Gå til hovedindhold

Inspiration til undervisere

Når du bestiller et undervisningsforløb gennem Louisiana Learning, får du mulighed for at deltage gratis i vores fyraftensmøder sammen med en kollega. Her introducerer vi den aktuelle udstilling og udveksler ideer til undervisningen med hinanden. Ind imellem afholder Louisiana Learning desuden inspirationsdage, der stiller skarpt på spørgsmål som hvorfor er det vigtigt at sætte kunst på skemaet? Hvordan inddrages kunsten på tværs af fagene? Hvad er deltagende praksis? En chance for at få faglig opdatering.

Caption: Body Isek Kingelez: Project for Kinshasa in the third Millenium, 1997. Installationsfoto: Ulrik Jantzen

Fyraftenstræf
Afrika

27.8.2015, 16.30-17.30

Få en introduktion til den aktuelle AFRIKA-udstilling sammen med dine kolleger og bliv præsenteret for de mange muligheder der er for at inddrage udstillingen i undervisningen.
Arrangementet henvender sig til alle interesserede undervisere. Deltagelse er gratis, tilmelding på learning@louisiana.dk. Vi mødes i museets foyer.

Kusama med græskar, 2010. Mixed media Installation View: Aichi Triennale 2010 Courtesy Ota Fine Arts, Tokyo/ Singapore; Victoria Miro Gallery, London; David Zwirner, New York; og KUSAMA Enterprise © Yayoi Kusama

BRUG KUNSTEN 18.9.2015
YAYOI KUSAMA

Louisiana inviterer til inspirationsdag om det interdisciplinære og japanske Yayoi Kusama

Mød blandt andre professor i kreativitet, Lene Tanggaard og modeskaber, musiker, kunstner mm. Henrik VibskovTILMELDING HER. 

Foto: Kim Hansen

INSPIRATIONSDAGE 2014-15 
Brug kunsten

Louisiana inviterer i 2014-15 til en række inspirationsdage for gymnasielærere. Målet er at diskutere muligheder og barrierer ift. at inddrage kunst på tværs af undervisningen. Hver gang præsenterer vi en praktisk og en teoretisk tilgang til dagens emne – i form af kunstnere på den ene side og internationalt anerkendte forskere på den anden.

SE OPLÆG FRA TIDLIGERE INSPIRATIONSDAGE


TIDLIGERE SEMINARER:

Unge uledsagede asylansøgere sætter drager op på stranden foran Louisiana i forbindelse med projektet Med kunsten som rejsekammerat. Foto: Line Ali Chayder.

Internationalt seminar
Med kunsten i kufferten

ER AFHOLDT

Onsdag 22.4.2015, 9.30 – 16.15

Louisiana Learning inviterede til internationalt seminar med afsæt i museets forløb for asylsøgende børn og unge med kunsten som rejsekammerat.

Seminaret satte fokus på, hvordan kunst kan skabe rum for fordybelse, styrke sociale relationer og være et afsæt for at fortælle sin egen historie.

Louisianas formidlingsprojekt Med kunsten som rejsekammerat var seminarets udgangspunkt. Elever fra Røde Kors skoler har i særligt tilrettelagte forløb mødt kunsten og arbejdet med opgaver formuleret ud fra de værker, de har oplevet på museet. Mødet med kunsten og fordybelsen i materialerne har fungeret som socialt rum, refleksions- og frirum – et sted hvor bekymringer og problemer ikke har været udgangspunktet.

Seminaret henvendte sig til dig, der arbejder med sårbare grupper og er nysgerrig i forhold til, hvordan kunst kan inddrages, eller dig, der arbejder inden for kulturområdet og ønsker at invitere marginaliserede grupper indenfor.

Seminar 2013
Arktis

I samarbejde med Globale Gymnasier inviterede Louisiana til et seminar om ARKTIS den 23. oktober kl.10-15.30. Med afsæt i Louisianas ARKTIS-udstilling undersøgte vi, hvordan emnet udfoldede sig på tværs af fagene, og hvilke perspektiver, det åbner at kombinere oplevelser, tolkning og gengivelser fra videnskaben og kunsten.

Billeder fra ARKTIS seminar 2013

Internationalt Seminar 2012

Heldagsseminar om kunstformidling og deltagelse på Louisiana den 10. oktober 2012.
Seminaret var arrangeret med støtte fra Kulturstyrelsen. Fremmødet var imponerende med deltagere fra Danmark, Sverige, Norge og Finland. Efterfølgende har mange vist interesse for at (gen-)se oplæggene, som vi her bringer som film.

SE OPLÆG FRA DAGEN