for unge. 30 unge, i alderen 18-22 år, mødtes i august-måned på Louisianas første internationale summer camp. De unge er alle en del af netværket Turbinegeneration og kommer fra Danmark, England, Holland og Portugal.

Louisiana har deltaget i projektet Turbinegeneration siden 2009, og var initiativtager til en fælles international summer camp i 2012, der for første gang gav unge kunstelskere fra projektet mulighed for at møde hinanden in real life. Med denne summer camp fik kunstnere og kunstformidlere fra TATE (UK), Louisiana (DK), Stedelijk (Holland) og Serralves (Portugal) samtidig chancen for at følge hinandens praksis og udveksle erfaringer.

Det foregik på Louisiana, hvor deltagerne både oplevede museets samling og særudstillinger, men også kastede sig ud i egne eksperimenter med performance, fotografi og video i sparring med kunstnere fra England og Portugal. Deltagerne overnattede i de frodige omgivelser ved den økologiske gård Årstiderne i gåafstand fra museet, hvor der i bedste festival-stil blev der slået en teltlejr op, mens Årstidernes køkken sørgede for måltiderne

Denne summer camp er del af Turbinegeneration, et internationalt undervisningsprojekt under TATE Modern. Turbinegeneration sætter spot på samtidskunsten og forbinder via en social platform skoler, museer og andre kulturinstitutioner fra hele verden. Platformen har frem til nu haft omkring 85,000 besøgende fra 143 lande og heraf er 42 forskellige lande tilmeldte og aktive brugere af sitet. 

I projektperioden 2009-2012 har ca. 300 danske elever fra 5 forskellige gymnasier udforsket samtidskunstens greb og metoder i særligt tilrettelagte workshops på Louisiana ledet af TATE udsendte kunstner Albert Potrony. Turbineprojektet blev afsluttet i 2012, men på http://blog.tate.org.uk/turbinegeneration/ kan du læse mere om projektet og downloade undervisningsmaterialer, der giver gode ideer til, hvordan du kan inddrage kunstens eksperimenter i undervisningen.

Turbinegeneration 2010

Her fortæller Naomi Ellis fra Tate Modern, kunstner, Albert Patrony, samt en gruppe gymnasieelever om deres arbejde med kunsten i Turbinegeneration projektet.

Filmen er produceret i samarbejde mellem Tate Modern, London og Louisiana Museum for Moderne Kunst, Humlebæk.