Gå til hovedindhold

Faglig sparring

Når du bestiller et undervisningsforløb gennem Louisiana Learning, får du mulighed for at deltage gratis i vores inspirationsmøder sammen med en kollega. Her introducerer vi den aktuelle udstilling og udveksler ideer til undervisningen med hinanden. Ind imellem afholder Louisiana Learning desuden inspirationsdage, der stiller skarpt på spørgsmål som hvorfor er det vigtigt at sætte kunst på skemaet? Hvordan inddrages kunsten på tværs af fagene? Hvad er deltagende praksis? En chance for at få faglig opdatering.

ER AFHOLDT!
INSPIRATIONSDAG 25. SEPTEMBER
BRUG KUNSTEN

Louisiana Learning og Globale Gymnasier inviterede undervisere og formidlere til inspirationsdag på Louisiana den 25. september 2014 om efterårets store særudstilling OLAFUR ELIASSON: RIVERBED

Hovedtaler Shirley Brice Heath er Margery Bailey professor Emerita i engelsk og dramatisk litteratur samt professor Emerita i lingvistik og antropologi ved Stanford University, Californien. Brice Heath har bl.a. forsket i, hvordan inddragelsen af kunst og kultur i undervisningen på tværs af fag kan styrke læring og motivation.

Tekster af Shirley Brice Heath:
Informal Learning
Champions of Change
Making Learning Work
Youth Development and the Arts in Nonschool Hours

Olafur Eliasson Studio blev grundlagt som et lille team i 1995, da Eliasson flyttede til Berlin. I dag består studiet af ca. 70 medarbejdere fra håndværkere og teknikere til arkitekter, kunstnere, aktivister, kunsthistorikere, kokke og administratorer. De arbejder sammen med Eliasson om at eksperimentere, udvikle, producere og installere værker, projekter og udstillinger samt arkivere, kommunikere og kontekstualisere hans værk.

For litteratur af og om Olafur Eliasson, se undervisningsmaterialets litteraturoversigt. 

INSPIRATIONSDAGE 2014-15 
Brug kunsten

Louisiana inviterer i 2014-15 til en række af inspirationsdage, for at skabe en dialog mellem museum og lærere om at bruge kunsten i undervisningen. Den første inspirationsdag blev afholdt den 8. april 2014, hvor vi tog udgangspunkt i udstillingen DET ARABISKE NU.

FIND PROGRAMMER, INFORMATION OG MATERIALER FRA INSPIRATIONSDAGENE HER

Billeder fra Inspirationsdag brug kunsten: 8. april

Ankomst til Bådehuset. 

Ph.d. Anne Mette W. Nielsen og lektor ved DPU Lotte Darsø.

Formidlingschef, Elisabeth Bodin, byder velkommen og introducerer dagens program.

Introduktion til udstillingen Det Arabiske Nu ved Louisianas kunstformidler.

Dialog om arabisk identitet i udstillingens Majlis (ankomstrum).

Lærere i dialog under gruppeøvelse i udstillingen Det Arabiske Nu.

Dialog under gruppeøvelse i Det Arabiske Nu.

Der diskuteres rollefordelingen mellem lærer og kunstformidler under et museumsbesøg. 

Arkitekterne Eva Ravnborg og Amanda Betz introducerer dagens arkitekturworkshop, der handler om Væggen.

Materialerne er klar til workshoppen.

Deltagerne i fuld gang med at skabe skærmvægge inspireret af den arabiske arkitektur.

Væggene stilles sammen og danner en by.

Opsamling på workshoppen ved Eva Ravnborg og Amanda Betz.

Billeder fra ARKTIS seminar 2013

Seminar 2013
Arktis

I samarbejde med Globale Gymnasier inviterede Louisiana til et seminar om ARKTIS den 23. oktober kl.10-15.30. Alle gymnasielærere var velkomne. Med afsæt i Louisianas store efterårsudstilling ARKTIS undersøgte vi, hvordan emnet udfoldede sig på tværs af fagene og hvilke perspektiver, det åbner at kombinere oplevelser, tolkning og gengivelser fra videnskaben og kunsten.

Internationalt Seminar 2012

Heldagsseminar om kunstformidling og deltagelse på Louisiana den 10. oktober 2012.
Seminaret var arrangeret med støtte fra Kulturstyrelsen. Fremmødet var imponerende med deltagere fra Danmark, Sverige, Norge og Finland. Efterfølgende har mange vist interesse for at (gen-)se oplæggene, som vi her bringer som film.

SE ELLER GENSE OPLÆGGENE FRA DAGEN

Art Exchange
samarbejde med Tate

Lad dine elever teste kunstens eksperimenter og find nye måder at bruge kunsten på ved at udveksle med andre undervisere i et internationalt digitalt netværk.

ArtExchange er et internationalt læringsprojekt initieret af TATE, som har inviteret Louisiana til at være partner helt fra projektets tidlige start. 

Grundtanken er at udvikle nye metoder til at bruge kunsten i museernes samlinger tværfagligt og inspirere til international udveksling i forlængelse af kunsten. 

Udvekslingen kan foregå via platformen bpartexchange.tate.org.uk, hvor undervisere kan tilmelde sig nogle af de spændende digitale grupper fx med fokus på det arktiske eller den arabiske arkitektur og kultur. Henover oktober 2013 - marts 2014 får Louisiana besøg af TATEs udsendte kunstner Albert Potrony til i alt seks workshops med unge fra Allerød Gymnasium og Københavns åbne Gymnasium. I fællesskab har de eksperimenteret med udgangspunkt i aktuelle udstillinger, først Arktis og siden Det arabiske nu. De har skabt ”uendelige” Arktiske landskaber ud fra almindelige materialer som plastikcharteks, papir og flamingo. Og iscenesat egne ekspeditionsfotografier  og genskrevet erobringshistorien fra et kvindeligt perspektiv. Med afsæt i udstillingen Det Arabiske nu nærmer eleverne sig emnet gennem spilbaserede lege til at teste demokratiets dilemmaer.

Er du lærer og har lyst til at vide mere og eventuelt indgå i et samarbejde, så skriv til Line Ali Chayder på lc@louisiana.dk