Gå til hovedindhold

BRUG KUNSTEN

Helt grundlæggende handler kunst om lysten til at undersøge, undres og eksperimentere, dvs. afgørende færdigheder i forhold til at tilegne sig viden og på den baggrund få egne idéer og omsætte dem. Kunsten har altså et stort læringspotentiale i en lang række af gymnasieskolens fag – ud over billedkunst og dansk.  Derfor har vi indledt en dialog med interesserede gymnasielærere om at bruge kunsten i undervisningen på fire inspirationsdage i 2014-15 med fokus på EKSPERIMENTER og arbejdet med DET INTERDISCIPLINÆRE. Dagene er blevet til i et tæt samarbejde med Globale Gymnasier

Her på siden ligger programmer og information om de fire inspirationsdage. Desuden har vi samlet video, tekster og links fra inspirationsdagene under to hovedpunkter: HVORFOR? Teorier og tanker om at bruge kunsten i undervisningen. HVORDAN? Lærere, kunstnere og arkitekter giver praktiske redskaber til at inddrage kunsten i undervisningen.

Programmer og information

Find programmer og information om de enkelte inspirationsdage her. 
Vil du vide mere om BRUG KUNSTEN, så skriv til Hanne Flarup på hfl@louisiana.dk


BRUG KUNSTEN: HVORFOR?

Interview med Lotte Darsø

Hvad er innovationskompetencer, og hvad vil det sige at skabe et kreativt læringsrum? Lotte Darsø, lektor ved DPU, Aarhus Universitet, fortæller om kreativitet og innovation i uddannelsessektoren.

Lotte Darsøs artikel "Findes der en formel for innovation"

Lotte Darsø foredrag

Lotte Darsø, lektor ved DPU, Aarhus Universitet, holder et foredrag om innovationspædagogik og kreativitet. Hvordan giver man elever innovationskompetencer, og hvorfor er det vigtigt, at man sætter nysgerrighed, undren og refleksion i centrum i det kreative læringsrum?
Lotte Darsøs Powerpoint fra oplæg

 

Dialog

Det centrale i BRUG KUNSTEN er at skabe et grundlag for dialog, sparring og partnerskaber gymnasier og museer imellem, for at lære af hinanden og udvide muligheden for at bruge museet og kunsten som alternative læringsrum. Vi lader os inspirere af og samarbejder desuden gerne med både nationale og internationale institutioner, der deler vores interesse for at bruge kunsten i...

...undervisningen. Fx foreningen Intrface der udvikler tværinstitutionelle undervisningsforløb, og Learning Museum, der arbejder for at styrke dialogen mellem museer og lærerstuderende. Dialogen mellem skoler og museer er desuden central på bl.a. Tate Modern, i Guggenheim Museums Learning Through Art projekt og på Arken.


BRUG KUNSTEN: HVORDAN?

Arkitekturworkshop

Arkitekterne Eva Ravnborg og Amanda Betz leder en workshop, der hvor deltagerne i forlængelse af udstillingen Det Arabiske Nu tager udgangspunkt i væggen som arkitektonisk element og udforsker dens potentiale som både adskiller og adgangsgiver mellem rum.

Powerpoint fra workshop

Demokratispil

Mette Jørgensen, tidl. lektor ved Københavns Åbne Gymnasium, fortæller om et konkret undervisningsforløb udviklet i et samarbejde mellem Tate, Louisiana og gymnasiets lærere.

Mette Jørgensens powerpoint fra oplæg